{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 438065

در صحن شورا مطرح شد:

طرح الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه حفاظت از میراث معماری معاصر شهر تهران تصویب شد.

اقتصادآنلاین- فائزه مومنی ؛ علی اعطا، عضو کمیسیون شهرسازی و معماری و رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تهران در جریان بررسی طرح الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه حفاظت از میراث معماری معاصر شهر تهران به عنوان طراح این طرح با بیان اینکه اواخر سال ١٣٩٨ این طرح توسط کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهیه و تقدیم هیات رییسه شد، گفت: طرح مذکور به صورت یک فوریتی مطرح و به کمیسیون ارجاع شد. پس از بررسی های کارشناسی طرح مجددا به هیات رییسه بازگشت و در دستور قرار گرفت.

او با بیان اینکه این طرح براساس یکی از بندهای سند طرح جامع تهران به عنوان تکلیفی که هنوز اجرایی نشده، شکل گرفته است، اضافه کرد: در بند ۶-٧-١ طرح جامع تهران در فصلی که در رابطه با حفاظت از میراث شهر صحبت می کند، آمده است که حفاظت از آثار تاریخی، فرهنگی و معاصر شهر تهران شامل حفاظت از کلیه آثار ثبت شده و کلیه آثاری که در آینده ثبت خواهند شد و رعایت حریم آثار ثبت شده الزامی است و هر گونه مداخله در عرصه این آثار دارای ممنوعیت است.

رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تهران تاکید کرد: در طرح جامع به درستی بر موضوع تمامی آثاری که در آینده ثبت خواهند شد تاکید شده،!زیرا در فهرست دو هزار و ٣٠٠ بنایی که در یکی از لایه های طرح تفصیلی است، بخشی هنوز به ثبت نرسیده است.

طراح طرح الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه حفاظت از میراث معماری معاصر شهر تهران اضافه کرد: در نتیجه وقتی شخصی درخواست پروانه تخریب و نوسازی می دهد،برای آن دسته از بناهایی که هنوز به ثبت نرسیده است، شهرداری مستند قانونی برای حفاظت در اختیار ندارد، بنابراین شهرداری ناچار است پروانه تخریب و نوسازی ارایه دهد، به همین دلیل بود که طی ماه های اخیر شاهد این بودیم که تعدادی از بناهای ارزشمند به تخریب رسید.

عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران عنوان کرد: طرح مذکور حداقل طی ١٠ جلسه و با مشورت بیش از ۵٠ کارشناس خبره حوزه میراث فرهنگی تهیه شده است. طرح الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه حفاظت از میراث معماری معاصر شهر تهران بر باید بر سه مبنای سیاست های تشویقی (اعم از مالی، کالبدی و بهره برداری)، بازدارنده و الزام آور تهیه شود و ضمن این اقدام بانک اطلاعاتی از آثار تشکیل و گزارش های شش ماهه به شورا ارایه شود.

اعطا با بیان اینکه تمام ابعاد حقوقی این لایحه بررسی شده است، عنوان کرد: همچنین با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران جلسات مفصلی برگزار شده است.این طرح می تواند یکی از دستاوردهای مهم مدیریت شهری در راستای حفاظت از میراث معماری معاصر ایران باشد.

کلیات این لایحه با ٢٠ رای موافق از ٢٠ عضو حاضر به تصویب رسید و پس از بررسی،  جزییات طرح الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه حفاظت از میراث معماری معاصر شهر تهران با ١٨ رای موافق از ١٩ عضو حاضر به تصویب رسید.

همچنین براساس طرح مذکور، حفاظت از کلیه عناصر و اجزای میراث طبیعی- تاریخی و فرهنگی شهر تهران شامل محوطه های باستانی، بافت ها و مجموعه های تاریخی، محورهای طبیعی- تاریخی، باغات قدیمی، قنوات و چشمه ها الزامی است. همین طور هر گونه ساخت و ساز در مجاورت و یا حریم آثار ثبت شده با کسب مجوز و رعایت ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مجاز است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری