کد خبر 266107

دسترسی شهروندان به ۳۰۰قرارداد بیش از یک میلیارد تومان

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران گفت: در حال حاضر ۳۰۰ قرارداد بالای یک میلیارد تومان در سامانه شفافیت شهرداری تهران بارگذاری شده و در مرحله بعد قراردادهای زیر یک میلیارد تومان نیز بارگذاری خواهد شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، حجت اله میرزایی با بیان اینکه فساد در فضای پنهان کاری و عدم شفافیت رشد پیدا می کند اظهار کرد: گام نخست برای مقابله با فساد، شفافیت همه تراکنش های رفتاری سازمان ها و شرکت های عمومی از جمله اطلاعات مالی، اطلاعات عملکردی و اطلاعات بازرگانی است که قابلیت مشاهده، نظارت و ارزیابی توسط همگان را داشته باشد.

میرزایی خاطرنشان کرد: سامانه هوشمند شفافیت شهرداری تهران نیز با این باور که مهمترین راه و ابزار مقابله با فساد، شفافیت حداکثری و نظارت پذیر کردن رفتار راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه راه اندازی سامانه شفافیت یک گام بزرگ در این راه است که در فاز نخست قراردادهای بیش از یک میلیارد تومان در آن بارگذاری می شود خاطرنشان کرد: از آنجایی که عوارضی که از شهروندان دریافت می شود منبع اصلی تأمین مالی شهرداری است؛ بنابراین شهروندان باید اطلاعات دقیقی از رفتار مالی مدیران شهرداری داشته باشند.

به گفته وی، علاوه بر آن در مراحل بعدی، سفرهای خارجی مدیران شهرداری، مجوزهایی که منجر به ایجاد درآمد یا ثروت برای گروه های خاص و همه معاملاتی که در شهرداری انجام می شود نیز بارگذاری خواهد شد.

میرزایی گفت: همچنین در مراحل پیشرفته ترمی توان استخدام ها، انتصابات و همه رفتارهایی که در شهرداری انجام می شود از جمله مجوزهای خاص یا حتی مجوز طرح ترافیک که ابعاد آن کوچک بوده، اما با توجه به اینکه این مجوز در اختیار عده خاصی از شهروندان قرار می گیرد نیز به طور شفاف مشخص کرد.

وی تصریح کرد: این یک قدم بزرگ در سطح ملی و در راستای مبارزه با فساد بوده و امیدواریم به عنوان یک الگو به یک مطالبه عمومی در همه کلانشهرها تبدیل و در سایر شهرها نیز اجرا شود.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با بیان اینکه راه اندازی سامانه شفافیت مسیر شفاف سازی است نه افشاگری، تأکید کرد: شهرداری تهران قصد افشای تخلفات را ندارد و البته این موضوع وظیفه شهرداری هم نیست؛ در صورت وقوع تخلف، این تخلفات باید توسط دستگاه قضایی یا مراجع ذیربط پیگیری شود.

وی افزود: آنچه ما به عنوان شهرداری وظیفه داریم ایجاد فضای شفاف برای رصد و نظارت همگانی است.

میرزایی گفت: با توجه به اینکه مبارزه با فساد یک دستور کار مستمر است شهرداری تهران در این زمینه پیشگام شده و امیدواریم با تکرار و الگوبرداری از آن در همه بخش های دستگاه های عمومی در آینده شاهد کاهش جدی فساد و شفافیت حداکثری رفتار مدیران بخش عمومی باشیم.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر