کد خبر 263626

تدوین برنامه سوم توسعه شهر تهران، فراگیر و پرشتاب

حجت اله میرزایی: فرآیند تدوین برنامه سوم توسعه شهر تهران، فراگیر و پرشتاب پیش می رود.

به گزارش اقتصاد آنلاین، معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با بیان اینکه تیم تدوین برنامه سوم شهر تهران از سه ماه گذشته هماهنگ شده است، گفت: تیم برنامه ریزی و تدوین برنامه سوم شهر پایدارترین بخش از مدیریت شهری تهران است و فرایند تدوین برنامه فراگیر و پرشتاب به کار خود ادامه می دهد.

 توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، حجت اله میرزایی افزود: هیچ یک از اعضای تیم تدوین برنامه سوم تا پایان کار تصویب برنامه از گروه جدا نخواهند شد.

وی با بیان اینکه برنامه ریزان باید خودمختاری علمی داشته باشند و در بالاترین سطح پشتیبانی حرکت کنند، عنوان کرد: هر هفته با برگزاری نشست های کارگاهی، پیشرفت های برنامه را مرور خواهیم کرد.

وی با اشاره به اهمیت تدوین مشارکتی، اجتماع محور و گفتگو مدار برنامه سوم شهر تهران اظهار داشت: در برنامه ریزی فرآیند مهمتر از فرآورده است.میرزایی با بیان اینکه باید تعلق آفرینی و ایجاد مشارکت حداکثری در برنامه ریزی تحقق پیدا کند، خاطرنشان کرد: کار برنامه ریزی همچون حرکت قطاری در یک مسیر است که در طول این مسیر در هر ایستگاه کسی از قطار پیاده نمی شود بلکه افراد جدیدی به قطار سوار می شود.

وی با تأکید بر اینکه در هر منطقه باید افرادی سوار قطار شوند، تصریح کرد: اینکه تنها یک فرد  یا یک گروه بسته برنامه را بنویسند، نهایت بی هنری است؛ در هر منطقه باید از حوزه منابع انسانی تا فنی و عمرانی و حمل و نقل و ترافیک در کار تدوین برنامه مشارکت کنند تا همه شهروندان به کار انجام شده احساس تعلق و مشارکت داشته باشند. وی افزود: باید دامنه مشارکت از شهرداری تهران فراتر رفته و همه شهروندان و نخبگان شهری را پوشش دهد؛ زیرا یکی کارکردهای برنامه ایجاد امتداد، انسجام،ثبات و وفاق همگانی است.

وی گفت: مشارکت، خطاهای گذشته را نشان خواهد داد بنابراین باید دایره های مشارکت را به همه صاحبان اندیشه و تجربه با هر گرایش سیاسی و وابستگی فرهنگی و قومی باز کرد.  

میرزایی با اشاره به اینکه در ماه های آینده یک سند توسعه کلان شهر و 22 سند منطقه تهیه می شود که این اسناد دست به دست خواهد چرخید و اگر ذینفع نداشته باشد به دلیل حساسیت های بیش از حد اعتراض های جدی مطرح خواهد شد، اضافه کرد: برنامه، بودجه و همه سیاست های توسعه شهر تنها در کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ارزیابی نمی شود بلکه در مقیاس چند میلیونی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران گفت: باید برای آنچه تولید می شود یک حلقه نقد قدرتمند از ذی نفعان خارج از شهرداری و شورای شهر ایجاد شود.

وی با بیان اینکه اجازه دهید هر طرح جدیدی با حداکثر بی رحمی نقد شود خاطرنشان کرد: این مساله راه ارزان دریافت کمک ها و نظرات شهروندان است.  توسعه شهر توسعه انتزاعی و در خلأ نیست بلکه در پیوند با توسعه منطقه ای و ملی اتفاق می افتد.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با تأکید بر اینکه باید کمک کنیم تا توسعه شهر اتفاق افتد عنوان داشت: وجود 52 هزار میلیارد تومان بدهی در شهرداری تهران فارغ از اینکه توسط چه کسانی و در چه زمانی ایجاد شده با شرایطی که 20 هزار میلیارد تومان بدهی وجود داشته باشد و به رژیم مالی متفاوتی نیازمند است.

وی افزود: هیچ برنامه ای بدون تئوری توسعه محقق نمی شود. توسعه یک کل به هم پیوسته است و باید شهر را به عنوان یک سیستم زنده، پویا و یکپارچه و با همه ابعاد و ملاحظات آن دید.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه در برنامه ریزی یک قاعده مهم به نام امکان پذیری سیاسی و اجتماعی وجود دارد یادآور شد: این امر به معنای آن است که با اجرای هر سیاستی عده ای منتفع و عده ای متضرر خواهند شد به همین دلیل هر برنامه علاوه بر داشتن زیان بران و نفع برندگان، مدافعان و مخالفانی هم دارد. هر چه سیاستی دامنه پوشش بیشتری داشته باشد ملاحظه درباره آن سیاست بیشتر است گفت: باید ابعاد مختلف موضوعات در برنامه ریزی ها و اتخاذ سیاست ها دیده شود.

معاون شهردار تهران تأکید کرد: توسعه یک فرآیند مستمر و مفهوم سیستمی است که تنها با توسعه شبکه حمل و نقل، توسعه معابر و احداث بوستان های بزرگ ایجاد نمی شود بلکه یک مفهوم انسانی و ارتباطی و در برگیرنده اهداف هنجاری عینی بوده که با اهداف کاملا عینی قابلیت اندازه گیری دارد.  

وی در ادامه به کارکردهای دیگر برنامه اشاره و اظهار کرد: برنامه الزام پیچیدگی و شتاب تغییرات است و به دلیل دانش محدود نسبت به گذشته و آینده راهی جز استفاده از برنامه نداریم.

وی تصریح کرد: مسائلی از جمله چگونگی پرداخت 52 هزار میلیارد تومان بدهی، اتمام پروژه های ناتمام، و نحوه جذب سرمایه گذاری برای تکمیل پروژه هایی همانند شهرآفتاب کار اصلی ما در آینده را مشخص می کند.

میرزایی با اشاره به تهیه سند تحویل و تحول شهرداری تهران اظهار داشت: این گزارش نقطه عزیمت است نه از منظر مچ گیری بلکه از این نظر که در کجا ایستاده ایم.

 

*شهرداران گذشته سرمایه های اصلی تدوین برنامه توسعه شهر هستند

معاون شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه در برنامه ریزی دعوای سیاسی نداشته و پرچم ما سفید است، گفت: یکی از کارکردهای برنامه ایجاد پیوستگی و امتداد بین گذشته و آینده است بنابراین شهرداران گذشته سرمایه های اصلی تدوین برنامه توسعه شهر هستند.

وی افزود: تاکنون ملاقاتی با آقای کرباسچی انجام شده و برای دیدار با آقای قالیباف نیز درخواست شده و مصمم به دریافت تجارب ایشان هستیم.  

میرزایی با بیان اینکه کار ما اصلاح فرآیندها، ساختارها و رویه هاست ادامه داد: بین اینکه کجا هستیم و کجا باید بایستیم شکاف توسعه چه عمقی و دامنه ای دارد که باید با برنامه ریزی این شکاف را پر کنیم.

وی تأکید کرد: اگر برنامه خیلی فنی دیده شود کار سخت خواهد شد اما اگر برنامه را فرآیند روشن پاسخگویی جمعی به مسائل جمعی ببینیم کار بسیار ساده خواهد بود.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با اشاره به اینکه شهر یک پدیده در هم تنیده ای از چند عامل است، یادآور شد: روندهای جهانی، ملی، منطقه ای و شهری را باید در برنامه ریزی دید.

وی با اشاره به انجام مطالعات تطبیقی به منظور تدوین برنامه سوم شهر تهران گفت: در طول تاریخ مطالعات اقتصادی ایران برای اولین بار جدول داده ستانی شهر و چگونگی تعاملات اقتصادی شهر تهران با سایر شهرهای استان و استان البرز تهیه و مشخص شده است.

به گفته میرزایی در ابتدای دوره فعالیت دکتر نجفی در شهرداری تهران یک تیم پرسشگری حرفه ای مسائل مهم شهر را استخراج کرده و در نهایت سه موضوع آلودگی زیست محیطی، ناکارآمدی شبکه حمل و نقل و بی عدالتی در شهر به عنوان مسائل مهم شهر معرفی شد.

وی افزود: علاوه بر آن 100 مصاحبه عمقی با نخبگان انجام شد و این افراد نیز ناکارآمدی مالیه شهری و توسعه نیافتگی اقتصاد شهری را به عنوان مسایل اصلی شهر مطرح کردند.

معاون شهردار تهران گفت: در هر منطقه باید گزارشی از تحلیل ذی نفعان و اینکه مهمترین مسأله منطقه چیست و کدام یک استعداد تبدیل به بحران را دارد، ارائه شود.

وی به برخی از اقدامات انجام شده در طول مدیریت شهری جدید از جمله ایجاد خزانه داری کل، حذف هولوگرام و راه اندازی سامانه شفافیت اشاره کرد و ادامه داد: می دانیم این اقدامات محدودیت ساز است اما باید آنها را انجام داد تا بتوانیم در این شهر زندگی کنیم.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه نباید تنها امروز را دید بلکه باید آینده شهر را هم در نظر گرفت یادآور شد: امروز همه یک حرف داریم و آن این است که چگونه باید با فساد مقابله کنیم، چطور امید را برای شهروندان زنده نگه داریم و چگونه شهری ماندگار داشته باشیم.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر