{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 252184

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران مطرح کرد:

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران در جلسه نوبت عصر شورا گفت: از محل ١٨٠ میلیارد تومان بودجه حمل و نقل که روز گذشته از محل بودجه هوشمندسازی کسر شد، اتوبوس، دوچرخه، ون خریداری خواهد شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین،  محمد علیخانی افزود: دو میلیارد تومان نیز از این محل برای خرید دوچرخه در راستای هوای پاک اختصاص یافت.

آرش میلانی : دوچرخه حمل و نقل روبه آینده است

رییس کمیته محیط زیست شورا در دفاع از اختصاص بودجه جهت توسعه دوچرخه سواری در تهران گفت: در شهر تهران باید تمام مُدهای حمل و نقل را حمایت کنیم.

وی افزود: حمل و نقل با دوچرخه یکی از راهکارهای خیلی مهم است و در اکثر شهرهای دنیا در مناطق مرکزی از دوچرخه استفاده می‌کنند.

میلانی اضافه کرد: دوچرخه حمل و نقل رو به آینده است.  اقداماتی از سال‌های گذشته در این زمینه صورت گرفته است لذا برای این امر نیاز به بودجه است.

رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران ادامه داد: برخی از مسیرهای دوچرخه باید بهسازی شود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری