کد خبر 227240

هاشمی مطرح کرد:

۴روش برای بررسی عملکرد مالی شهرداران گذشته

رییس شورای شهر ٤روش برای بررسی عملکرد مالی شهرداران گذشته پیشنهاد داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، محسن هاشمی در جلسه علنی روز سه شنبه با اشاره به اخبار فضای مجازی مبنی بر بررسی عملکرد شهرداران گذشته گفت :موضوعی که نیاز بود درباره آن چند نکته یاداوری شود، بحث درباره نظارت شورا بر عملکرد دوره های گذشته شهرداری تهران است.

وی ادامه داد: شورای شهر تهران که در بیستمین سال آغاز بکار خود قرار دارد، نهادی است که وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر فعالیت مدیریت شهری را برعهده دارد.

هاشمی تاکید کرد: تا پیش از تشکیل شوراهای اسلامی شهر وروستا ، نهاد مدیریت شهری منتسب به وزارت کشور بود و مانند سایر دستگاههای منتسب به دولت تحت نظارت مجلس شورای اسلامی قرار داشت.

رییس شورای پنجم اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی جهت نظارت برعملکرد دستگاههای تحت نظارت خود علاوه بر ابزارهای سوال واستیضاح، عملکرد مالی دستگاههای تحت بودجه عمومی کشور را از طریق دیوان محاسبات بررسی می کند که این دیوان در گذشته با تاخیری چندساله عملکرد دستگاهها را در راستای بودجه مصوب بررسی می کرد.

وی اضافه کرد: اکنون بصورت روزآمد این عملکرد را بررسی ودر صورت انحراف در تخصیص واستفاده از بودجه به آنها تذکر می دهد وپس از پایان سال نیز گزارش تفریغ بودجه وحسابرسی دستگاههای دولتی را ارائه کرده و تخلفات وانحرافات را مورد پیگرد قرار می دهد.

هاشمی گفت: اما نهاد شورای شهر که در مقایسه با مجلس شورای اسلامی ، نهال نورسی محسوب می شود تا کنون فاقد این ابزار نظارتی بوده است و در سالهای اخیر که حسابرسی عملکرد شهرداری تهران وسازمانها وشرکتهای وابسته به آن صورت می گرفته است رویه ای برای پیگیری تخلفات جز اعلام به مجمع عمومی آن دستگاه وجود نداشت.

او تاکید کرد: اکنون شورای پنجم باید با انجام بررسی و کارشناسی دقیق، مشخص کند که آیا موافق ادامه روند گذشته در نظارت است ؟ آیا می خواهد ابزار نظارتی نظیر دیوان محاسبات را جهت نظارت برعملکرد مدیریت شهری ایجاد کند؟ ، آیا می خواهد که بررسی عملکرد مدیریت شهری را نیز به دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی واگذار کند ویا آنکه معاونت برنامه ریزی وپایش شورا را در جهت انجام این وظیفه فعال نماید.

رییس شورای شهر تهران بیان کرد: طبیعی است انتخاب یکی از 4 راه فوق یا روش های دیگر بدون انجام مطالعه و مداقه ای جامع امکان پذیر نیست و پس از این تصمیم راهبردی است که می توان در مورد بررسی تخلفات احتمالی دوره های قبلی مسئولیت شورا یعنی شهرداران 20 ساله گذشته تهران تصمیم گیری نمود.

انتظار شورای شهر از افکارعمومی، کارشناسان ورسانه ها نیز ارائه کمکهای فکری ونظرات کارشناسی در این حوزه است که در انتخاب مسیری با کمترین هزینه و بالاترین بازدهی شورا را یاری کنند، طبیعی است این تصمیم با خبرسازی ها و ایجاد هیجانات کاذب یا شخصی سازی موضوع به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر