اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

قیمت مسکن در تهران / قیطریه

آپارتمان‌های قیطریه در یک ماه اخیر بین ٢٩ تا ٨۵میلیون تومان در هر متر مربع معامله شد.

اقتصاد آنلاین - سیده زهرا محمودی؛ قیطریه یکی از محله‌های منطقه یک تهران است. قیمت مسکن در این منطقه برای واحدهای معامله‌شده در یک ماه اخیر بین ٢٩ تا ٨۵میلیون تومان در هر متر مربع بوده است. گران‌ترین آپارتمان با قیمت ٨۵میلیون تومان در هر متر مربع برای واحدی ١٢٨متری و ٢۵سال ساخت در خیابان شهاب بود.

یک واحد ٩٨متری و ٣٩سال ساخت در خیابان مهر دوم شرقی ۴۶میلیون تومان در هر متر مربع معامله شد. یک آپارتمان ١۴٩متری و نوساز در کوچه سپیده متری ۶٧میلیون و ٧١٨هزار تومان به فروش رفت.

قیمت مسکن در قیطریه

قیمت مسکن برای واحدی ٧١متری و یک سال ساخت در خیابان قیطریه جنوبی متری ۶١میلیون تومان و برای واحدی ١٧٢متری و ١٢سال ساخت در همین منطقه متری ۵٢میلیون و ٩٠۶هزار تومان بوده است.

خانه‌ای ١٧٠متری و ده سال ساخت در خیابان فاطمیه متری ۵۴میلیون و ۴۵۶هزار تومان، واحدی ١٧٣متری و ١٢سال ساخت در درب دوم متری ۴٠میلیون و ٢٨٨هزار تومان و واحدی ١٢٠متری در خیابان شهید گودرزی متری ۶٣میلیون و ٣٣٣هزار تومان معامله شد.

یک آپارتمان ٢٣١متری و نوساز در خیابان قیطریه جنوبی متری ٧۶میلیون و ٧۴٣هزار تومان و واحد نوساز ٧٢متری دیگری در کوچه فاضلی متری ۶١میلیون و ٩٨٣هزار تومان معامله شد. همچنین یک واحد ١٠۶متری در خیابان آزادی محله قیطریه ۵١میلیون و ٧۶۴هزار تومان در هر متر مربع خریداری شد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • محمد
    ۰ ۰

    شیارهای زیادی در پروژه مسکن شهاب گستردیده میشودکه نیازبه لوله گذاری درآن میباشدوبرایجلوگیری ازاین شیارها لازم است سیمان داخل آنهاریخته شودتاهرگزشیاری به وجودنیاید