گزارش معاملات مسکن اردیبهشت ماه شهر تهران؛

متوسط قیمت مسکن به ۱۶.۹میلیون تومان رسید/ افزایش ۲۸درصدی اجاره‌بها

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، به ۱۱.۳ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۷ درصد کاهش نشان می دهد.

متوسط قیمت مسکن به 16.9میلیون تومان رسید/ افزایش 28درصدی اجاره‌بها

به گزارش اقتصادآنلاین، در ‌ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌‌های معاملات ملکی شهر تهران 169.7 میلیون ریال بود که نسبت به ‌ماه مشابه سال قبل 33.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت‌ماه سال 1399

تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ‌ماه سال « گزارش 1399 که برگرفته از آمار‌های خام سامانه » ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. بر اساس این گزارش: در اردیبهشت ‌ماه سال 1399 ، تعداد معاملات آپارتمان‌‌های مسکونی شهر تهران به 11.3 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که نسبت به ‌ماه مشابه سال قبل 6.7 درصد کاهش نشان میدهد.

 در ‌ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌‌های معاملات ملکی شهر تهران 169.7 میلیون ریال بود که نسبت به ‌ماه مشابه سال قبل 33.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

 حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت‌ماه سال 1399 حاکی از آن است که از مجموع 11310 واحد مسکونی معامله شده، واحد‌های تا 5 سال ساخت با سهم 38.8 درصدی بیشترین میزان را به خود اختصاص داده‌اند. معاملات مذکور در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال قبل حدود2.2 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحد‌های با قدمت 6 تا 10 سال و 16 سال بیشتر افزوده شده است.

1

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت‌ماه سال 1399 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 15.2 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قرارداد‌های مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق 2 و 4 به ترتیب با 9.6 و 8.3 درصد در رتبه‌‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع 72.8درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در اردیبهشت‌ماه سال 1399 مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5 ، 2 ، 4 ، 10 ، 14 ، 8 ، 7 ، 15 ، 1 و 3 ) بوده و 12 منطقه باقیمانده27.2درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

2

تحولات قیمت مسکن

در اردیبهشت‌ماه سال 1399 ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌‌های معاملات ملکی شهر تهران 169.7 میلیون ریال بود که نسبت به ‌ماه قبل و ‌ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل  11 و 33.9 درصد افزایش نشان میدهد.

3

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 339 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 78.5 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ‌ماه مشابه سال 1398 به ترتیب 30.3 و 32.8 درصد افزایش نشان میدهند.

4

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در دو‌ماه‌ه نخست سال 1399

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در دو ‌ماه‌ه نخست سال 1399 به حدود 12.6 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 19.3درصد کاهش نشان میدهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌‌های معاملات ملکی در شهر تهران 161.3 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 34.8 درصد افزایش نشان میدهد.

5

سایر شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در اردیبهشت‌ماه سال 1399 حاکی از آن است که واحد‌های مسکونی در دامنه قیمتی " 120 تا 135 " میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 8.8 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند و دامنه قیمتی " 90 تا 105 " میلیون ریال با سهم 8.6 درصد در رتبه بعدی قرار گرفته است. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که 56.9 درصد واحد‌های مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (169.7میلیون ریال) معامله شده‌اند.

6

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده بر حسب متوسط زیربنای هر واحد مسکونی در اردیبهشت‌ماه سال 1399 نشان میدهد، بیشترین سهمم از معاملات انجام شده به واحد‌های مسکونی با زیربنای" 50 تا 60 " مترمربع با سهم 15 درصد اختصاص داشته است. واحد‌های دارای زیربنای " 60 تا 70 " و " 70 تا 80 " متر مربع به ترتیب با سهمم‌‌های 14.2 و 11.3 درصدی در رتبه‌‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحد‌های مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 53.8درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

7

 توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در اردیبهشت‌ماه سال 1399 ، توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد

حاکی از آن است که در میان دامنه‌‌های قیمتی مورد بررسی، واحد‌های مسکونی با ارزش " 4.5 تا 6 " میلیارد ریال با اختصاص سهم 10.6 رصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحد‌های دارای ارزش "  6 تا 7.5" با اختصاص سهم 10 درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته است. در مجموع در این ‌ماه، حدود 51.9درصد از معاملات به واحد‌های مسکونی با ارزش کمتر از 12 میلیارد ریال اختصاص داشته است.

8

تحولات اجاره بهای مسکن

بررسی شاخصص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران و در کتل مناطق شهری در اردیبهشت‌ماه سال 1399 نشان دهنده رشد به ترتیب معادل 28.5و  31.3 درصدی نسبت به ‌ماه مشابه سال قبل میباشد.

9

جمع بندی

تعداد معاملات انجام شده در اردیبهشت‌ماه سال 1399 بالغ بر 11.3 هزار فقره بود که نسبت به ‌ماه مشابه سال قبل 6.7 درصد کاهش نشان میدهد. در این ‌ماه متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحد‌های مسکونی شهر تهران به ترتیب با 11 و 33.9درصد افزایش نسبت به ‌ماه قبل و ‌ماه مشابه سال قبل به  169.7 میلیون ریال رسید. بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحد‌های تا 5 سال ساخت با سهم 38.8 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین در ‌ماه مورد بررسی شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ‌ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 28.5 و 31.3درصد رشد نشان میدهد.

متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی و تعداد معاملات واحدهای مسکونی انجام شده در مناطق 22گانه تهران

10

ارسال نظر