{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

با وجود تداوم طرح‌های فروش فوری خودروسازان بزرگ کشور، روند افزایش قیمت خودرو در سال ۱۳۹۸ متوقف نشده است، از نخستین…

عناوین بیشتر