{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 366198

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

بر اساس آمار ارائه شده در خصوص کشورهایی که دارای بیشترین میزان فقر چندبعدی هستند، نیجر و سودان، در صدر قرار گرفتند.

اقتصادآنلاین - مهسا نجاتی؛ سازمان ملل متحد در راستای برنامه توسعه خود در سال 2019، کشورهای مختلف جهان را با استفاده از شاخص فقر چند بعدی مورد بررسی قرار داده است. نکته قابل ذکر در فقر چندبعدی این مسئله است که تنها به فقر مالی اشاره نمی‌کند؛ بلکه عوامل دیگری همچون فقر بهداشتی/ سوء تغذیه، فقدان دسترسی به آب پاکیزه/ برق، فقر آموزشی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این گزارش نشان می‌دهد که 1.3 میلیارد نفر از 101 کشور سراسر جهان (23 درصد از کل جمعیت جهان)، در فقر چندبعدی زندگی می‌کنند.

بر اساس لیست ارائه شده در خصوص کشورهایی که با فقر شدید چندبعدی مواجه هستند، نیجر و سودان به ترتیب با 74.8 و 74.3 درصد، در صدر قرار گرفتند. چاد با سهم 66 درصدی، در جایگاه سوم قرار گرفت.

در نمودار ارائه شده، به ترتیب کشورهایی که جمعیت آن با بیشترین میزان فقر چندبعدی مواجه هستند را مشاهده می‌کنید؛

WhatsApp Image 2019-07-13 at 05.36.31

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری