تست شخصیت؛ این چالش شخصیت آدم های بلند پرواز را لو می دهد

تست شخصیت امروز مقوله بلند پروازی و کمالگرایی را واکاوی می کند.

تست شخصیت؛ این چالش شخصیت آدم های بلند پرواز را لو می دهد

به گزارش اقتصاد آنلاین، در تست شخصیت امروز به مسئله بلند پروازی و زیاده خواهی می پردازیم. بسیاری از افراد بلند پروازی را یک ویژگی شخصیتی مخرب و نادرست می‌دانند؛ این در حالیست که برخی، افراد بلند پرواز را جزو دسته‌ی موفق و شجاع شخصیتی قرار می‌دهند.

تست شخصیت دختر و گربه

تست شخصیت امروز را از دست ندهید. بلند پروازی عبارت است از خواست شدید و آرمانگرایانه‌ی آرزوها، اهداف و خواستنی‌هایی که در سطحی بالاتر از دسترسی فعلی قرار دارند.

حالا بگو در اولین نگاه به تصویر چه دیدید؟


بگو در تصویر چه دیدی تا بگم از چه چیزی همیشه نگرانی!

 این چالش دست آدم های حریص و زیاده خواه را رو می کند!

 بگو در تصویر چه دیدی تا بگم چقدر منفعت طلبی!


تست شخصیت دختر و گربه

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اگر میخواهید در چالش های بیشتری شرکت کنید این  صفحه  را ببینید

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ تست شخصیت گربه و دختر

 

گربه:

 در تحلیل پاسخ شما به تست شخصیت امروز باید بگوییم اگر ابتدا گربه را دیدید نشان میدهد عاشق سورپرایز هستید. خانواده شما برای شما بسیار مهم است. از بحث کردن متنفری شما از دردسر دور می شوید. تو کینه ای نداری شما به راحتی می بخشید. از افراد منفی نگر همیشه دور هستید.

زنان:

اگر اول زن را دیدی، شما باهوش و اجتماعی هستید در ضمن اینکه بسیار بخشنده و مهربان هستید باید بگوییم شما کمی بلندپرواز و زیاده خواه هستید صبر ندارید و میخواهید یک شبه ره صد ساله را طی کنید.

ترجمه و تدوین: اقتصاد آنلاین

ارسال نظر
ارسال نظر