تست شخصیت؛ بگو در تصویر چه دیدی تا بگم در گذشته چقدر کودکی تلخی داشتی!

تست شخصیت امروز شما را به گذشته می برد و برایتان مشخص میکند که شاید خیلی از رفتارهای افراد ریشه در کودکی تلخ آن ها داشته است.

تست شخصیت؛ بگو در تصویر چه دیدی تا بگم در گذشته چقدر کودکی تلخی داشتی!

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ تست شخصیت امروز به واکاوی دوران کودکی و تاثیر آن در رفتارو کرادر بزرگسالی پرداخته است. آیا تجارب دوران کودکی تاثیری در ویژگی های رفتاری و شخصیتی یک شخص بزرگسال و بالغ دارد یا نه؟  ظرفیت های رفتاری ، شناختی و ذهنی که خداوند متعال در دستگاه عصبیه یک نوزاد انسان به امانت گذاشته است پس از این که به دنیا آمد برای به فعلیت درآوردن همین ظرفیت ها مستلزم محیط آموزشی مناسب می باشد. بنابراین می توان گفت شخصیت و رفتار دوران بزرگسالی متاثر از تجربه های دوران کودکی می باشد حتی اگر هیچ اطلاعی از این ارتباط نداشته باشیم.

تست شخصیت شیر نر و برگ ها

تست شخصیت امروز را از دست ندهید. همه افراد با وجود تمامی ویژگی های خود که دارند در ادامه تجربیات کودکی خود به سر می برند که در گذشته آن ها را سپری کردند اکثر آنها با تجربه اتفاقات منفی در دوران کودکی شان هنوز تاثیر آن اتفاقات را در زندگی خود می بینند و متاسفانه بسیاری از همین تجربیات منفی تا بزرگسالی ادامه داشته و فرد را دچار درگیری های فراوانی می کند چراکه تجربیات دوران کودکی بر روابط اجتماعی فرد ، روابط عاشقانه و همچنین آموزش و پرورش تاثیر گذار می باشد.

حالا بگو در اولین نگاه در تصویر چه دیدی؟


 بگو در تصویر چه دیدی تا بگم از چه چیزی همیشه نگرانی!

 این چالش دست آدم های حریص و زیاده خواه را رو می کند!

 بگو در تصویر چه دیدی تا بگم چقدر منفعت طلبی!


تست شخصیت شیر نر و برگ

.

.

.

.

.

اگر میخواهید در چالش های بیشتری شرکت کنید این  صفحه  را ببینید

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ تست شخصیت شیر نر و برگ ها

شیر نر

در تحلیل پاسخ شما به تست شخصیت امروز باید بگوییم شما فردی بامزه و شوخ طبع هستید. شما فردی قاطع و مصمم هستید ولی بزرگترین ایراد شما این است که زود صبر خود را از دست می دهید و شاید اگر در شادترین لحظات زندگی باشید و صبرتان را از دست بدهید اوقات را برای اطرافیانتان تلخ می کنید. شما در کودکی لحظات خوبی داشته اید و همیشه در یک خط و سوی یکنواختی پرورش یافته اید.

جام با دو برگ

اما اگر یک جام و دو برگ را دیدید نشان می دهد شما فردی جدی هستید . از همه مسائل به سادگی نمیگذرید . گاهی اوقات به سختی از خطای دیگران چشم پوشی می کنید و همه این ها به یک علت است آن هم اینکه در کودکی زندگی سخت و تلخی داشته اید.

ترجمه و تدوین: اقتصادآنلاین

ارسال نظر
ارسال نظر