{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 401073

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد:

ارکان تشکل‌های کشاورزی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از مزایای بیمه مسئولیت مدنی در مقابل خسارات وارده در مقابل حوادث حین کار و انجام وظیفه، بهره‌مند شدند.

به گزارش اقتصادآنلاین، مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی ، بیش از 10 هزار نفر از ارکان تشکل‌های کشاورزی، اعم از اتحادیه ها، تعاونی های روستایی و کشاورزی، تولید، زنان، نظامهای صنفی کشاورزان، تشکلهای خبرگان و هماهنگی و حمایتی در صورت بروز حوادث و خطرات در حین انجام کار یا ماموریت از حمایتهای بیمه برخوردار می شوند.

حسین شیرزاد در ادامه گفت: این اقدام در راستای حمایت از تشکل های بخش کشاورزی خصوصاً تولید کنندگان و بهره برداران انجام شده که موضوع اصلی این بیمه پرداخت هزینه درمان و پوشش غرامت فوت و نقص عضو اعضا در حین انجام کار است.

وی در پایان گفت: حادثه دیدگان با هماهنگی مدیریت تعاون روستایی استان و شهرستان حداکثر ظرف مدت 5 روز به این دفتر معرفی می شوند تا اقدامات بعدی از طریق شرکت بیمه میهن صورت گیرد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری