حسین شیرزاد

مدیر

عنوان شغل

معاون وزیر جهاد کشاورزی

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 

سوابق اجرایی

معاون سرمایه‌گذاری و عضو هیات مدیره بنیاد برکت در نیمه دهه هشتاد، نماینده تام الاختیار وزارت جهاد کشاورزی در شورای عالی بیمه.

معاون دفتر اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، نماینده تام الاختیار وزارت جهاد در کمیته های تغییر اقلیم بانک جهانی و سازمان کنفرانس اسلامی

مجری طرح های سرمایه گزاری خارجی بخش کشاورزی، دبیر کمیته بهره وری وزارت جهاد کشاورزی، دستیار ویژه وزیر

مشاور معاون وزیر و رئیس ستاد خودکفایی محصولات استراتژیک در نیمه دهه هشتاد