کد خبر 554150

زیرساخت لازم برای ارایه بیمه نامه های بسته ای وجود ندارد

یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه آرمان با بیان اینکه طراحی بسته بیمه ای نیازمند دانش آماری و بیمه ای و آشنایی کامل با فعالیت بیمه گذار است، افزود: در حال حاضر زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری ، فرآیند تولید داده استاندارد و مشاورینی که آشنایی کامل با فعالیت بیمه گذار داشته باشند، وجود ندارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، "کامبیز پیکارجو"، گفت: برای طراحی بسته محصولات بیمه ای به یکسری ملزومات و زیرساخت هایی نیاز است که در این شرایط به راحتی مهیا  نمی شود.

وی، با بیان اینکه بیمه نامه های بسته ای، بیمه نامه هایی هستند که سفارشی و براساس ریسک بیمه گذار طراحی می شوند، افزود: طراحی بیمه نامه یک علم است و علم اکچوئری فقط علم محاسبه ریسک یا برآورد نرخ حق بیمه نیست.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه آرمان، اظهارکرد: اکچوئر برای طراحی یک بیمه نامه ریسک ها را شناسایی و تابع توزیع آن ریسک به صورت تجمیعی در صنعت مورد نظر بررسی انجام می دهد تا مشخص شود بیمه گذاراعم از فرد یا شرکت درکجای این صنعت قرارگرفته است.

پیکارجو، با بیان اینکه دو بیمه گذاری که فعالیت یکسانی دارند از لحاظ اسمی ریسکی یکسان دارند اما از لحاظ واقعی شباهتی به یکدیگر ندارند، گفت: بنابراین دو نرخ متفاوت برای این دو بیمه گذار باید درنظر گرفته شود.

 تقید نرخ برآورد شده از طرف بازار بیمه  وجود ندارد

عضو هیات مدیره شرکت بیمه آرمان، با بیان اینکه اکچوئربرای محاسبه دقیق نیاز به ابزار لازم دارد، گفت: اکچوئربرای تحلیل رفتاری بیمه گذار باید رفتارهای وی را داده کاوی کند، بنابراین  به سوابق رفتاری آن بیمه گذاردرچند سال گذشته احتیاج  دارد و باید آمار کامل و مستدل وجود داشته باشد.

پیکارجو، با بیان اینکه در حال حاضر زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری موجود نیست، افزود: فرآیند تولید داده استاندارد وجود ندارد و مشاورینی که آشنایی کامل با فعالیت بیمه گذارداشته باشند وجود ندارد زیرا شرکت های بیمه ای ضرورت آن را درک نمی کنند.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه آرمان، با اشاره به عدم رعایت شرکت های بیمه ای به نرخ فنی ارائه شده توسط شرکت دیگر، گفت: باید تقید نرخ برآورد شده از طرف بازار بیمه نیز وجود داشته باشد.

پیکارجو، تصریح کرد: درحال حاضرچند بیمه نامه در یک بسته ارائه می شود که به این بسته محصولات بیمه ای گفته نمی شود و این بیمه نامه آمیخته است وقتی صحبت از بسته می شود یعنی بیمه نامه ها درهم ادغام شوند.

 وی، افزود: دانش وزیرساخت لازم برای اینکار وجود ندارد وازطرفی اراده ای هم برای انجام کار نیست.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر