کد خبر 500811

شرکت‌های بیمه‌ای به جای آموزش شبکه فروش وارد رقابت نرخ شده‌اند

عضو هیات مدیره انجمن صنفی نمایندگان شرکت بیمه البرز، گفت: با راهکارهای درست و مدیران با سابقه بیمه‌ای که بتوانند بسترها و زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند به انضمام آموزش کافی شبکه فروش می‌توان ارتباط جامعه با صنعت بیمه را تقویت کرد .

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، امیرحسین طهماسب میرزا، گفت:  درحال حاضر مهمترین کاری که صنعت بیمه باید انجام دهد این است که مدیرانی با سابقه بیمه ای کافی را درراس امور قراردهد.

وی افزود: مدیران با سابقه بیمه ای می توانند نیازهای بیمه ای را بشناسند و با ایجاد زیرساخت های درست صنعت بیمه را قدرتمند کنند تا نیازهای مردم که یکی از آنها پرداخت خسارت است به درستی برطرف شود.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی نمایندگان شرکت بیمه البرز اذعان داشت که ، بیشتر بیمه گذاران در زمان پرداخت خسارت متوجه می شوند که یکسری گزینه ها را ندارند ودرآن زمان است که متوجه نیازهای واقعی بیمه ای خود می شوند.

طهماسب میرزا ادامه داد: آموزش شبکه فروش یکی ازمهمترین وظایف صنعت بیمه است اما مدیران شرکت های بیمه ای به جای آموزش کافی شبکه فروش وارد رقابت نرخ شده اند درنتیجه بیمه گذاران در قسمت نیازهای بیمه ای خود توجیه نمی شوند.

وی با بیان اینکه شبکه فروش به دلیل عدم آموزش کافی نمی توانند بیمه گذاران را به درستی توجیه کنند، افزود: عدم توجیه کافی منجر به بدبینی افراد نسبت به بیمه می شود .

 عضوهیات مدیره انجمن صنفی نمایندگان شرکت بیمه البرز،گفت: در تمامی کشورهای دنیا بیمه عمر رابرای آینده خریداری می کنند اما درایران بیمه عمر را با تفکردیگری به بیمه گذار می فروشند.

وی ادعا کردکه صنعت بیمه به دلیل عدم توجیه مناسب جامعه که ازطریق شبکه فروش باید انجام شود وهمچنین عدم توسعه زیرساخت های لازم حتی به 50 درصد ازاهداف خود در زمینه ضریب نفوذ در جامعه هدف نرسیده است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر