نماد ۱۳بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

نماد ۱۳بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۵.۵۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک گردشگری بود که ۲.۵۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس بانک خاورمیانه با افزایش ۴.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک کارآفرین با افزایش ۱.۲۴ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک سامان با افزایش ۲.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک شهر با افزایش ۰.۹۳ درصد شد.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۱۳ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد‌.

ارسال نظر