کد خبر 422926

در ۱۰ ماه اول سال ۹۸ رقم خورد؛

کاهش ۴۳درصدی واخواست سفته و برات در تهران/ فروش ۵۳۸میلیارد ریال سفته و برات

معادل ۶۴۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۳۵۲.۴ میلیارد ریال در ۱۰ ماه اول سال ۹۸ در شهر تهران واخواست شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۶ درصد و ۴۳.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، براساس آمار بانک مرکزی بالغ بر ۶۰.۱ میلیارد ریال سفته و برات در دی ماه ۹۸ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۱۰.۵ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۷ درصد افزایش یافت. در ۱۰ ماه اول سال ۹۸ بالغ بر ۵۳۸.۷ میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۷.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در دی ماه ۹۸ معادل ۸۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۹۱.۱ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۱۰۳.۹ و ۱۰۳.۶ رسید که در مقایسه با ماه قبل شاخص تعداد ۵.۳ درصد کاهش و شاخص مبلغ ۳۹.۲ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۱۱.۴ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۳۵.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در دی ماه ۹۸ به عدد ۹۹.۷ رسید.

عدد شاخص مذکور در دی ماه ۹۷ معادل ۱۷۱.۴ بوده است. در ۱۰ ماه اول سال ۹۸ معادل ۶۴۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۳۵۲.۴ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این دوره، متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۸۰.۳ و ۷۳.۳ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۶ درصد و ۴۳.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در ۱۰ ماه اول سال ۱۳۹۸ به عدد ۹۴.۵ رسید. عدد شاخص مذکور در ۱۰ ماه اول سال ۱۳۹۷ معادل ۱۴۳.۴ بوده است.

7E0cLbBTpXWg

بیشتر بخوانید
ارسال نظر