کد خبر 321385

بررسی آمار تجارت خارجی؛

ارزش ۱۳میلیارد دلاری ۱۵قلم عمده کالاهای صادراتی

بررسی آمار تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد که مجموع ۱۵ قلم عمده کالا‌های صادراتی در هشت ماهه سال‌جاری به ۱۳ میلیارد و ۸۹۸ میلیون دلار می‌رسد که ۴۴ و ۱۳ صدم درصد از سهم ارزشی کل صادرات را به خود اختصاص داده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ و ۵۰ صدم درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از میزان، بررسی آمار تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد که مجموع ۱۵ قلم عمده کالا‌های صادراتی در هشت ماهه سال‌جاری به ۱۳ میلیارد و ۸۹۸ میلیون دلار می‌رسد که ۴۴ و ۱۳ صدم درصد از سهم ارزشی کل صادرات را به خود اختصاص داده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ و ۵۰ صدم درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ بنابراین گزارش ۱۵ قلم عمده کالای صادراتی کشور به ترتیب شامل میعانات گازی، پروپان مایع شده، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها بجز بنزین، متانول، گاز طبیعی مایع شده، پلی‌اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص کمتر از ۹۴ درصد، سایر فرآورده‌های غیر مذکور دارای ۷۰ درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغن‌های معدنی قیری، اوره حتی به صورت محلول در آب، بوتان مایع شده، پلی‌اتیلن گریدفیلم با وزن مخصوص ۹۴ درصد یا بیشتر. اتیلن گلیکول، محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج، سایر گاز‌های نفتی و هیدروکربور‌های گاز شکل مایع شده، قیر نفت، سکو‌های شناور یا غوطه‌ور حفاری یا استخراج؛ بنابراین گزارش میعانات گازی درصدر اقلام عمده صادراتی کشور جای دارد به طوری که در هشت ماهه سال‌جاری بیش از ۲ میلیارد و ۷۷۶ میلیون دلار صادر شده و ۸ و ۸۱ صدم درصد سهم ارزشی کل صادرات ایران را شامل می‌شود. پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار دومین رتبه کالای صادراتی در طی مدت مذکور بوده که ۴ و ۲۵ صدم درصد سهم ارزشی از کل صادرات ایران را دارد و با رشد قابل توجه ۷۱ و ۶۳ صدم درصد همراه بوده است.

سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین در رتبه سوم اقلام عمده صادراتی ایران قرار دارد، ارزش صادرات این محصول به بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسیده و سهم ۳ و ۵۰ صدم درصدی از مجموع اقلام عمده صادراتی را طی این مدت به خود اختصاص داده است و به میزان ۱۱ و ۹۶ صدم درصد افزایش یافته است. پس از آن متانول با ارزش یک میلیارد و ۶۷ میلیون دلار و با سهم ارزشی ۳ و ۳۹ صدم درصدی است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ارزشی ۶۳ و ۳۱ صدم درصدی داشته است.

گاز طبیعی مایع شده با افزایش ۱۱۸ و ۶۲ صدم درصدی پنجمین کالای صادراتی است که به میزان ۹۸۶ میلیون دلار به کشور‌های مختلف جهان صادر شده است و سهم ۳ و ۱۳ صدم درصدی از کل صادرات ایران را داراست.

پلی اتیلن گریدفیلم با وزن مخصوص کمتر از ۹۴ درصد با ارزش ۸۶۳ میلیون دلاری و سهم ارزشی ۲ و ۷۴ صدم درصدی و با افزایش ۸ و ۸۸ صدم درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته در رتبه ششم جای گرفته و پس از آن سایر فرآورده‌های غیرمذکور دارای ۷۰ درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغن‌های معدنی قیری از اقلام عمده کالا‌های صادراتی به‌شمار می‌رود و به میزان بیش از ۷۸۷ میلیون دلار صادر شده و سهم ارزشی ۲ و ۵۰ صدم درصد از ارزش کل صادرات ایران را داشته است.

اوره حتی به صورت محلول در آب هشتمین کالای صادراتی است با ارزش ۷۲۲ میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ به میزان ۵۹ و ۵۵ صدم درصد افزایش را نشان می‌دهد و همچنین ۲ و ۲۹ صدم درصد از سهم ارزشی کل مجموع صادرات هشت ماهه سال‌جاری را دارد.

نهمین کالای صادراتی بوتان مایع شده با ارزش ۷۰۲ میلیون دلار که با افزایش ۳۹ و ۱۱ صدم درصدی روبه‌رو بوده و سهم آن از کل صادرات ۲ و ۲۳ صدم درصد است.

دهمین کالای صادراتی ایران که سهم ۲ و ۲۰ صدم درصدی از کل صادرات را دارد به پلی اتیلن گریدفیلم با وزن مخصوص ۹۴ درصد یا بیشتر اختصاص دارد که به ارزش ۶۹۲ میلیون دلار صادر شده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴ و ۲۳ صدم درصد افزایش یافته است.

اتیلن گلیکول با ارزش ۶۲۶ میلیون دلار در رتبه یازدهم اقلام عمده صادراتی قرار گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ به میزان ۵۱ و ۳۰ صدم درصد افزایش داشته و سهم ۱ و ۹۹ صدم درصدی از مجموع صادرات را دارد.
محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج با ارزش ۶۰۴ میلیون دلار با افزایش ۲۶۱ و ۸ صدم درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ دوازدهمین کالای صادراتی است که سهم ارزشی ۱ و ۹۲ صدم درصدی دارد پس از آن سایر گاز‌های نفتی و هیدروکربور‌های گازی شکل مایع شده به ارزش ۵۷۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱ و ۸۱ صدم درصد از کل صادرات ایران را شامل شده است و بیانگر افزایش ۴۶ و ۵ صدم درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ است.

قیر نفت در رتبه چهاردهم اقلام عمده صادراتی جای دارد و به میزان ۵۶۱ میلیون دلار صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۸ و ۵۷ صدم درصدی داشته و ۱ و ۷۸ صدم درصد از سهم ارزشی مجموع صادرات در هشت ماهه سال‌جاری را شامل می‌شود.
بیشتر بخوانید
ارسال نظر