بانک مرکزی اعلام کرد؛

افزایش نرخ بهره بین بانکی به ۲۳ درصد

بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی به ۲۳.۰۱ درصد رسید.

افزایش نرخ بهره بین بانکی به ۲۳ درصد

به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی تغییرات نرخ سود بین بانکی مربوط به هفته نخست اسفند ۱۴۰۱ را منتشر کرد که بر این اساس رقم آن به ۲۳.۰۱ درصد افزایش یافت. 

نرخ بازار بین بانکی در ابتدای بهمن ۲۱.۰۵ درصد بود که اکنون این رقم، افزایش حدود ۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد. 

از طرفی، حداقل نرخ توافق بازخرید که در ماه گذشته ۲۱ درصد بود، اکنون به ۲۳ درصد رسیده است. 

همچنین طبق اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند و نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند در مقایسه با هفته پایانی بهمن تغییری نداشتند و به ترتیب ۲۴ و ۱۷ درصد باقی ماندند.

ارسال نظر
ارسال نظر