محمد طبیبیان، اقتصاددان:

هر کس عوارض نداد مرده او را بیرون بیاورید و بسوزانید…!

محمد طبیبیان، درخصوص مولد سازی اموال عمومی گفت: هر دم از این باغ بری می رسد.

هر کس عوارض نداد مرده او را بیرون بیاورید و بسوزانید…!

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمد طبیبیان، اقتصاد دان درخصوص مولد سازی دارایی های عمومی گفت: هر دم از این باغ بری می رسد.

بعد از خبر تکان دهنده مولد سازی اموال عمومی. در خبر ها بود که شهرداری برنامه ای دارد که در صورت تصویب آن، سالانه از قبور عوارض بگیرد.

اگر درست فکرش را بکنید ایده خوبی است. چون ضمانت اجرا راحت و تنبیه متخلف هم کم هزینه و پردرآمد است. اما قبلاً یک سابقه تاریخی را عرض کنم.

در زمان یکی از سلاطین صفوی یک تنبیه این بود که اگر با کسی کج می افتادند می گفتند مرده پدرش را از قبر بیرون بکشند و آتش بزنند. از آن زمان ناسزای «پدرسوخته» رسم شد.

 حالا با این ایده شهرداری، اگر افرادی عوارض قبر پدر و مادر خود را ندهند شهر دار به عنوان تنبیه تخلف، مرده را بیرون می آورد و صاحب قبر را پدر و مادر سوخته می کند و قبر را به دیگری به قیمت روز می فروشد.

فکرش را بکنید به عقل چه کسی می رسید!

ارسال نظر
ارسال نظر