یک اقتصاددان مطرح کرد؛

تلخ ترین نمودار تاریخ اقتصاد ایران / ایران ضعیف، زمین جنگ آوری جنگ سالاران شرق و غرب خواهد شد

صادق الحسینی نوشت: تولید ناخالص داخلی ⁧ایران⁩، ⁧ ترکیه⁩ و ⁧ عربستان⁩ در ۲۰۱۰ دقیقا برابر است، اما پس از ده سال اقتصاد ایران نصف ترکیه و ۶۰ درصد عربستان است!

تلخ ترین نمودار تاریخ اقتصاد ایران / ایران ضعیف، زمین جنگ آوری جنگ سالاران شرق و غرب خواهد شد

به گزارش اقتصاد آنلاین، صادق الحسینی در توییتی نوشت: «رشد پایین در دهه ۹۰ نه تنها ایران را ضعیف کرده که یک خطر تمدنی است: تولید ناخالص داخلی ⁧ایران⁩، ⁧ ترکیه⁩ و ⁧ عربستان⁩ در ۲۰۱۰ دقیقا برابر است، اما پس از ده سال اقتصاد ایران نصف ترکیه و ۶۰ درصد عربستان است! ضعف در رقابت به کنار، مردم رفاهشان را مقایسه میکنند و از آینده ناامید میشوند.
این معنای مشخص و تاریکی برای سیاست و سیاستگذار ایرانی دارد. اگر این روند ادامه یابد و شکاف ایران با رقبای منطقه‌ای بیشتر شود، حتی اگر اعتراضات داخلی بصورت موقت کاهش یابد، ⁧ ایران قوی⁩ محقق نخواهد شد. ایرانی هم که قوی نباشد بدلایل مختلف زمین جنگ‌آوری جنگ‌سالازان شرق و غرب میشود…»

تلخ ترین نمودار تاریخ اقتصاد ایران / ایران ضعیف، زمین جنگ آوری جنگ‌سالاران شرق و غرب خواهد شد

ارسال نظر