براساس آمار بانک مرکزی؛

کاهش یک دهم درصدی نرخ بهره بین بانکی

براساس آمار بانک مرکزی؛نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته با کاهش یک دهم درصدی مواجه شد.

کاهش یک دهم درصدی نرخ بهره بین بانکی

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ طبق آمار بانک مرکزی، میانگین موزون نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته با یک دهم واحد درصد اختلاف نسبت به هفته پیش به ۲۰.۸۸ درصد کاهش یافت.
همچنین در ۹ هفته اخیر، نرخ حداقل توافق بازخرید (ریپو) در سطح ۲۱ درصد ثابت مانده است.

کاهش یک دهم درصدی نرخ بهره بین بانکی

ارسال نظر