بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

نرخ سود بین بانکی به ۲۰.۹۸ درصد رسید

بر اساس جدیدترین اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی در ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، به ۲۰.۹۸ درصد رسید.

نرخ سود بین بانکی به ۲۰.۹۸ درصد رسید

به گزارش اقتصادآنلاین؛ این نرخ در هفته گذشته، ۲۷ مهرماه برابر ۲۰.۸۶ درصد بوده و این هفته افزایش داشته است.

در چند هفته اخیر، سطح نرخ بهره حول ۲۰.۹ درصد به ثبت رسیده است.

همچنین حداقل نرخ توافق بازخرید ۲۱ درصد، نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند ۲۲ درصد و نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌‌مند ۱۴ درصد بوده که نسبت به چند هفته گذشته تغییری نکرده است.

بالاترین نرخ سود امسال همچنان مربوط به ۳۰ تیرماه با ۲۱.۳۱ درصد و کمترین آن در ۲۵ فروردین برابر با ۲۰.۲۹ درصد بوده است.

ارسال نظر