بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

نرخ سود بین بانکی به ۲۰.۸۹ درصد رسید

بر اساس جدیدترین اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی در ۲۰مهرماه به ۲۰.۸۹ درصد رسید.

نرخ سود بین بانکی به ۲۰.۸۹ درصد رسید

به گزارش اقتصادآنلاین؛ این نرخ در هفته گذشته برابر ۲۰.۸۸درصد بوده  و این هفته افزایش اندکی داشته است.

در چند هفته اخیر، سطح نرخ بهره حول ۲۰.۹ درصد به ثبت رسیده است.

همچنین حداقل نرخ توافق بازخرید ۲۱درصد، نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند ۲۲درصد و نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌‌مند ۱۴دردصد بوده که نسبت به هفته گذشته تغییری نکرده است.

بالاترین نرخ سود امسال همچنان مربوط به ۳۰تیرماه با ۲۱.۳۱درصد و کمترین آن در ۲۵فروردین برابر با ۲۰.۲۹درصد بوده است.

ارسال نظر