اپیزود چهاردهم اقتصادینو؛ بروبچه های شیکاگو (بخش دوم)

پینوشه که با کودتای نظامی در شیلی روی کار آمد، برای حل تورم دست به دامان میلتون فریدمن شد.

اپیزود چهاردهم اقتصادینو؛ بروبچه های شیکاگو (بخش دوم)

در چهره پینوشه کمی اضطراب دیده می‌شود، اما فریدمن آرام و خونسرد و کمی هم مغرور، پا روی پا انداخته است. پینوشه، پیام فریدمن را با قلبش شنید.

در اپیزود سیزدهم اقتصادینو، محمدرضا فرهادی‌پور به بررسی چگونگی شکل‌گیری و تاثیر «بروبچه‌های شیکاگو» پرداخت. اپیزود چهاردهم به ادامه این سیر تاریخی اختصاص دارد. 

پیزود چهاردهم اقتصادینو را جمعه، ۷مرداد ساعت ۱۸ از کانال تلگرامی اقتصادآنلاین، کانال تلگرامی اقتصادینو و همچنین کست‌باکس اقتصادینو بشنوید.

 

 

ارسال نظر

آخرین خبر ها