کد خبر 564508

بررسی امکان حذف یارانه پنهان کالاهای اساسی در کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه‌ ها

در دومین جلسه کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه ها بررسی امکان حذف تمام یا قسمتی از یارانه های پنهان کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده های کشاورزی و قیمت حامل های انرژی و آثار و تبعات آن بررسی شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم،  حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها و رییس کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه در خصوص مباحث مطرح شده گفت: دومین جلسه کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه ها به بررسی امکان حذف تمام یا قسمتی از یارانه های پنهان کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، نهاده های کشاورزی و قیمت حامل های انرژی و آثار و تبعات آن بصورت تفکیکی با روسای امور سازمان برنامه و بودجه پرداخته شد.

بر این اساس روسای امور سازمان برنامه و بودجه دیدگاه و نظرات خود را در خصوص موضوعاتی چون منابع و مصارف یارانه های پنهان و همچنین چالش ها و تبعات مثبت و منفی خود را در خصوص حذف تمام یا قسمتی از یارانه های پنهان بصورت کارشناسی شده، بیان کردند.

گفتنی است، در برخی از حوزه ها که تاثیر به سزای در بهبود وضعیت رفاه جامعه داشته باشد، مورد بررسی قرار گرفت و چالش های اساسی این حوزه به جلسات کارشناسی دبیرخانه موکول شد. همچنین در این جلسه مقرر شد، در دبیرخانه کارگروه، جلسات کارشناسی و مفصل تری به تفکیک حوزه های اجتماعی، خانوار، سلامت، تولید -چه در بخش کشاورزی و صنعت- و همچنین اجزا تفصیلی تر قمیت حامل های انرژی و آب و برق را دستورکار دبیرخانه تا پایان هفته قرار گیرد.

وی به برگزاری جلسات تخصصی دبیرخانه کارگروه مستقر در سازمان هدفمندسازی یارانه ها با مجموعه ای از وزارت خانه ها، دستگاه و سازمان ها مرتبط با موضوع یارانه ها پرداخت و افزود: از ابتدای جلسات کارگروه، کمیته های تخصصی در سازمان هدفمندسازی یارانه به همین منظور تشکیل شد تا کار با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

در این کمیته ها به بررسی موضوعاتی چون جمع آورزی سوابق و بروزرسانی اطلاعات این حوزه، تجمیع و تحلیل گزارشات روسای امور و سازمان های ذی ربط و همچنین تنظیم فرایند چگونگی رسیدن به یک تصمیم مطلوب و مناسب با شرایط روز جامعه  پرداخته می شود.

 جلسات تخصصی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه ها و سازمان های ذی ربط برگزار و نظرات و پیشنهادات این حزوه نیز اخذ شد.

 با آگاهی کامل از وضعیت رفاهی و اقتصادی مردم و همچنین با نگاه مولد ساز به بخش های مختلف در حوزه های تولیدی، بهترین و موثر ترین راهکارهای اجرایی را به ستاد بودجه سال 1401 ارایه خواهیم داد.

ارسال نظر