کد خبر 486260

مرکز آمار در گزارشی اعلام کرد؛

شاخص‌های اقتصادی در بهار ۹۹چگونه بوده‌است؟/ افزایش ۸۰درصدی هزینه خانوار طی چهار سال

به گزارش مرکز آمار، متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری با افزایش ۹۴ درصدی از ۲۷ میلیون و ۸۸۲ هزار تومان در سال ۹۴ به ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ رسیده است؛ در حالیکه هزینه خالص طی همین مدت با رشد ۸۰ درصدی از ۲۶ میلیون و ۲۳۹ هزار تومان به ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان رسیده است.

به گزارش اقتصادآنلاین ؛ مرکز آمار در گزارشی به بررسی وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور پرداخته است. بر اساس این گزارش و طبق نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 و پیش بینی‌های جمعیتی متکی بر آن، جمعیت کشور از 78 میلیون و 940 هزار نفر در سال 1395 به 83 میلیون و 73 هزار نفر در سال 1398 افزایش یافته است.

جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر در سالهای 1395تا 1398 دارای روندی صعودی بوده است به طوریکه از 25 میلیون و 723 هزارنفر به 27 میلیون و 167 هزار نفر رسیده است. در فصل بهار 1399 جمعیت فعال کشور برابر 25 میلیون و 468 هزار نفر بوده است که نسبت به زمستان 1398 ،756 هزار نفر و نسبت به بهار 1398 ،یک میلیون و 933 هزار نفر کاهش داشته است.

جمعیت فعال 65 ساله و بیشتر طی سالهای 1395 تا 1398 روندی صعودی داشته است به طوریکه از 546 هزار نفر به 612 هزار نفر رسیده است. در بهار 1399 جمعیت فعال 65 ساله و بیشتر 563 هزار نفر بوده است که نسبت به زمستان 1398 ،7 هزار نفر و نسبت به فصل بهار 1398 تعداد 83 هزار نفر کاهش داشته است.

جمعیت شاغل کشور در سال 1395 برابر 22 میلیون و 525 هزار نفر و در سال 1398 برابر 27 میلیون و 274 هزار نفر بوده است. تعداد شاغلین کشور در بهار 1399 برابر 22 میلیون و 693 هزار نفر بوده است که نسبت به زمستان 1398 تعداد 499 هزار نفر و نسبت به فصل مشابه در سال 1398 تعداد یک میلیون و 499 هزار نفر کاهش داشته است.

در فصل بهار 1399 تعداد جمعیت شاغل مرد و زن به ترتیب برابر 19 میلیون و 173 هزار نفر و سه میلیون و 790 هزار نفر بوده است که هر دو کاهشی برابر 342 هزار نفر و 130 هزار نفر نسبت به فصل زمستان 1398 تجربه کرده است.

نسبت اشتغال از سال 1395 تا 1398 روندی صعودی داشته است به طوریکه از 8.37 درصد به 4.39 درصد رسیده است. این رقم در بهار 1399 برابر 36.9 درصد بوده است که نسبت به فصل زمستان 1398 مقدار 0.9 درصد و نسبت به فصل بهار 1398 مقدار 2.9درصد کاهش داشته است. همچنین این رقم در بهار 1399 در بخش مردان و زنان به ترتیب برابر 61.8 و 12.2درصد بوده است که نسبت به فصل زمستان 1398 مقدار 1.2 و 0.5درصد کاهش داشته است. در فصل بهار 1399 این شاخص در نقاط شهری و روستایی به ترتیب برابر 35.7 و 40.8 درصد بوده است که نسبت به فصل زمستان 1398 در بخش شهری 1.2 درصد کاهش و در بخش روستایی بدون تغییر بوده است.

سهم شاغلین بخش‌های عمده اقتصادی در طی سال‌های 1395 تا 1398 در بخش کشاورزی افزایش و در بخش صنعت و خدمات کاهش داشته است. در فصل بهار 1399 سهم بخش کشاورزی ازکل شاغلین 18.6درصد، بخش صنعت 31.8 درصد و بخش خدمات 49.7 درصد بوده است.

نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیلات عالی در بهار 1399 ،13.6 درصد، در مقطع کاردانی 14.3 درصد، در مقطع کارشناسی 14.2 درصد، کارشناسی ارشد 11.7درصد و دکترا و بالاتر 6.2 درصد بوده است.

کاهش نرخ بیکاری در بهار 99

نرخ بیکاری برای جمعیت 15 ساله و بیشتر در بهار 1399 برابر 9.8 درصد بوده است که نسبت به فصل زمستان 1398 0.8 درصد و نسبت به فصل بهار 1398 ،1.1 درصد کاهش داشته است. نرخ بیکاری مردان و زنان در بهار 1399 برابر 9.0 درصد و 13.7 درصد بوده است.

نرخ بیکاری در نقاط شهری و روستایی در بهار 1399 برابر، 10.7درصد و  7.3 درصد بوده است که نسبت به فصل بهار 1398 مقدار 1.5 درصد و 0.1 درصد کاهش داشته است.

نرخ بیکاری جمعیت 35-18 ساله در بهار 1399 ،16.7 درصد بوده که نسبت به فصل زمستان 1398 ،1.1 درصد و نسبت به فصل بهار 1398 ،1.5درصد کاهش داشته است. این نرخ برای مردان و زنان در بهار 1399 برابر 15 و 24.3 درصد و در نقاط شهری و روستایی برابر 18 و 12.7 درصد بوده است.

نرخ مشارکت اقتصادی در بهار 1399 برابر 41 درصد بوده است. این شاخص برای مردان 67.9 درصد و برای زنان 14.1 درصد بوده است.

در فصل بهار 1399 نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط شهری و روستایی به ترتیب برابر 40درصد و 44درصد بوده است که نسبت به فصل زمستان 1398 ،1.6 درصد و 6درصد کاهش داشته است. این شاخص برای مردان 67.9درصد و برای زنان 14.1 درصد بوده است.

در طی سال‌های 1394 تا 1398، متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری از 27 میلیون و 887 هزار تومان  به 54 میلیون و 100 هزار تومان رسیده است؛ در حالیکه هزینه خالص در طی همین مدت از 26 میلیون و 239 هزار تومان به 47 میلیون و 437 هزار تومان رسیده است.

در خانوار روستایی متوسط درآمد در دوره مذکور از 16 میلیون و 103 هزار تومان به 29 میلیون و 702 هزار تومان و هزینه خالص از 14 میلیون و 698 هزار تومان به 26 میلیون و 100 هزار تومان رسیده است.

طی سال‌های 1394 تا 1398 ترکیب هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری، هزینه کل از 26 میلیون و 239 هزار تومان به 47 میلیون و 437 هزار تومان، هزینههای خوراکی و دخانی از 6 میلیون و 243 هزار تومان به 11 میلیون و 725 هزار تومان و هزینه‌های غیر خوراکی از 19 میلیون و 996 هزار تومان به 35 میلیون و 658 هزار تومان رسیده است.

در خانوار روستایی هزینه کل از 14 میلیون و 698  هزار تومان به 26 میلیون و 100 هزار تومان، هزینههای خوراکی و دخانی از 5 میلیون و 777 هزار تومان به 10 میلیون و 266 هزار تومان و هزینههای غیر خوراکی از 8 میلیون و 920 هزار تومان به 15 میلیون و 834 هزار تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر