کد خبر 458977

توسط معاون اول رییس جمهور انجام شد:

ابلاغ اصلاحیه فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی

معاون اول رییس جمهور ، مصوبه اصلاح آیین‌نامه اجرایی شناسایی، مولدسازی یا فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، اسحاق جهانگیری مصوبه اصلاح آیین‌نامه اجرایی شناسایی، مولدسازی یا فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرد.

براین اساس، هیات وزیران در جلسه ۱۵ مرداد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در ۸ مرداد و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد:

ماده ۸ آیین نامه اجرایی جزء های ۲ و ۳ بند د تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ موضوع تصویب نامه مورخ ۲۴ خرداد به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸- سازمان برنامه و بودجه موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف درآمدی(۲۱۰۲۲۱) تا ۵۰ درصد از منابع وصولی را بابت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام پیوست شماره ۱ قانون فوق و استانی از محل ردیف(۴۷- ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۹۹ و مابقی منابع وصولی را برای افزایش تخصیص اعتبارات قانون بودجه سال ۹۹ از جمله پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و مطالبات آنها موضوع ماده ۲۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۹ موضوع تصویب نامه ۲ اردیبهشت اختصاص دهد.

71736

بیشتر بخوانید
ارسال نظر