اسحاق جهانگیری

عنوان شغل

معاون اول رییس جمهور حسن روحانی

 

 

مدرک تحصیلی

مدرک کارشناسی فیزیک از دانشگاه کرمان

 

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف 

 

دکترای مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

مسئول جهاد سازندگی جیرفت

 

عضو شورای مرکزی استان کرمان 

 

نمایندهٔ مردم جیرفت دور دوم و سوم مجلس شورای اسلامی

 

استاندار استان اصفهان در دولت هاشمی رفسنجانی

 

 وزیر صنایع و معادن دولت محمد خاتمی

 

 عضو هیئت علمی بنیاد باران