مدیران ایرانی + لیست الفبایی

اسحاق جهانگیری

مدیر

عنوان شغل

 

 

مدرک تحصیلی

مدرک کارشناسی فیزیک از دانشگاه کرمان

 

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف 

 

دکترای مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

معاون اول رییس جمهور در دولت دوازدهم

مسئول جهاد سازندگی جیرفت

عضو شورای مرکزی استان کرمان 

نمایندهٔ مردم جیرفت دور دوم و سوم مجلس شورای اسلامی

استاندار استان اصفهان در دولت هاشمی رفسنجانی

 وزیر صنایع و معادن دولت محمد خاتمی

 عضو هیات علمی بنیاد باران

اخبار مرتبط