کد خبر 457430

سازمان امور مالیاتی؛

مودیان خوش حساب جایزه می‌گیرند

بر اساس بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در صورتی که مودیان مالیات سالهای ۹۹ و ۹۸ خود را به صورت علی الحساب قبل از سررسید پرداخت نمایند، مشمول جایزه اضافی معادل نیم درصد از هر پرداخت هر ماه خواهند شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، بخشنامه مورخ 13/ 5/ 1399 رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ بند 2 مصوبه مورخ 13/ 2/ 1399 شورای عالی هماهنگی اقتصادی در رابطه با اعمال نیم درصد جایزه خوش حسابی (علاوه بر 1 درصد) به پرداخت های علی الحساب مالیات عملکرد سال های 1398 و 1399 موضوع صدر ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم، ابلاغ شد.

 در این زمینه بخوانید:

مالیات مقطوع صاحبان مشاغل چگونه محاسبه می‌شود؟

بر این اساس در صورتی که مودیان مالیات سالهای 99 و 98 خود را به صورت علی الحساب قبل از سررسید پرداخت نمایند، مشمول جایزه اضافی معادل نیم درصد از هر پرداخت هر ماه خواهند شد.

11

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری