کد خبر 442483

ملزومات تحقق تورم ۲۲درصدی چیسـت؟

با توجه به اینکه بانک مرکزی نرخ تورم هدف یک سال آینده را ۲۲درصد اعلام کرده است، یک کارشناس اقتصادی با اعتقاد به اینکه تحقق این نرخ دست یافتنی است، یکی از ملزومات آن را تغییر روش تامین کسری بودجه از محل پایه پولی به سمت انتشار اوراق دانست.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، علی سعدوندی درباره چگونگی تحقق نرخ تورم هدف اعلام شده از بانک مرکزی، اظهار کرد: اگر بناست که نرخ تورم کنترل شود، باید تمام جامعه بر روی یک نرخ خاص به توافق برسند؛ بنابراین بخشی از سیاست گذاری پولی بانک‌های مرکزی در دنیا این است که نرخ تورم هدف را اعلام کنند و سپس با رسیدن به آن نرخ، اعتبار لازم را کسب کنند؛ بدین جهت نرخ تورم اعلامی باید قابل دفاع باشد تا بانک مرکزی بتواند به آن نرخ برسد.

تبعات عدم تحقق تورم هدف

وی ضمن مثبت خواندن اجرای سیاست هدفگذاری تورم، گفت: اگر بانک مرکزی به نرخ اعلام شده نرسد، اعتبار بانک مرکزی لطمه خواهد دید و هدف گذاری تورم به عکس خودش تبدیل می‌شود.

 این کارشناس اقتصادی با اعتقاد به اینکه تحقق نرخ تورم اعلامی دور از انتظار و سخت نیست، افزود: اگر روش تامین کسری بودجه به سمت روش مورد نظر کشورهای پیشرفته تغییر کند، می‌توانیم نرخ تورم را هم به میزان کشورهای پیشرفته برسانیم؛ بنابراین رسیدن به اقتصاد غیر تورمی اقدام پیچیده‌ای نیست.

تورم ۲۲ درصدی به چه چیزی نیاز دارد؟

این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: برای تحقق تورم هدف اعلام شده باید روش تامین کسری بودجه از محل پایه پولی به سمت اوراق تغییر پیدا کند که متاسفانه دولت‌ها در گذشته هر زمانی که با کسری بودجه مواجه شده‌اند، دست به خزانه بانک مرکزی زده و پول پرقدرت منتشر کرده‌اند که تاثیرات تورمی همراه داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی اخیرا از آمادگی این بانک برای اجرای هدف‌گذاری تورم خبر داد که در قالب این سیاست، قطب نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، "تورم هدف" خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد.

پس از این، همتی اعلام کرده بود که بیانیه چارچوب هدف‌گذاری تورم ۶ خرداد منتشر خواهد شد که این بیانیه منتشر شد و طبق آن هدف نرخ تورم بانک مرکزی برای بازه زمانی یک‌ساله ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین شده است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر