{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 440124

بررسی های آماری نشان داد

بررسی های آماری نشان داد جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر در زمستان ۹۸ نسبت به زمستان قبل ۵۲ هزار نفر افزایش داشته اما ازسوی دیگر جمعیت غیرفعال نیز در حدود یک میلیون و ۱۰۴ هزار نفر بیشتر شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم ،معصومه محمدی، رییس گروه های آمارهای نیروی انسانی در گزارش بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار درزمستان 98 معتقد است:ارزیابی نتایج جمعیت 15 ساله و بیش تر نشان می دهد که در دوفصل مورد بررسی جمعیت شاغل،افزایش 52 هزار نفری را تجربه کرده است و در مقابل جمعیت بیکار 482 هزار نفر کاهش داشته است. ازسوی دیگر جمعیت غیرفعال نیز در حدود یک میلیون و 104 هزار نفر افزایش یافته است.

 با نگاهی به شاخص های جمعیت 15ساله و بیشتر تر ملاحظه می گردد که نرخ بیکاری کل کشور با کاهش 1.7 درصدی مواجه شده است. بیشترین میزان افزایش نرخ بیکاری به ترتیب در استان های لرستان، مازندران و گلستان و در مقابل بیش ترین میزان کاهش به ترتیب در استان های خوزستان و خراسان رضوی و ایلام رخ داده است.

 بررسی ماتریس انتقال گویای آن است که به طور کلی در زمستان 98 نسبت به زمستان 97 بیش از 41 درصد از جمعیت 10ساله و بیش تر (12.8 درصد از جمعیت شاغل و 27.9 درصد از جمعیت بیکار) از بازار کار خارج شده اند و در مقابل حدود 8درصد (6.2 درصد جمعیت شاغل و 1.7 درصد جمعیت بیکار) به بازار کار وارد شده اند.

 بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کاردر زمستان 98 نسبت به زمستان 97 جمعیت غیرفعال افزایش یک میلیون و 104 هزار نفری را تجربه کرده است و از 34 میلیون و 589 هزار نفر در زمستان 97 به 35 میلیون و 690 هزار نفر در زمستان 98 رسیده است و به عبارت دیگر با توجه به شرایط فصلی بیش از یک میلیون و 100هزار نفر به طور موقت از بازار کار خارج شده اند و این قابلیت را دارا می باشند که در فصول آینده به بازار کار برگردند.

بحران بیکاری و اشتغال , اشتغال‌زایی ,

در این قسمت به بررسی ماتریس انتقال جریانات بازار کار در زمستان 98 نسبت به زمستان 97 باری جمعیت 10ساله و بیشتر پرداخته می شود. این ماتریس نشان می دهد چه بخشی از جمعیت به لحاظ بازار کاری شرایطشان ثابت مانده و چه بخشی تغییر کرده است.

 نتایج این بررسی نشان می دهد در این دو فصل بیش ترین جابه جایی ها درآمارهای مذکور در جمعیت بیکار رخ داده است.

 همانگونه که ملاحظه می شود83.2 درصد از جمعیت شاغل 10ساله و بیشتر زمستان 97 در زمستان 98 نیز همچنان شاغل مانده اند. 3.8 درصد بیکار و 12.8 درصد غیرفعال شده اند.

رصد جمعیت بیکار 10ساله و بیش تر زمستان 97 در زمستان 98ٰ به میزان 7.9 درصد وارد بازار کارشده اند که از این میزان 6.2 درصد شاغل و 1.7 درصد بیکار شده اند و 92.0 درصد از جمعیت غیرفعال هم در طی فصول مورد بررسی تغییری در وضعیت فعالیت شان رخ نداده است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری