کد خبر 436022

آئین نامه اجرایی انتشار اوراق مالی اسلامی ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور، آئین نامه اجرایی انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۹ را برای اجرا به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین ، با تصویب آئین نامه اجرایی انتشار اوراق مالی اسلامی در سال 99، در جلسه سوم اردیبهشت 1399، شرکت‌های دولتی می‌توانند تا سقف 65 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر نمایند.

همچنین شهرداری ‌های کشور و سازمان ‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور می توانند تا سقف 80 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ‌ها منتشر کنند.

به‌ منظور‌ سرمایه ‌گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، به وزارتخانه‌ های مذکور اجازه داده می‌شود از طریق شرکتهای تابعه ذی‌‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف 35 هزار میلیارد ریال منتشر کنند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.

دستورالعمل‌ های موضوع این آیین نامه بطور مشترک توسط سازمان برنامه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و دستگاه‌های اجرایی موظفند متناسب با آن اقدامات لازم را بعمل آورند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر