کد خبر 432942

اضافه کاری کارگران در سال ٩٩چقدر است؟

براساس مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگر عادی برابر ۶١هزار و ١٨٠تومان و مزد هر ساعت اضافه کار عادی هشت هزار و ٣۴۶تومان است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، اضافه کاری جزو مواردی است که کارگران در زمان کار خود به وفور با آن سر و کار دارند. نپرداختن این اضافه کاری یا کم پرداختن این مقوله از جمله مشکلات کارگران است که با پردازش این موضوع می توان به آگاه سازی کارگران کمک کرد.

مطابق قانون، هر کاگر بایستی در طول یک هفته، مدت ۴۴ ساعت به کار اشتغال داشته باشد، چنانچه ۴۴ ساعت را بر ۶ روز کاری (به غیر از روز جمعه) تقسیم کنیم،  از هر کارگر انتظار می رود در طول یک روز، هفت ساعت و ٣٠ دقیقه به کار اشتغال داشته باشد.
محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد یک ساعت کار عادی به اضافه ۴۰ درصد فوق العاده اضافه کاری است که در این زمینه شیوه قانونی محاسبه که در اجرا با عملکرد کارفرمایان و مراجع حل اختلاف هماهنگی دارد به شرح زیر است:
مزد روزانه= مزد ماهانه تقسیم بر ۳۰
مزد یک ساعت کار عادی= ۷ ساعت و ٣٠ دقیقه تقسیم بر مزد روزانه
مزد یک ساعت اضافه کاری= ۴۰ درصد مزد یک ساعت کار عادی+ مزد یک ساعت کار عادی
حداقل مزد ماهانه در سال جاری یک میلیون و ٨٣۵ هزار و ۴٢۶ تومان و مزد هر ساعت کار ۶١ هزار و ١٨٠ تومان است.  
مزد هر ساعت کار عادی هشت هزار و ٣۴۶ تومان و فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ١١ هزار و ۶٨۵ تومان است.  
فوق العاده هر ساعت شب کاری ٢ هزار و ٩٢١ تومان، فوق العاده هر ساعت جمعه کاری سه هزار و ٣٣٨ تومان، فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ١٨٣ هزار و ۵۴٢ تومان و فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۹۹ معادل ۱۵ درصد حقوق ٢٧۵ هزار و ٣١۴ تومان است. فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر شب ۹۹ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۴١٢ هزار و ٩٧١ تومان است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر