کد خبر 404143

آخرین وضعیت تورم در تهران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان تهران از افزایش تورم ماهانه و نقطه‌ای استان تهران در آذر ماه خبر داد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، نعمت الله ترکى رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان تهران گفت: بر اساس آخرین نتایج، نرخ تورم نقطه‌ای استان تهران در آذر ماه 1398 به عدد 29.3 درصد رسید. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد.  یعنی خانوارهای استان تهران به طور میانگین 29.3 درصد بیشتر از آذر 1397 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. نرخ تورم نقطه ای کل کشور در آذر ماه 1398 عدد 27.8 اعلام شده است.

وی گفت: نرخ تورم نقطه‌ای استان تهران در آذر ماه 1398 در مقایسه با ماه قبل 2واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش 2.1 واحد درصدی به 30.7 درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش 8 واحد درصدی به 28.9 درصد رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان تهران ادامه داد، این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری استان تهران  29.3 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 3 واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 31.3 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 7 واحد درصد افزایش داشته است.

ترکى گفت: نرخ تورم ماهانه استان تهران در آذر 1398 به 2.5 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 9واحد درصد افزایش داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب 3/3 درصد و 2.3 درصد بوده است.

وی افزود، این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 2.5 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، 9واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 2.8درصد بوده که نسبت به ماه قبل 3 واحد درصد افزایش داشته است.

گفتنی است، نرخ تورم سالانه آذر ماه 1398 برای خانوارهای استان تهران به 40.2درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1/1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد.

این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری 40.2 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 0.1 واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 41.7درصد بوده که نسبت به ماه قبل 9 واحد درصد کاهش داشته است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری