کد خبر 346195

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان داد؛

کاهش اندک نرخ بیکاری جوانان در پاییز‌۹۷/ سهم فارغ‌التحصیلان شاغل در کشور ۲۳.۹درصد است

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد که طی پاییز سال گذشته نرخ بیکاری جوانان اندکی کاهش یافته و سهم اشتغال در بخش خدمات افزایش داشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان ۲۴ - ۱۵ ساله، ۲۷ درصد و جمعیت آنها، ۷۶۰ هزار و ۵۳۴ نفر بوده است که از این تعداد، ۲۳.۶ درصد معادل ۵۱۴ هزار و ۹۶ نفر مرد و ۳۸.۴ درصد معادل ۲۴۶ هزار و ۴۳۸ نفر زن هستند.

نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله در نقاط روستایی نیز ۱۷.۶ درصد و جمعیت آنها ۱۵۲۱۳۱ نفر و نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله در نقاط شهری، ۳۱.۱ درصد با ۶۰۸ هزار و ۴۰۳ نفر است. همچنین نرخ بیکاری جوانان ۲۹ - ۱۵ ساله در پاییز سال ۹۷، ۲۴.۵ درصد و تعداد آنها یک میلیون و ۶۷۰ هزار و ۵۴۸ نفر بوده است که از این تعداد ،۲۰.۸ درصد معادل یک میلیون و ۹۴ هزار و ۷۴۵ نفر مرد و ۳۷.۱ درصد معادل ۵۷۵ هزار و ۸۰۳ نفر زن هستند.

در حالی که نرخ بیکاری جوانان ۲۹ - ۱۵ ساله در نقاط شهری ۲۷.۵ درصد و تعداد آنها یک میلیون و ۳۷۰ هزار و ۳۳۲ نفر بوده این نرخ در نقاط روستایی ۱۶.۴ درصد است و ۳۰۰ هزار و ۲۱۶ نفر را شامل می‌شود.

بیکاری

نرخ بیکاری دانش‌آموختگان شهری بیش از روستایی

نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز ۱۸.۳ درصد و تعداد آنها یک میلیون و ۲۸۶ هزار و ۸۳ نفر است که ۱۳.۴ درصد معادل ۶۱۷ هزار و ۴۲۲ نفر را مردان و ۲۷.۹ درصد معادل ۶۶۸ هزار و ۶۶۱ نفر را زنان تشکیل می‌دهند. این نرخ در نقاط روستایی ۲۲.۸ درصد معادل ۱۳۴ هزار و هشت نفر و در نقاط شهری ۲۷.۵ درصد معادل یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۵ نفر است که نشان می‌دهد بیکاری دانش آموختگان در نقاط شهری بیشتر است.

بررسی سهم اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نیز نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۴۹.۹ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است و بخش‌های صنعت با ۳۲.۹ درصد و کشاورزی با ۱۷.۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. از مجموع ۱۱ میلیون و ۹۳۱ هزار و ۸۱۳ نفر شاغل بخش خدمات، ۹ میلیون و ۶۳۱ هزار نفر مرد و بیش از دو میلیون نفر زن هستند.

بیکاری

سهم فارغ‌التحصیلان شاغل در کشور ۲۳.۹ درصد

در پاییز ۱۳۹۷ سهم جمعیت بیکار ۱۰ ساله و بیشتر فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران، ۴۰.۵ درصد است؛ این سهم در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر است که از افزایش ۰.۱ درصدی این شاخص نسبت به فصل قبل از آن خبر می‌دهد. از سوی دیگر سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان نیز ۲۳.۹ درصد است که این سهم در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی افزایش داشته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در پاییز ۱۳۹۷، نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله که در تابستان گذشته ۲۷.۲ درصد بوده در فصل پاییز به ۲۷ درصد رسیده است که نشان دهنده کاهش ۰.۲ درصدی نرخ بیکاری است.

بررسی سهم اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۴۹.۹ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است و بخش‌های صنعت با ۳۲.۹ درصد و کشاورزی با ۱۷.۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ۲۹-۱۵ ساله نیز حاکی از آن است که ۲۴.۵ درصد از جمعیت فعال این گروه بیکار بودند. بررسی روند تغییرات این شاخص نشان می‌دهد آمار بیکاران که در تابستان سال گذشته، ۲۴.۹ درصد بوده در پاییز همین سال به ۲۴.۵ درصد رسیده و کاهش ۰.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

کاهش سهم شاغلان بخش کشاورزی

اما بررسی سهم اشتغال در بخش کشاورزی نشان می‌دهد علیرغم آنکه سهم شاغلین کشاورزی در تابستان سال گذشته ۱۸.۹ درصد بوده، در پاییز گذشته با ۱.۷ درصد کاهش به ۱۷.۲ درصد رسیده و کاهش شاغلان این بخش را نشان می‌دهد.

سهم اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در بخش صنعت نیز از ۳۱.۶ درصد در تابستان ۹۷ به ۳۲.۹ درصد در فصل پاییز رسیده و رشد ۱.۳ درصدی را نشان می‌دهد که به منزله آن است که اشتغال در بخش صنعت رشد کرده است؛ اما سهم اشتغال در بخش خدمات که در تابستان سال گذشته، ۴۹.۵ درصد بوده با ۰.۴ درصد افزایش به ۴۹.۹ درصد در فصل پاییز رسیده که نشان می‌دهد اشتغال در این بخش نیز افزایش پیدا کرده است.

۳۶.۵ درصد شاغلین بیش از حد استاندارد کار کردند

 بررسی سهم شاغلین ۱۰ ساله و بیشتر با ساعات کار معمول ۴۹ ساعت در هفته نیز نشان می‌دهد ۳۶.۵ درصد شاغلین در پاییز سال گذشته به طور معمول بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده‌اند در حالی که این میزان در تابستان گذشته، ۴۱ درصد بوده و به منزله آن است که این دسته شاغلین به دلایل مختلف مثل گرایش به کار آزاد، کسب درآمد بیشتر یا عدم علاقه به شغل کمتر از حد استاندارد کار کرده‌اند. این شاخص که یکی از مؤلفه‌های کار شایسته به شمار می‌رود ۴.۵ درصد کاهش داشته است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری