کد خبر 249857

با تصویب مجلس:

سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران مشخص شد/ ادامه اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده

در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی، نمایندگان مجلس مصوب کردند که حقوق کارکنان تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شود. اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده نیز تمدید شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین، در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه 97 ، نمایندگان مجلس با بند (الف) تبصره 6 این لایحه که درخصوص معافیت مالیاتی حقوق کارکنان است، با 152 رأی موافق، 86 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره 6 لایحه مذکور آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1397 سالانه مبلغ 276 میلیون ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا، فوق العاده و کارانه و غیره به استثنای تبصره 1 و 2 قانون مالیات های مستقیم مربوط به امور پژوهشی و دانشگاهی مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه 15 درصدو نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر 25 درصد و نسبت به مازاد شش برابر 35 درصد تعیین می‌شود. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد(57) و (101) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ 216 میلیون ریال تعیین می‌شود.

تمدید اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده

نمایندگان مجلس با تمدید اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید در سال ۹۷ موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین، در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی، نمایندگان مجلس با پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در بند (ب) تبصره 6 این لایحه با 164 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس بند (ب) لایحه دولت، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 اردیبهشت 1387 و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید در سال 97 تمدید می شود.

در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 97 بند مذکور حذف شده بود که نمایندگان با حذف این بند با 159 رأی مخالف، 58 رای موافق و 6 رأی ممتنع، مخالفت کردند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر