حسین راغفر در اولین همایش بین‌الملى اقتصاد مقاومتى:

اقتصاد مقاومتى باید محور سیاست کشور قرار بگیرد/ تولید و بهره‌ورى اصلى‌ترین کانونى است که آسیب دید

دبیر علمى همایش با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتى باید محور اصلى سیاست کشور قرار بگیرد خاطرنشان کرد:محور اساسى اقتصاد مقاومتى شناسایى کانون هاى آسیب پذیرى کشور و راه هاى مقابله با این آسیب ها است.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، حسین راغفر تولید و بهره ورى را اصلى ترین کانونى که در اقتصاد ایران آسیب خورده دانست و گفت: در سه دهه اخیر تولید و بهره ورى دچار آسیب شده است و باید راه هاى بازسازى تولید را در کشور پیدا کرد.

وى با اشاره به هزینه بالاى تولید در کشور تصریح کرد: تولید در کشور ما پر هزینه است و فعالیت هاى نامولد فعالیت هاى پر سودى است و باعث شده کارکرد بعضى نهاد ها مثل بانک با مشکل روبه رو شود زیرا منابع به سمت فعالیت هاى نامولد بیشتر سوق داشته است.

راغفر تغییر نگاه از نخبه گرایى به اقتصاد مردمى را پیش نیاز شکل گیرى اقتصاد مقاومتى دانست و توضیح داد: یکى از محورهاى اصلى اقتصاد مقاومتى تغییر نگاه مبتنى بر نخبه گرایى به اقتصاد مردمى است، اقتصادى که همه آحاد جامعه در آن حضور داشته باشند.

وى دهه ١٩٧٠ را زمان شکل گیرى بحران اقتصاد مقاومتى اعلام کرد و افزود: در اوایل سال ١٩٧٠ این بحران نمایان شد و در پایان این دهه زمینه هاى تغییر نگاه درباره این بحران شکل گرفت.

دبیر علمى همایش ادامه داد: تغییر نگاه با تغییر ابزار هاى اقتصادى امکان پذیر مى شود و با نگاهى که موجب بروز مشکل در جامعه شده نمى توان به بهبود شرایط فکر کرد و این تغییر نگاه باید به سمت مردم باشد نه فقط نخبه گرایى.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری