کد خبر 174618

انحراف مالی صندوق ذخیره فرهنگیان ارتباطی به نبود نظارت دیوان محاسبات ندارد

رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: انحراف مالی صندوق ذخیره فرهنگیان ارتباطی به نبود نظارت دیوان محاسبات ندارد.

عادل آذر در گفت‌وگویی درباره چرایی نبود نظارت دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی بر امور مالی صندوق ذخیره فرهنگیان به منظور جلوگیری از وقوع انحراف مالی در آن گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان از نظر قانون در حوزه رسیدگی دیوان محاسبات قرار نمی‌گیرد زیرا یک صندوق سرمایه‌گذاری است که فرهنگیان در آن پول می‌گذارند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، رئیس دیوان محاسبات کل کشور درباره این موضوع که به میزان سهم فرهنگیان در این صندوق دولت نیز موظف به سرمایه‌گذاری است، توضیح داد: ماده‌ای در قانون آمده که صراحتا می‌گوید این صندوق مشمول رسیدگی دیوان محاسبات نمی‌شود و این امر اصلا محل شبهه نیست.

وی ادامه داد: صندوق‌ها اعم از هواپیمایی، نفت، بازنشستگی و امثالهم در حدی مورد نظارت دیوان است که سندی در دستگاه ثبت شود ولی در شرایطی که به سهم کارمند مربوط شود و در زمره بخش غیردولتی قرار گیرد، مشمول نظارت دیوان محاسبات نمی‌شود.

آذر تصریح کرد: البته اگر ماده 142 مصوب شده در صحن علنی در برنامه ششم توسعه به سلامت از شورای نگهبان عبور کند، نظارت دیوان محاسبات شامل این موارد هم خواهد شد.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به همکاری کارشناسان دیوان محاسبات با هیئت تحقیق و تفحص مجلس درخصوص صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: ورود فعلی دیوان محاسبات به دلیل ساز و کار تحقیق و تفحص است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر