کد خبر 150230

آخوندی: ارزش راه‌های کشور ۷۰ میلیارد دلار است

وزیر راه وشهرسازی گفت: این وزارتخانه در زمان حاضر حدود ۱۴۰ هزار میلیارد ریال پروژه در دست اقدام دارد.

عباس آخوندی افزود: از طرفی ارزش راه های کشور حدود 70 میلیارد دلار است و برای نگهداری این ثروت باید از دانش و تخصص افراد و شرکت ها استفاده شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی در ادامه با اشاره به افزایش سرعت قطارها از گذشته تاکنون یادآورشد: سرعت قطارها 60 سال پیش حدود 60 کیلومتر در ساعت بود، اما امروز شاهد سرعت بیش از 350 کیلومتر در ساعت هستیم؛ لذا در زیرسازی و روسازی مسیرها باید به این نکته فنی توجه شود.

آخوندی با اشاره به اهمیت تحول در مقیاس و تاکید بر دستیابی به روش های بهینه خاطرنشان کرد: درحالی که طول راه های کشور ابتدای انقلاب حدود 50 هزار کیلومتر جاده وسه هزار کیلومتر ریل بود، امروز به بیش از 217 هزار کیلومتر جاده و 13 هزار کیلومتر راه آهن رسیده؛ اما مدل ارزیابی و اندازه گیری به نسبت گذشته متفاوت شده است.

به گزارش وزارت راه وشهرسازی، آخوندی اظهارکرد: در هرصورت استانداردهایی که در گذشته براساس مدل تجویز می شد، امروز به مدل عملکردی تغییر یافته است و همین تغییر نحوه راهکارها، فلسفه مهندسی متفاوتی را ارائه می کند.

وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه فلسفه مهندسی عملکردی نیاز به مهندسی پیشرفته دارد، تصریح کرد: مهندس ها به دلیل دانش فنی خود و مخاطرات کمتر، گرایش زیادی به مهندسی تجویزی دارند و آن را به نمونه دیگر ترجیح می دهند.

وی گفت: ما به نیروی انسانی آموزش دیده و در بخش دیگر به استانداردها و بخش نامه ها نیاز داریم و برای تامین این نیاز از آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک برای آموزش نیروی انسانی در سطح ملی و استانی باید استفاده شود.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با تاکید بر این که فلسفه پایه مهندسی باید در دو حوزه راه و ساختمان مورد بحث و بررسی قرار گیرد ،یادآورشد: حوزه ساختمان به طور کامل پیرو روش تجویزی است و تغییر رویکرد مهندسان این حوزه از دانشگاه تا مراکز مهندسی کار بسیار سختی خواهد بود.

وزیر راه وشهرسازی افزود: باید در مورد رده بندی آزمایشگاه های فنی و مکانیک خاک اقدام شود؛ زیرا قانون نظام مهندسی در کشور تبدیل به یک کوپن شده است و برخی مهندسان از آن استفاده نابجا می کنند به همین خاطر با این رویه مهندسی صحیح حاصل نمی شود؛ لذا در صورت ارائه یک مدل رده بندی می توانیم با سازمان نظام مهندسی همفکری کنیم.

وی با اشاره به اهمیت بازاریابی و بازرگانی در امور مهندسی تصریح کرد: شرکت هایی مانند آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک نیاز مبرم به واحد بازاریابی و بازرگانی دارند و باید از افراد متخصص در این زمینه استفاده شود.

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر