کد خبر 470664

اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

سهام عدالت (قیمت ۱۳۹۹/۱۱/۴)

ارزش پرتفوی سهام عدالت در چهارمین روز بهمن ماه ۱۳۹۹ اعلام شد.

برای عضویت در کانال تلگرام اقتصادآنلاین اینجا کلیک کنید

آخرین اخبار مربوط به «سهام عدالت» را اینجا بخوانید

ارزش سهام عدالت من (۴ بهمن ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با چهارشنبه (۱ بهمن ماه)، ۳.۴ درصد (۲۶۹هزار تومان) افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۸ میلیون و ۲۴۹هزار تومان و ۱۵ میلیون و ۵۴۷هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۴ میلیون و ۹۴۹هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (اول بهمن ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۴.۴ درصد (۳۳۵هزار تومان) افزایش داشت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۷ میلیون و ۹۸۰هزار تومان و ۱۵ میلیون و ۴۱هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۴ میلیون و ۷۸۸هزار تومان رسیده است. 

ارزش سهام عدالت من (۳۰ دی ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۶ درصد (۴۴هزار تومان) افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۷ میلیون و ۶۴۵هزار تومان و ۱۴ میلیون و ۴۰۹هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۴ میلیون و ۵۸۷هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۲۹ دی ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین، در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با اولین روز از هفته جاری، ۳.۹ درصد (۳۰۹هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۷ میلیون و ۶۰۱هزار تومان و ۱۴ میلیون و ۳۲۷هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۴ میلیون و ۵۶۰هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۲۷ دی ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز چهارشنبه (۲۶ دی ماه)، ۴.۲ درصد (۳۴۹هزار تومان) کاهش داشت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۷ میلیون و ۹۱۰هزار تومان و ۱۴ میلیون و ۹۱۰هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۴ میلیون و ۷۶۴هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۲۴ دی ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت بازهم کاهش یافت و درمقایسه با روز گذشته، ۳.۵ درصد (۲۶۳هزار تومان) افت کرد و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۸ میلیون و ۲۵۹هزار تومان و ۱۵ میلیون و ۵۶۶هزار تومان رسید.با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۴ میلیون و ۹۵۵هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۲۳ دی ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۳.۸ درصد (۳۳۵هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۸ میلیون و ۵۵۸هزار تومان و ۱۶ میلیون و ۱۲۸هزار تومان رسید.با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۵ میلیون و ۱۳۴هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۲۲ دی ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۰ درصد (۹۰هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۸ میلیون و ۸۹۳هزار تومان و ۱۶ میلیون و ۷۶۰هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۵ میلیون و ۳۳۵هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۲۱ دی ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین، در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز معاملاتی گذشته، ۱.۸درصد (۱۵۸هزار تومان) افزایش یافت. ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۸میلیون و ۹۸۳هزار تومان و ۱۶میلیون و ۹۲۹هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به  ۵میلیون و ۳۹۰هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۲۰ دی ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، ۳.۲ درصد (۲۹۷هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۸ میلیون و ۸۲۴هزار تومان و ۱۶ میلیون و ۶۳۰هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۵ میلیون و ۲۹۴هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۷ دی ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت با افت همراه بود و درمقایسه با روز گذشته، ۳.۷درصد (۳۵۲هزار تومان) کاهش یافت. ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۹میلیون و ۱۱۹هزار تومان و ۱۷میلیون و ۱۸۵هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۵میلیون و ۴۷۱هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۶ دی ماه)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۲.۶ درصد (۳۰۹هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۹ میلیون و ۴۱۷هزار تومان و ۱۸ میلیون و ۸۴۷هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۵ میلیون و ۶۵۰هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۵ دی ماه)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۱.۸درصد (۱۶۹هزار تومان) رشد یافت. ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۹میلیون و ۷۲۶هزار تومان و ۱۸میلیون و ۳۲۶هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۵میلیون و ۸۳۶هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۴ دی ماه)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۱ درصد (۱۰هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۹ میلیون و ۵۵۶هزار تومان و ۱۸ میلیون و ۶هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۵ میلیون و ۷۳۳هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳ دی ماه)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با آخرین روز از هفته گذشته، ۳.۱ درصد (۳۰۷ هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۹ میلیون و ۵۶۶هزار تومان و ۱۸ میلیون و ۲۴هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۵ میلیون و ۷۳۹هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۰ دی ماه)

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت با کاهش همراه بود و در مقایسه با روز گذشته، ۰.۸ درصد (۸۰هزار تومان) افت کرد و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۹ میلیون و ۸۷۳هزار تومان و ۱۸ میلیون و ۶۰۳هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۵ میلیون و ۹۲۳هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۹ دی ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۸ درصد (۱۸۶هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۹ میلیون و ۹۵۳هزار تومان و ۱۸ میلیون و ۷۵۴هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۵ میلیون و ۹۷۱هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۸ دی ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۹ درصد (۱۹۰هزار تومان) افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۱۳۹هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۱۰۵هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانس سهام عدالت به ۶ میلیون و ۸۳هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۷ دی ماه)

ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۹ میلیون و ۹۴۹هزار تومان و ۱۸ میلیون و ۷۴۶هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۵ میلیون و ۹۶۹هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۶ دی ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت افت کرد و در مقایسه با آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، ۲.۸ درصد (۲۹۱هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۴۷هزار تومان و ۱۸ میلیون و ۹۳۲هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۲۸هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۳ دی ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۰ درصد (۱۰۲هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۳۳۸هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۴۷۹هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۲۰۲هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۲ دی ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۱ درصد (۹هزار تومان) افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۴۴۰هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۶۷۱هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۲۶۴هزار تومان رسیده است. 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

 • ناشناس
  ۴۶ ۴

  کی واریز میشه اذیت شدیم بخدا

  • ناشناس
   ۸ ۴

   هیچ کس نمیتونه به این سوال پاسخ بده کاملا عشقی است!!!!!!

  • ناشناس
   ۶ ۴

   کی واریز میشه

  • ناشناس
   ۲ ۰

   ای وز

 • حسامی
  ۲۸ ۱

  سلام.. واقعا که مردم رو گول زدن.. از 20 میلیون سهام الان داره نصف میشه..واقعا متاسم واسه سامانه سهام و کسانی که دارن ظلم م از مردم..خدا خوشش نمیاد والا ایجوری مردم رو اذیت میکنین..

  • زهرا
   ۱۲ ۱

   بخدا مردم گرفتارن پول نیاز دارن اگر پول به مردم نمیدید چرا به مردم گفتید سهام خودرا بفروشند تو رو خدا بریزید توی این وضع گرونی

 • ناشناس
  ۲۷ ۰

  نصف پول سهام ۳۰ درصد ما رو خوردن خدا ازشون نگذره

 • ناشناس
  ۱۹ ۱

  چراسرماروکلاه گذاشتین چراگفتین سهام عدالتوآزادسازی کنین کلی پول دادیم تاآزادش کنیم روزانه داره کم میشه خداحق ماروازتون بگیره

 • ناشناس
  ۲۰ ۲

  سهام چطوری واقعا من فروختم 30درصد حدود2500اومد ولی بعضی حدود 6ملیون اومده جریانش چیه گارگزارا پیگیری کنن

 • نگین
  ۲۱ ۳

  لطفاً محض رضای خدا سهام عدالت ارجاع بدین قوه قضائیه کارگزاری مفید پول ما رو ب یغما برده و زنگ میزنم کارگزاری گوشی قطع می کنن

 • مهسا
  ۲۱ ۸

  ببخشید چطور بفروشیم سهام عدالتمونو

 • فرید
  ۲۳ ۴

  آزاد سازی کجاش بود؟؟؟
  تیتر زرد نزنید لطفا

 • احمدرضا
  ۱۱ ۵

  سلام اگه ارزش سهام 60درصدش نه میلیون هست چرا بانک صادرات فقط دونیلیون ششصدریخته اون هم خورده ..لطفا جواب ازشون بخواهید

 • ناشناس
  ۱۶ ۲

  کسی نمیدونه پول فروش سهام عدالت کی واریز میشود اصلأ بانک ها واریزی دارند

 • فاطمه نظام
  ۱۱ ۰

  چرابانک پارسیان نمیریزه پول ۳۰درصددیگرفروختیم یک ماه گذشت

 • یاور
  ۱۰ ۱۰

  سلام کی دوباره ازاد سازی انجام میشه

 • مهدی
  ۱۳ ۳

  ما که نتونستیم آزاد سازی کنیم الان باید چکار کنم

  • علی مردمی
   ۴ ۱

   عدالت دارم می فروشم سه نفر

 • vahid
  ۱۲ ۱

  سلام مااصلا سهام عدالت نگرفتیم که بایدثبت نام بازبشه مابگیریم لطفاجواب بدید

 • محمود
  ۱۱ ۵

  سلام من ۲ماه سهامم رافروختم ولی هنوزهیچ پولی برام واریزنشده لطفاپیگیری کنید

 • ناشناس
  ۱۹ ۶

  من سهام خودمو آزاد سازی نکردم. الان نیاز دارم بفروشم چه باید کرد؟

 • وحید امانی
  ۱۴ ۳

  سلام من ۳۵سالمه سهام عدالت ندارم تورو خدا جواب بدید ۱۰بار هم ثبت نام کردم

 • ناشناس
  ۱۱ ۲

  بابا فقط پولمونو واریز کنید بخدا اذیتمون کردین اشتباه کردیم فروختیم به کارگذاری بانک ملت میگه هنوز اجازه ندادن بفروشیم مسخرمون کردین

  • اقبال سایگانی
   ۰ ۱

   سلام علیک من هیچ درآمدی ندارم چرابه من سهام تعلق نمیگیرد

 • ناشناس
  ۱۳ ۰

  سلام از کارگزاری بانک ملی خواهش میکنم پول سهام عدالت را واریز کن برج سه سهام عدالت افروختیم همش 450 هزارتومان واریز کرده خسته نباشی

 • سعید
  ۴ ۰

  باسلام آقاچقدربایدبگم منوراهنمایی کنیدمن ثبت نام کردم نمیدونم دیگه بایدچیکارکنم اگه کسی میدونه بگه

  • حسامی
   ۸ ۱

   سلام..ثبت نام سجام منظورته..بعد ثبت نام ودریافت کد میتونی تو سایت فروش سعدی بفروشیش..

 • علی شاه پسندی
  ۸ ۰

  چرا سهام عدالت من فروش رفته و پول فروش رفت یکجا واریز نمیکنن سه هزار ریال و ده هزار ریال واریز میکنن

 • ناشناس
  ۸ ۳

  چطوری بایدثبت نام کنیم

 • فریباریوندی
  ۱۰ ۲

  توروخدازودترواریزکنید که تواجاره کم اوردم

 • مسعود پرکان
  ۱۰ ۰

  بخدا چرا واریز نمی‌کنین اینقدر مردم اذیت نکنین تواین گرونی بخدا واریز کنین

 • ناشناس
  ۴ ۰

  ماکه نتونستیم سهاموآزادکنیم چ بایدبکنیم

  • ناشناس
   ۶ ۱

   سلام منم بخدا گرفتارم مال منم هنوز واریز نشده

 • علی محمدی
  ۵ ۲

  سلام من الان 2ماه سهاممو فروختم به طور مستقیم به بانک ملت هربارم رفتم با بی ادبیو پروی به من گفتن به ما ربطی نداره اگه واقعا ربطی نداره !!خب خیلی اشتباه کردی قبول کردی بفروشی واسم.من واقا نمیدونم کی باید جواب بده به من

 • نسیم فراهانی
  ۳ ۱

  قصد فروش سهام ودارم

 • فاطمه نظام
  ۱ ۰

  بانک پارسیان حضوری یک ماه زیاده ۶۰ درصدفروختم یک میلیونی است توراخداسهامم فروختم لازم دارم اذیت نکنید

 • حسن اراسته ف حسین اراسته
  ۴ ۲

  من تابحال اصلن یارانه نگرفتم وبعدازیازده سال کدرزندان بودم زنم باپسرم ترکم کردالان درروستادیک منزل کرایه

  • داود از ماکو
   ۲ ۰

   جناب آراسته این مشکل جنابعالی چه ربطی داره به سهام عدالت لطفا واضح تر فرمایش تون مطرح فرما

 • حسن اراسته ف حسین اراسته
  ۵ ۳

  یک پسردارم یازده سال درزندان موندم زنم پسرم راورداشت ترکم کردبعدازاتمام زندان دوباره بایه دختره یتیم ازدواج کردم

 • آفتابه بیارید بورس بشویم
  ۶ ۰

  آفتابه بیارید بورس را بشویم

 • ناشناس
  ۰ ۲

  سلام من ک نمیتونم سهام وبفروشم چون میگن دیگه آزادسازی تموم شده ولی من میخوام بفروشم

 • ناشناس
  ۲ ۵

  من ۶۰ درصدفروختم نزدیک سه ملیون واریزبرام کردن.یعنی کل سهام من همین بوده

 • مریم
  ۷ ۱

  پدرم فوت شده ومیخاهیم سهامش بفروشیم امانمیدونیم چطور

 • علی دهقانی
  ۲ ۱

  چه قدر هست پولش

 • هادی خویی
  ۷ ۲

  آیامیشودالعان سهام عدالتم راآزادکنم؟

 • شهرام
  ۵ ۲

  سعدی پول سهام کارابده الان سه ماه شده باپول ملت داری چکارمیکنیدخدانشناسها

 • محمد
  ۶ ۲

  من چهارماه سی درصد سهام عدالتم رو فروختم ولی تاکنون یک میلیون واریزی ازبانک سپه شعبه خالد اسلامبولی داشتم. شماهای که نفروختید کارخوبی کرده اید نفروشید چون وعده هاشون الکیه.اعتماد نکنید

 • عدالت
  ۱ ۱

  سلام خدمت تمام عزیزانی که این پیام رو میخونن این سهام عدالت نیست به این میگن سهام بی عدالتی

 • ناشناس
  ۴ ۱

  پول سهام که داره روزبه روز کم خوردن نداره داره هر روز کم میشه

 • رامین هاشمیان
  ۱ ۲

  سلام رامین هاشمیان هستم من سهامم آزاد کردم الان میتونم‌بفروشمش با این کاهش بورس نمیشه سهامم ۲۵۰ هزارتومانی هست پولش چقدره ۳۰ درصد لطفا بگید

 • نایله
  ۲ ۲

  سهام عدالت

  • فرزاد
   ۱ ۱

   چه کمکی میتونم

 • بهروز
  ۵ ۲

  سهام عدالت دوماه به بالافروختم اگرم لازم نداشتم نمیفروختم چرا پولش نمیدین

 • فرهادفعله گری
  ۷ ۰

  سلام نزدیک 3ماه شد60درصدفروختم یک ریال نیومد حسابم.به شرافتم به ناموس هرچه مرده .سرطان خون دارم ازتون خاهش مکنم برام واریز کنید خرج شیمی درمانیم کنم .شماره ملی 4011176257

 • عارف باقري
  ۵ ۲

  سلام در روش فروش به صورت غير مستقيم 60 در صد را يكجا ميدن يا تيكه تيكه

  • ناشناس
   ۵ ۱

   تیکه تیکه تیکه!

 • ناشناس
  ۵ ۲

  سلام
  من سهام خودمو آزاد نکردم الان واقعا احتیاج دارم چطوری میتونم بفروشم

  • مهرشاد
   ۳ ۱

   نفروشین هرکسی که سهام داره نفروشه قیمتش از 17 میلیون اومده 9 میلیون

 • ناشناس
  ۲ ۱

  خواهشا اگر کسی این نظرهارو میخونه حداقل جواب مردمو بدید ممنون

 • مریم
  ۱ ۱

  بسه دیگه بسه دیگه توروبه همه اعتقادتون قسم بسه ی جواب درستی به مردم بدین ولی اینقدر مردم رو این ملت ستم دیده تحقیر نکنید

 • علی
  ۳ ۰

  همین فرمون بریم جلوتاعیدیه چیزیم بدهکار میشیم

 • نعمت قدیمی بندبونی
  ۰ ۰

  ماهای که سهام خود بخوایم مستقیم تعغیر بدیم یا بفروشیم کی این اجازه به ماها داده میشه

 • حسام
  ۳ ۱

  بانک سپه کلا سرمون گذاشته وقتی ارزش سهام بالا بود هیچی برام واریز نکرده الان که قیمت آمده پایین پنج هزار تومانی فقط واریز میشه

 • ناشناس
  ۰ ۱

  سرانجام سهام ب کجا رسید.ایا باخت یا برد ترامپ تاثیرگذار است.

 • محمدعظیم
  ۰ ۱

  چراتوحساب مال سهام است قابل برداشت نیست

 • ناشناس
  ۵ ۱

  واقعن که از تیرماه برای فروش گزاشتیم الان میگن چقدر ارزون شده و کسانی که تا شهریور برای فروش گزاشتمنهمه تسویه شده این دروغا برای چیه جمع کنید اینکارا روو تمام کنید

 • ناشناس
  ۱ ۰

  پس این همه خودرو را کی میگیرد .من که نیاز دارم و خودرو هم ندارم به نامم در نمیاد

 • ناشناس
  ۳ ۰

  تاکی میتونید دروغ بگید

  • علی
   ۰ ۰

   من‌میخام‌بفروشم

 • فرهاد
  ۰ ۰

  قصدفروش دارم

 • ناشناس
  ۰ ۱

  به خدا سه ماه ما گرفتارین پولشو نداد

 • ناشناس
  ۳ ۰

  پس چرا کار گذاری میگه هنوز فروش نرفته ۳۰ درصد دوم ما باید چیکار کنیم

 • یونس
  ۲ ۱

  سهام

 • مرتضی
  ۲ ۰

  واریز

 • زهرازنگنه
  ۲ ۰

  پول سهام اعدالت رو بریزید

 • وحید سا عی فر
  ۱ ۰

  لطفا ارزش سهام عدالت را ۲۰۰ میلیون به انجام دهید

 • جواد
  ۲ ۱

  به خدا دیوانه شدم یه جواب درست نمیدن به ادم این همه هزینه کردم حرصه ورثه مانه گرفتیم الکی

 • ابی
  ۱ ۰

  من ثبت نام کردم نه شغلی دارم نه خونه ای نه بیمه ای اصلا چرا به ما ندادن مثل اینکه ما که اصلا جز آدمهای این مملکت نیستیم .....

 • بهنام مشهوری
  ۰ ۰

  سلام ارزش سهامم۱میلیونیه آزاد سازی نکردم ۶۰درصدشو میخواستم آزاد سازی کنم غیرمستقیم خوبه یا مستقیم؟
  کی آزاد سازی شروع میشه ؟

 • مریم یوسفی سادات
  ۳ ۲

  من اصلا به سهام عدالت ثبت نام نکردم ازشما خواهش می کنم ازماراهنمای گنید

 • محسن کول
  ۴ ۱

  س من ۶۰ درصد گذاشتم برای فروش هنوز خبری نیست

 • ناشناس
  ۳ ۱

  من ثبت نام کردم آزادش هم کردم این حدود۶ماهه هیچ پولی برام واریزنشده

 • فافا
  ۴ ۱

  سلام من سهامم فروختم ۶ماهه هیچ پولی برام نیومده چرالطفاپیگیری کنید

  • ناشناس
   ۰ ۱

   آقااین سهام عدالت چرا نمیذارم حساب این یک دورغ است

 • حیدر
  ۴ ۱

  سهام

 • سعید
  ۰ ۱

  سلام.من سال اول ثبت نام و دفترچه یا ته چک گرفتم ولی در سیستم اسم من ثبت نشده خواهشمندم مسولین محترم فکری بحال ما بیندیشند یک ریال نگرفتم وخانواده4نفره هستم.09373366264

 • سعید
  ۰ ۱

  سلام من سال اول ثبت نام شدم وته چک گرفتم ولی شعبه میگه اسم شما درسیستم ثبت نشده.خواهشمندم اقدام بفرمائید.4نفرهستیم.

 • سعید نجفی
  ۰ ۱

  آزاد سهام

 • محمد
  ۱ ۱

  باباتورخدامن اصلا یارانه معیشتی سبدکالا سهام عدالت هیچ را نگرفته ام تاحالا کی مسئوله به دادمابرسه

 • محمد بوسه
  ۱ ۲

  برای یارانه معیشتی وسبدکالا فرستادم

 • عبدالرضا بالدی
  ۱ ۱

  چطور سهم عدالت خودرابفروشم

 • عاطفه
  ۴ ۱

  قصد فروش سهام دادم

  • ناشناس
   ۱ ۳

   نفروش

 • وحید
  ۳ ۱

  سلام خسته نباشید الان چند ماه سهام عدالت گذاشتم بفروشم تو کارگزاری بانک ملی خبری نیست

 • ناشناس
  ۲ ۱

  سهام 1ملیونی دارم همه کارهاش رو کردم اگر کسی خریدار باشه میدم10ملیون ...

 • زهراپاکباز
  ۲ ۲

  سلام من سهام‌یک تومنی دارم اما دوساله هیچ پولی واریز نشده به حسابم لطفا پیگیری کنید

 • حسین
  ۱ ۱

  ازادکردن سهام

 • هرچی
  ۳ ۱

  والا الان خیلی پشیمونم ازفروشم اصلا پول رو واریز نمیکنن

 • ناشناس
  ۱ ۱

  ببخشید قیمت امروز بازار سهام عدالت ۳۰% چقدر است

 • ژیلامحرمنژاد
  ۱ ۱

  سهام مر.خانواده ام را بدهند لازم داریم

 • علب
  ۲ ۱

  سلام دوستان از طریق کار گذاری بانک مسکن اقدام کنید من اینجا فروختم سودش یک جا آمد برام

 • ناشناس
  ۲ ۰

  لامصبا دیگه پولشو واریز کنید. بخدا دیگه تحمل ندارم یه هفته دیگه خودمو میکشم با این وضعم

 • یسنا
  ۰ ۱

  س من سهامم از این یک میلیون تومانی ها بود الان ارزشش شده 38 میلیون کسی خواست فروش فوری 35 میدم همه کاراشم کردم آزاد سازی و ارزشش هم در آوردم همون 18 میلیون بوده

 • ناشناس
  ۱ ۰

  OK

 • 6037691665739165
  ۵ ۲

  من یک زن بی سرپرستم با سه دختر مجرد که سنشون از ازدواج گذشته به خاطر فقر تنگدستی دخترام نتونستن جای خوب ازدواج بکنند .پانزده سال شبانه روز پای تربیت و تحصیل دخترام نشستم که امروز من به سایه انها بشینم و زندگی کنم.ما از شهریور ماه سی درصد سهام های خودم دخترهامو فروختیم که با پولش یک خونه شصت متری در یک گوشه ای از شهر ثروتمند از لحاظ گاز و نفت یاسوج خونه ای رهن کنیم حداقل از فشار بدختی اجاره بها در بیایم ولی بانک صادرات از خدا بی خبر همراه سامانه سعدی و فارابی سهام های ما را قبضه کردند نه خودشون فروختند نه گذاشتند ما تغییر ناظر بدیم در کارگزاری سهام عدالتی که در اون موقع هر سی درصد نزدیک با پانزده میلیون می شود .اینقد نریختن به حسابمون تا همون سی درصد به پنج میلیدن رسیده. تمام امید ارزوهامون بر باد رفت.نه سی درصد اول برامون ریخون به حساب سی درصد دوم هم انباشته شد روی سی درصد دوم.خدا راضیش نیست که ما پنج نفر توی یک زیر زمینی زندکی کنیم و سبزی برای مغازها پاک کنیم.و شب از بوی تند سبزی ها خاب به چشممون نره.
  اگر کسی این داستان زندگی ما را میخونه و درک میکنه صدای زجه ما را به گوش پولدران بانک صادرات و کارگزاری فارابی برساند و بگوید.ان خوشبختی که شما از دیر کرد سهام های من و دخترهام میخورید و راحت میخابید اون زجهای من و دخترهامه که از سر شب تا صب از سر نداری و خستگی مینالیم تا صبحی دیگر
  د....ف
  🤦‍♂️

 • 6073691665739165
  ۲ ۰

  من یک زن بی سرپرستم با سه دختر مجرد که سنشون از ازدواج گذشته به خاطر فقر تنگدستی دخترام نتونستن جای خوب ازدواج بکنند .پانزده سال شبانه روز پای تربیت و تحصیل دخترام نشستم که امروز من به سایه انها بشینم و زندگی کنم.ما از شهریور ماه سی درصد سهام های خودم دخترهامو فروختیم که با پولش یک خونه شصت متری در یک گوشه ای از شهر ثروتمند از لحاظ گاز و نفت یاسوج خونه ای رهن کنیم حداقل از فشار بدختی اجاره بها در بیایم ولی بانک صادرات از خدا بی خبر همراه سامانه سعدی و فارابی سهام های ما را قبضه کردند نه خودشون فروختند نه گذاشتند ما تغییر ناظر بدیم در کارگزاری سهام عدالتی که در اون موقع هر سی درصد نزدیک با پانزده میلیون می شود .اینقد نریختن به حسابمون تا همون سی درصد به پنج میلیدن رسیده. تمام امید ارزوهامون بر باد رفت.نه سی درصد اول برامون ریخون به حساب سی درصد دوم هم انباشته شد روی سی درصد دوم.خدا راضیش نیست که ما پنج نفر توی یک زیر زمینی زندکی کنیم و سبزی برای مغازها پاک کنیم.و شب از بوی تند سبزی ها خاب به چشممون نره.
  اگر کسی این داستان زندگی ما را میخونه و درک میکنه صدای زجه ما را به گوش پولدران بانک صادرات و کارگزاری فارابی برساند و بگوید.ان خوشبختی که شما از دیر کرد سهام های من و دخترهام میخورید و راحت میخابید اون زجهای من و دخترهامه که از سر شب تا صب از سر نداری و خستگی مینالیم تا صبحی دیگر
  د....ف
  🤦‍♂️

 • ناشناس
  ۷ ۲

  ‌سلام خدایا ماروازدست دزدهای دولتی نحات ده

 • خدابخش درزاده
  ۴ ۱

  من از روزی که سهام ثبت نام کردم ندارم جاشو هستم

 • محمد
  ۶ ۲

  س پس چی شده سهام عدالت فروخته شده چراواریزنمی کن این چه وضع مردم گذاشتن سرکارلطفارسیدگی کنید

 • ناشناس
  ۵ ۲

  من حاضرم کل سهام خودمو ۵ میلیون بفروشم بزرگترین اشتباه گول خوردیم سهام خودمون آزاد سازی کردیم جز اینکه کلی پول ریختیم تو جیبشون این جوری باید بدویم دنبال پولش

 • سولمازاستادنصراله
  ۷ ۳

  سلام من. اصلا هیچ وامی هم تابه حال دریافت نکرده ام اگه. یه لطفی کنین به کمک مالی بهم بکنین

 • ناشناس
  ۶ ۰

  واقعا همتون دزد هستین سهام ده میلیونی دو ملیون دادن ب ما

 • معصومه اصغرپور
  ۳ ۰

  سلام من حدود ۳ ماه هست سهام خودم رو فروختم اما. ۳۰۰هزار تا حالا ریختن باید چکار کنم؟

 • نداحبیبی
  ۳ ۰

  سلام سهام من چندماه هست فروختم ولی پولش واریز نشده برای پول عملم میخوام

 • اقدس احمدی
  ۱ ۰

  سلام من درباره ۹۹/۵/۱۹سهام رو فروختم و هیچگونه واریزی نداشتم لطفا رسیدگی کنید

 • سمیه کریمی دمیرچی خرابسی
  ۰ ۱

  سلام سه ماهه پیش که من سهام عدالت خودرا فروختم نریختن ولی بقیه راریخته بودن خواهشن بررسی کنید

 • داوود
  ۲ ۰

  باسلام وقتی که ثبت نام سهام عدالت بوده من زندان بودم وسهام بهم ندادن تکلیف چیه لطفا راهنمایی کنید ما خانواده 4نفری ومستاجر هم هستیم ممنون

 • شیرمحمد
  ۱ ۲

  سلام من سهام عدالت فروختیم که پشتوانه‌ای برای ما باشد اما حالا خیلی پشیمان شدم که این وضعیت ادامه دارد خداحق ماروبگیره من منتظرم شما پول واریز نکردی چرااینجوری می کنی ما گناه داریم توراخدا پول واریز کنید ممنون میشم لطف کنید بقیه پول مارو واریز کنید

 • مظلوم
  ۲ ۰

  تا الان ۷۱۳۴۲۳ریال واریز شده یارب این مشکل ومظل کی تمام میشودبفکرمظلومین باشید

 • سعیدعشیراوی
  ۰ ۰

  پول برام وازیز نکردی

 • ابولفضل
  ۰ ۰

  احمدی

 • ناشناس
  ۰ ۰

  من ۶۰درصدازسهامم روفروختم یه هزاری نگرفتم چه داشته باشی چه نه فرقی نمیکنه هرکس این بدبختیارواورده تواسش روپس میده صددرصد

 • وحید
  ۰ ۴

  بخوام‌سهام بفروشم باید کجا مراجعه کنم

 • علی
  ۱ ۱

  خوب چه سود برای ما داره اصل سهام رو بکنن صدمیلیون وقتی جلوی خرید فروشش روگرفتند ونمیتونیم بفروشیم چه سودبرای ماداره...

 • موسی ملایی تازه کند
  ۱ ۰

  پس چرا برای من ار این سهام و یارانه و بسته معیشتی و پول بنزین و ،وام ،و ۰۰۰۰۰۰۰۰نمیدهند؟؟؟؟

 • علی
  ۱ ۰

  پس سود سهام راکه مستقیم است چی میشه لطفا رسیدگی کنید

 • ناشناس
  ۰ ۰

  از مسعولان درخواست عاجزانه داریم که کسانی که از سهام عدالت جا موندن نام نویسی مجدد کنن ممنون

 • غلامحسین
  ۲ ۰

  سلام تورو خدا زودتر واریز کنید سهام هارو مردم پول میخواهندندارند زودتر بدهید خب

 • ناشناس
  ۱ ۰

  سلام من سهام م را کارت کردم رفتم برا سود سهام ثبت نام کنم میگه نمیشه فعلان کسانی ک سهام خودشون ازاد کردن چیزی بهشون تعلق نمی گیره لطفان. راهنمایی کنید ممنون

 • اذرسینا هستم
  ۳ ۰

  باسلام خدمت دوستان عزیز چرا پول را واریز نمی کنید بخدا لازم دارم

 • زهرامجمدزاده
  ۲ ۰

  سلام من می.می خواهم سهام میایم.رابه غیرمستقیم تعیردهمنون راهنماییم کنیید

 • حمید
  ۰ ۰

  من می‌خوام سهام عدالت رو واگذار کنم.لطفا راهنمایی کنید
  با سپاس

 • محمد کریمی گنج آباد
  ۰ ۰

  سهام عدالت

 • الهام
  ۲ ۰

  ۶۰ سهام عدالت رو فروختم کامل برای من پرداخت نکردن

 • سرگل
  ۱ ۰

  سلام وام سهام عدالت می خواهم

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام من پنج ماه فروختم فقط 350هزار اومده توحساب باید چیکار کرد

 • حمیدبابایی
  ۰ ۰

  می‌خوام سهام عدالت رو یکجا بفروشم.لطفا راهنمایی کنید.چیکار باید بکنم

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام من که سهام عدالت ندارم چون تعاونی که ثبت نام کرده فامیلی من را اشتباه نوشته ما که هیچی نداریم سهام هم نداریم

 • ناشناس
  ۰ ۰

  دولت نابكار سهام نا عدالت مستحق تر از مردم فقير

 • عيسى سبتاوى
  ۰ ۰

  من به دليل شكستگيه لگن بيكارميباشم

 • Shahram
  ۱ ۰

  پول سهام کی واریز میشه خسته شدیم

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام من فقیرم اصلان زندگیم با قرض از مردم می گذره به خاطر شادی روح سردار سلیمانی یا به همه بدید یابه همه ندید چرا یکی به رخ دیگری می کشه نگاه سهام عدالت گرفتم یکی هم مثل من حسرت میکشه

 • ناشناس
  ۰ ۱

  سلام کاش سهام عدالت نبود یکی میگیره یکی نمیگیره اصلان دارم میمیرم همه فامیل پولدارند سهام عدالت دارند من گدا ندارم شما را به ابو الفضل یا همه یا هیچ کس سهام عدالت می خوام سهام عدالت می خوام

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سردار سلیمانی به دادم برس به من سهام عدالت ندادند سهام عدالت می خوام سهام عدالت می خوام ههه

 • ناشناس
  ۰ ۰

  من وام اولی کرنائی رانگرفتم ولی تمام قسطاشوازم کم کردن ولی واو دومی راگرفتم

 • ح
  ۰ ۰

  حداقل بخاطر معنی عدالت هم شده، این کلمه را از توزیع سهام حذف کنید، خداییش اینهمه بیعدالتی را سهام عدالت نامگذاری نکنید،واقعا چه کسانی این تصمیمها را میگیرند؟ یعنی اینقدر قحط رجال است؟

 • مهدی عرب
  ۱ ۰

  خدا کنه با این ریزش های اخیر بورس و کاهش شدید ارزش سهام عدالت تا چند وقت دیگه چیزی بدهکار این دولت مزخرف نشیم

 • محمدعلی شمعی نصفچی
  ۲ ۰

  عدالتی ندیدم در دادن سهام به من معلول.

 • رقیه جهانشاهلو
  ۲ ۰

  وقت ثبت نام جدید باز ماندگان از سهام عدالت کی هستش

 • مجید
  ۰ ۰

  سهمام.عدالت.میفروشم

 • ناشناس
  ۱ ۰

  سلام سود سهام عدالت کی واریز میشود هفت ماه فروش گذاشتم خبری نیست

 • سمیه اکبری
  ۱ ۱

  سلام من ۶۰ درصد سهام عدالتم فروختم فقط ۲ تومان برام امده من پول لازم دارم چرا بقیه پول من نمیریزن به کی باید بگم

 • ناشناس
  ۱ ۰

  چرا روزی یه داستان سرهم میکنید مردم نیاز داشتن سهامشونو فروختن حالا شما هم لطف کنید پول سهامشونو بصورت کلی ویه جا بدید که لااقل چشمشون چیزی ببینه

 • وحید آل جعفر
  ۰ ۰

  چرا من ندارم باید به همه مردم سهام عدالت بدن

 • عباس حسنی
  ۰ ۰

  سلام جناب بنده قبلا کارگر ساده بودم به علت پا درد چهار ساله که دیگه نمیتونم کار کنم عضو و یا زیر پوشش هیچ ارگانی هم نیستم چرا بنده و امثال بنده رو ثبت نام نمیکنید مگه سهام عدالت نیست چرا اصلا عدالت درش رعایت نمیشه ما هم بنده های خیلی خیلی خیلی گرفتار خدا هستیم به همون خدا ، اه مون هم بشدت گیراست چون توی اینهمه فشار و گرونی اشکمون درامده

 • aaaaa
  ۰ ۱

  سلام.من هنوز سهامم ازاد نکردم نمیدونم خوبه یا نه؟ به نظر شما چکار کنم ایا ازادش کنم؟

 • حیدر
  ۰ ۰

  سلام چرا به من راننده تاکسی .کمک معیشتی نمدهد پس به چه کسانی میدهند فقط خانواده دولت

 • غلامعلی زارعی
  ۰ ۰

  چگونه میتوانم د سهام عدالت ثبت نام کنم

 • محمد بخت قاره
  ۱ ۰

  سلام به همه و سلام درود فراوان به روح پاک اش یعنی سردار زحمت کش این وطن حاج قاسم سلیمانی روحش شاد قولی که میداد انجام میکرد امروز مد شده مسولین کشور شهر به شهر میگردن مشکلات مردم از نزدیک ببین بخدا کشتن نیازی نیست مگه ریس مجلس نمیداند مشکل مهم این مردم همین سهام عدالت است دولت تو فروش سهام عدالت به مردم چه کرده

 • عبدل
  ۰ ۱

  سهام راکه بفروشیم

 • ناشناس
  ۴ ۰

  سلام من فروش سهام رو به بانک ملی سپردم بعد از پنج ماه هیچ خبری نیست چه باید بکنم بانک هم میگه ربطی به ما نداره

 • طاهره خردپیشه
  ۱ ۰

  سلام طاهره خردپیشه هستم میخوام در سهام عدالت ثبت نام کنم

 • شهریار
  ۰ ۰

  ایا من سهام عدالت دارم

 • ناشناس
  ۱ ۰

  پول مردم و بدین.خجالت بکشین.

 • شعیب میر
  ۰ ۰

  دریافت وام 10میلیون تومان

 • زینت مختار سیاهمزگی
  ۱ ۰

  کی جواب میدین من رو از نگرانی در بیارین ممنونم

 • محمد محمد جانی
  ۱ ۰

  مردم و فریب میدن ک بفروشین ..مردم بدبخت هم میفروشن ولی ب راحتی پولشونو میخورن ..دزدا تو خیابون نیستن ..دزدای اصلی تو دولت هستن

  • ناشناس
   ۱ ۰

   بابا بخدا این سهام چرا نمیریزید خسته شدیم ازذبس زنگ زدیم کارگزاری مبین دروغ بما میگن میریزن چهار ماه این حرف میزنن

  • ناشناس
   ۱ ۰

   سهام عدالت خودم وپسرم را فروختم 60درصد شو هنوز هیچ مبلغی را برایمون واریز نکردن 5ماه من یک کارگرم چکار کنیم چرا کسی نیست به داد ما قشر پایین نمی رسین تا کی صبر کنیم الان تمام 60درصد سهام برابر یک حلب روغن کردید تو رو خدا مسولین به داد این مردم بی گناه برسید

 • فریبرز
  ۰ ۰

  جاماندگان سهام عدالت کی علام میکنند

 • امنه محمدیان هلالی
  ۰ ۰

  سهام عدلت دارم یا نه

 • ۰ ۰

  اینجا که همتون دردتونو نوشتین چرا کسی جوابتونو نمیدن

 • برمهانی
  ۰ ۰

  باسلام من سال گذشته سهام عدالتم را آزاد کردم آیا دوباره باید ثبت نام کنم

 • خدیجه لطیفی
  ۰ ۰

  ثبت درسجام

 • محمود
  ۰ ۰

  سلام این دولت فقط به جیبه خودشه نه این ملت بیچاره روز به روز ارزش سهام میارن پاین