کد خبر 470664

اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

سهام عدالت (قیمت ۱۳۹۹/۱۲/۱۴)

ارزش پرتفوی سهام عدالت در چهاردهمین روز اسفند ماه ۱۳۹۹ اعلام شد.

برای عضویت در کانال تلگرام اقتصادآنلاین اینجا کلیک کنید

آخرین اخبار مربوط به «سهام عدالت» را اینجا بخوانید

ارزش سهام عدالت من (۱۳ اسفند ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۳درصد (۱۳۷هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۶۳۵هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۳۲هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۳۸۱هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۲ اسفند ماه)

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۶درصد (۶۸هزار تومان) افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۷۷۱هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۲۹۸هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۴۶۲هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۱ اسفند ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۳درصد (۲۷هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۷۰۳هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۱۵۹هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۴۲۱هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۰ اسفند ماه)

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۱درصد (۱۲۰هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۷۲۷هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۲۰۵هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۴۳۶هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۹ اسفند ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با چهارشنبه (۶ اسفندماه)، ۱.۶درصد (۱۷۱هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۸۴۷هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۴۳۰هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۵۰۸هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۶ اسفند ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۵درصد (۵۲هزار تومان) افزایش یافت. به این ترتیب ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱میلیون و ۱۷هزار تومان و ۲۰میلیون و ۷۵۱هزار تومان رسید. ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶میلیون و ۶۱۰هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۵ اسفند ماه)

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۱ درصد (۹هزار تومان) افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۷۰هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۸۵۰هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۶۴۲هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۴ اسفند ماه)

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۶درصد (۶۶هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۶۱هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۸۳۴هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۶۳۶هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۳ اسفند ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۱ درصد (۱۲۴هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۱۲۷هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۹۵۸هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۶۷۶هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۲ اسفند ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با چهارشنبه (۲۹ بهمن ماه)، ۰.۵ درصد (۵۳هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۲۵۱هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۱۹۰هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۷۵۰هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۲۹ بهمن ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۲درصد (۱۳۲هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۳۰۴هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۲۹۲هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۷۸۲هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۲۸ بهمن ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۴ درصد (۱۶۵هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۴۳۶هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۵۴۰هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۸۶۱هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۲۷ بهمن ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۴درصد (۴۷هزار تومان) کاهش یافت. ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱میلیون و ۶۰۱هزار تومان و ۲۱میلیون و ۸۵۰هزار تومان رسید. ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶میلیون و ۹۶۱هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۲۶بهمن ماه)

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۶درصد (۷۳هزار تومان) افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۶۴۹هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۹۳۹هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۹۸۹هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۲۵ بهمن ماه)

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز سه‌شنبه (۲۱ بهمن)، ۴.۶درصد (۵۰۷هزار تومان) افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۵۷۶هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۸۰۲هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۸۱هزار تومان رسیده است. 

ارزش سهام عدالت من (۲۱ بهمن ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۲.۵ درصد (۲۶۷هزار تومان) افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۶۹هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۸۵۰هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۶۴۱هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۲۰ بهمن ماه)

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۳.۴ درصد (۳۵۳هزار تومان) افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۸۰۲هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۳۴۷هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۴۸۱هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۹ بهمن ماه)

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۴.۲درصد (۴۱۹هزار تومان) افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰میلیون و ۴۴۹هزار تومان و ۱۹میلیون و ۶۸۳هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶میلیون و ۲۶۹هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۸ بهمن ماه)

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با چهارشنبه (۱۵ بهمن ماه)، ۴.۲ درصد (۴۳۸هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۳۰هزار تومان و ۱۸ میلیون و ۸۹۶هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۱۸هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۵ بهمن ماه)

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۳.۶درصد (۳۸۸هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰میلیون و ۴۶۸هزار تومان و ۱۹میلیون و ۷۱۹هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶میلیون و ۲۸۰هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۴ بهمن ماه)

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در پایان معاملات روز جاری بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۳.۷ درصد (۴۱۴هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ۱۰ میلیون و ۸۵۶هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۴۴۹هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۵۱۳هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۳ بهمن ماه)

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۲.۲ درصد (۲۵۶هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۲۷۰هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۲۲۸هزار تومان رسیده است. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۷۶۲هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۲ بهمن ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۲ درصد (۲۸هزار تومان) افزایش داشت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۵۲۶هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۷۱۰هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۹۱۵هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۱۱ بهمن ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با چهارشنبه (۸ بهمن ماه)، ۴.۲ درصد (۴۵۹هزار تومان) افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۴۹۸هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۶۵۸هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۸۹۸هزار تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

 • ناشناس
  ۶۳ ۵

  کی واریز میشه اذیت شدیم بخدا

  • ناشناس
   ۱۷ ۹

   هیچ کس نمیتونه به این سوال پاسخ بده کاملا عشقی است!!!!!!

  • ناشناس
   ۱۵ ۹

   کی واریز میشه

  • ناشناس
   ۹ ۱

   ای وز

 • حسامی
  ۳۸ ۱

  سلام.. واقعا که مردم رو گول زدن.. از 20 میلیون سهام الان داره نصف میشه..واقعا متاسم واسه سامانه سهام و کسانی که دارن ظلم م از مردم..خدا خوشش نمیاد والا ایجوری مردم رو اذیت میکنین..

  • زهرا
   ۲۶ ۲

   بخدا مردم گرفتارن پول نیاز دارن اگر پول به مردم نمیدید چرا به مردم گفتید سهام خودرا بفروشند تو رو خدا بریزید توی این وضع گرونی

 • ناشناس
  ۳۶ ۱

  نصف پول سهام ۳۰ درصد ما رو خوردن خدا ازشون نگذره

 • ناشناس
  ۲۶ ۲

  چراسرماروکلاه گذاشتین چراگفتین سهام عدالتوآزادسازی کنین کلی پول دادیم تاآزادش کنیم روزانه داره کم میشه خداحق ماروازتون بگیره

 • ناشناس
  ۳۰ ۲

  سهام چطوری واقعا من فروختم 30درصد حدود2500اومد ولی بعضی حدود 6ملیون اومده جریانش چیه گارگزارا پیگیری کنن

 • نگین
  ۲۸ ۴

  لطفاً محض رضای خدا سهام عدالت ارجاع بدین قوه قضائیه کارگزاری مفید پول ما رو ب یغما برده و زنگ میزنم کارگزاری گوشی قطع می کنن

 • مهسا
  ۲۹ ۸

  ببخشید چطور بفروشیم سهام عدالتمونو

 • فرید
  ۳۱ ۵

  آزاد سازی کجاش بود؟؟؟
  تیتر زرد نزنید لطفا

 • احمدرضا
  ۱۷ ۵

  سلام اگه ارزش سهام 60درصدش نه میلیون هست چرا بانک صادرات فقط دونیلیون ششصدریخته اون هم خورده ..لطفا جواب ازشون بخواهید

 • ناشناس
  ۱۹ ۳

  کسی نمیدونه پول فروش سهام عدالت کی واریز میشود اصلأ بانک ها واریزی دارند

  • ناشناس
   ۷ ۲

   سلام مهنازهستم واریزیزسهام عدالت چه وقت هست

 • فاطمه نظام
  ۱۳ ۲

  چرابانک پارسیان نمیریزه پول ۳۰درصددیگرفروختیم یک ماه گذشت

 • یاور
  ۱۳ ۱۱

  سلام کی دوباره ازاد سازی انجام میشه

  • علی ثابت
   ۴ ۰

   خیلی با همین پول زندگی دارن میکنند پول برای عید به دست ما برسونید خواهشن

 • مهدی
  ۱۶ ۳

  ما که نتونستیم آزاد سازی کنیم الان باید چکار کنم

  • علی مردمی
   ۸ ۲

   عدالت دارم می فروشم سه نفر

  • عبود
   ۳ ۰

   از وقتی سهام فروختم برج 2 فقط 3000000گرفتم وتاهالا هچی واریز نشد

 • vahid
  ۱۵ ۱

  سلام مااصلا سهام عدالت نگرفتیم که بایدثبت نام بازبشه مابگیریم لطفاجواب بدید

 • محمود
  ۱۴ ۵

  سلام من ۲ماه سهامم رافروختم ولی هنوزهیچ پولی برام واریزنشده لطفاپیگیری کنید

 • ناشناس
  ۲۳ ۸

  من سهام خودمو آزاد سازی نکردم. الان نیاز دارم بفروشم چه باید کرد؟

 • وحید امانی
  ۲۲ ۴

  سلام من ۳۵سالمه سهام عدالت ندارم تورو خدا جواب بدید ۱۰بار هم ثبت نام کردم

 • ناشناس
  ۱۵ ۲

  بابا فقط پولمونو واریز کنید بخدا اذیتمون کردین اشتباه کردیم فروختیم به کارگذاری بانک ملت میگه هنوز اجازه ندادن بفروشیم مسخرمون کردین

  • اقبال سایگانی
   ۲ ۱

   سلام علیک من هیچ درآمدی ندارم چرابه من سهام تعلق نمیگیرد

 • ناشناس
  ۱۷ ۰

  سلام از کارگزاری بانک ملی خواهش میکنم پول سهام عدالت را واریز کن برج سه سهام عدالت افروختیم همش 450 هزارتومان واریز کرده خسته نباشی

 • سعید
  ۷ ۰

  باسلام آقاچقدربایدبگم منوراهنمایی کنیدمن ثبت نام کردم نمیدونم دیگه بایدچیکارکنم اگه کسی میدونه بگه

  • حسامی
   ۱۲ ۱

   سلام..ثبت نام سجام منظورته..بعد ثبت نام ودریافت کد میتونی تو سایت فروش سعدی بفروشیش..

 • علی شاه پسندی
  ۱۱ ۱

  چرا سهام عدالت من فروش رفته و پول فروش رفت یکجا واریز نمیکنن سه هزار ریال و ده هزار ریال واریز میکنن

 • ناشناس
  ۱۰ ۳

  چطوری بایدثبت نام کنیم

 • فریباریوندی
  ۱۲ ۲

  توروخدازودترواریزکنید که تواجاره کم اوردم

 • مسعود پرکان
  ۱۴ ۱

  بخدا چرا واریز نمی‌کنین اینقدر مردم اذیت نکنین تواین گرونی بخدا واریز کنین

 • ناشناس
  ۶ ۰

  ماکه نتونستیم سهاموآزادکنیم چ بایدبکنیم

  • ناشناس
   ۸ ۱

   سلام منم بخدا گرفتارم مال منم هنوز واریز نشده

 • علی محمدی
  ۹ ۲

  سلام من الان 2ماه سهاممو فروختم به طور مستقیم به بانک ملت هربارم رفتم با بی ادبیو پروی به من گفتن به ما ربطی نداره اگه واقعا ربطی نداره !!خب خیلی اشتباه کردی قبول کردی بفروشی واسم.من واقا نمیدونم کی باید جواب بده به من

 • نسیم فراهانی
  ۵ ۱

  قصد فروش سهام ودارم

 • فاطمه نظام
  ۵ ۱

  بانک پارسیان حضوری یک ماه زیاده ۶۰ درصدفروختم یک میلیونی است توراخداسهامم فروختم لازم دارم اذیت نکنید

 • حسن اراسته ف حسین اراسته
  ۸ ۲

  من تابحال اصلن یارانه نگرفتم وبعدازیازده سال کدرزندان بودم زنم باپسرم ترکم کردالان درروستادیک منزل کرایه

  • داود از ماکو
   ۶ ۰

   جناب آراسته این مشکل جنابعالی چه ربطی داره به سهام عدالت لطفا واضح تر فرمایش تون مطرح فرما

 • حسن اراسته ف حسین اراسته
  ۸ ۵

  یک پسردارم یازده سال درزندان موندم زنم پسرم راورداشت ترکم کردبعدازاتمام زندان دوباره بایه دختره یتیم ازدواج کردم

 • آفتابه بیارید بورس بشویم
  ۹ ۲

  آفتابه بیارید بورس را بشویم

 • ناشناس
  ۴ ۲

  سلام من ک نمیتونم سهام وبفروشم چون میگن دیگه آزادسازی تموم شده ولی من میخوام بفروشم

 • ناشناس
  ۸ ۵

  من ۶۰ درصدفروختم نزدیک سه ملیون واریزبرام کردن.یعنی کل سهام من همین بوده

 • مریم
  ۱۷ ۱

  پدرم فوت شده ومیخاهیم سهامش بفروشیم امانمیدونیم چطور

 • علی دهقانی
  ۷ ۱

  چه قدر هست پولش

 • هادی خویی
  ۱۱ ۲

  آیامیشودالعان سهام عدالتم راآزادکنم؟

  • آسیه
   ۵ ۰

   سلام من برج ۵سی درصد سهامم روفروختم و متاسفانه هیچ واریزی ازسودش برام انجام نشده لطفاپیگیری کنید

 • شهرام
  ۶ ۴

  سعدی پول سهام کارابده الان سه ماه شده باپول ملت داری چکارمیکنیدخدانشناسها

 • محمد
  ۸ ۲

  من چهارماه سی درصد سهام عدالتم رو فروختم ولی تاکنون یک میلیون واریزی ازبانک سپه شعبه خالد اسلامبولی داشتم. شماهای که نفروختید کارخوبی کرده اید نفروشید چون وعده هاشون الکیه.اعتماد نکنید

 • عدالت
  ۳ ۱

  سلام خدمت تمام عزیزانی که این پیام رو میخونن این سهام عدالت نیست به این میگن سهام بی عدالتی

 • ناشناس
  ۶ ۱

  پول سهام که داره روزبه روز کم خوردن نداره داره هر روز کم میشه

 • رامین هاشمیان
  ۲ ۲

  سلام رامین هاشمیان هستم من سهامم آزاد کردم الان میتونم‌بفروشمش با این کاهش بورس نمیشه سهامم ۲۵۰ هزارتومانی هست پولش چقدره ۳۰ درصد لطفا بگید

 • نایله
  ۳ ۲

  سهام عدالت

  • فرزاد
   ۲ ۱

   چه کمکی میتونم

 • بهروز
  ۶ ۲

  سهام عدالت دوماه به بالافروختم اگرم لازم نداشتم نمیفروختم چرا پولش نمیدین

 • فرهادفعله گری
  ۱۰ ۰

  سلام نزدیک 3ماه شد60درصدفروختم یک ریال نیومد حسابم.به شرافتم به ناموس هرچه مرده .سرطان خون دارم ازتون خاهش مکنم برام واریز کنید خرج شیمی درمانیم کنم .شماره ملی 4011176257

 • عارف باقري
  ۸ ۲

  سلام در روش فروش به صورت غير مستقيم 60 در صد را يكجا ميدن يا تيكه تيكه

  • ناشناس
   ۹ ۱

   تیکه تیکه تیکه!

 • ناشناس
  ۶ ۳

  سلام
  من سهام خودمو آزاد نکردم الان واقعا احتیاج دارم چطوری میتونم بفروشم

  • مهرشاد
   ۶ ۱

   نفروشین هرکسی که سهام داره نفروشه قیمتش از 17 میلیون اومده 9 میلیون

 • ناشناس
  ۴ ۱

  خواهشا اگر کسی این نظرهارو میخونه حداقل جواب مردمو بدید ممنون

 • مریم
  ۳ ۳

  بسه دیگه بسه دیگه توروبه همه اعتقادتون قسم بسه ی جواب درستی به مردم بدین ولی اینقدر مردم رو این ملت ستم دیده تحقیر نکنید

 • علی
  ۶ ۰

  همین فرمون بریم جلوتاعیدیه چیزیم بدهکار میشیم

 • نعمت قدیمی بندبونی
  ۲ ۱

  ماهای که سهام خود بخوایم مستقیم تعغیر بدیم یا بفروشیم کی این اجازه به ماها داده میشه

 • حسام
  ۵ ۱

  بانک سپه کلا سرمون گذاشته وقتی ارزش سهام بالا بود هیچی برام واریز نکرده الان که قیمت آمده پایین پنج هزار تومانی فقط واریز میشه

 • ناشناس
  ۲ ۱

  سرانجام سهام ب کجا رسید.ایا باخت یا برد ترامپ تاثیرگذار است.

 • محمدعظیم
  ۲ ۱

  چراتوحساب مال سهام است قابل برداشت نیست

 • ناشناس
  ۶ ۱

  واقعن که از تیرماه برای فروش گزاشتیم الان میگن چقدر ارزون شده و کسانی که تا شهریور برای فروش گزاشتمنهمه تسویه شده این دروغا برای چیه جمع کنید اینکارا روو تمام کنید

 • ناشناس
  ۲ ۱

  پس این همه خودرو را کی میگیرد .من که نیاز دارم و خودرو هم ندارم به نامم در نمیاد

 • ناشناس
  ۴ ۱

  تاکی میتونید دروغ بگید

  • علی
   ۱ ۱

   من‌میخام‌بفروشم

 • فرهاد
  ۱ ۰

  قصدفروش دارم

 • ناشناس
  ۱ ۱

  به خدا سه ماه ما گرفتارین پولشو نداد

 • ناشناس
  ۴ ۰

  پس چرا کار گذاری میگه هنوز فروش نرفته ۳۰ درصد دوم ما باید چیکار کنیم

 • یونس
  ۳ ۳

  سهام

 • مرتضی
  ۳ ۲

  واریز

 • زهرازنگنه
  ۴ ۰

  پول سهام اعدالت رو بریزید

 • وحید سا عی فر
  ۲ ۰

  لطفا ارزش سهام عدالت را ۲۰۰ میلیون به انجام دهید

 • جواد
  ۳ ۱

  به خدا دیوانه شدم یه جواب درست نمیدن به ادم این همه هزینه کردم حرصه ورثه مانه گرفتیم الکی

 • ابی
  ۱ ۰

  من ثبت نام کردم نه شغلی دارم نه خونه ای نه بیمه ای اصلا چرا به ما ندادن مثل اینکه ما که اصلا جز آدمهای این مملکت نیستیم .....

 • بهنام مشهوری
  ۰ ۰

  سلام ارزش سهامم۱میلیونیه آزاد سازی نکردم ۶۰درصدشو میخواستم آزاد سازی کنم غیرمستقیم خوبه یا مستقیم؟
  کی آزاد سازی شروع میشه ؟

 • مریم یوسفی سادات
  ۵ ۲

  من اصلا به سهام عدالت ثبت نام نکردم ازشما خواهش می کنم ازماراهنمای گنید

 • محسن کول
  ۴ ۱

  س من ۶۰ درصد گذاشتم برای فروش هنوز خبری نیست

 • ناشناس
  ۳ ۱

  من ثبت نام کردم آزادش هم کردم این حدود۶ماهه هیچ پولی برام واریزنشده

 • فافا
  ۴ ۱

  سلام من سهامم فروختم ۶ماهه هیچ پولی برام نیومده چرالطفاپیگیری کنید

  • ناشناس
   ۰ ۱

   آقااین سهام عدالت چرا نمیذارم حساب این یک دورغ است

 • حیدر
  ۴ ۱

  سهام

 • سعید
  ۰ ۱

  سلام.من سال اول ثبت نام و دفترچه یا ته چک گرفتم ولی در سیستم اسم من ثبت نشده خواهشمندم مسولین محترم فکری بحال ما بیندیشند یک ریال نگرفتم وخانواده4نفره هستم.09373366264

 • سعید
  ۰ ۲

  سلام من سال اول ثبت نام شدم وته چک گرفتم ولی شعبه میگه اسم شما درسیستم ثبت نشده.خواهشمندم اقدام بفرمائید.4نفرهستیم.

 • سعید نجفی
  ۰ ۱

  آزاد سهام

 • محمد
  ۱ ۱

  باباتورخدامن اصلا یارانه معیشتی سبدکالا سهام عدالت هیچ را نگرفته ام تاحالا کی مسئوله به دادمابرسه

 • محمد بوسه
  ۱ ۴

  برای یارانه معیشتی وسبدکالا فرستادم

 • عبدالرضا بالدی
  ۱ ۲

  چطور سهم عدالت خودرابفروشم

 • عاطفه
  ۵ ۱

  قصد فروش سهام دادم

  • ناشناس
   ۱ ۳

   نفروش

 • وحید
  ۳ ۱

  سلام خسته نباشید الان چند ماه سهام عدالت گذاشتم بفروشم تو کارگزاری بانک ملی خبری نیست

 • ناشناس
  ۳ ۱

  سهام 1ملیونی دارم همه کارهاش رو کردم اگر کسی خریدار باشه میدم10ملیون ...

 • زهراپاکباز
  ۳ ۳

  سلام من سهام‌یک تومنی دارم اما دوساله هیچ پولی واریز نشده به حسابم لطفا پیگیری کنید

 • حسین
  ۲ ۲

  ازادکردن سهام

  • نعمتی ما سهام آزاد نکردیم الان چکار باید کنیم
   ۰ ۱

   ماسهام آزاد نکردیم الان چکار کنیم

 • هرچی
  ۳ ۱

  والا الان خیلی پشیمونم ازفروشم اصلا پول رو واریز نمیکنن

 • ناشناس
  ۱ ۱

  ببخشید قیمت امروز بازار سهام عدالت ۳۰% چقدر است

 • ژیلامحرمنژاد
  ۱ ۱

  سهام مر.خانواده ام را بدهند لازم داریم

 • علب
  ۴ ۲

  سلام دوستان از طریق کار گذاری بانک مسکن اقدام کنید من اینجا فروختم سودش یک جا آمد برام

 • ناشناس
  ۲ ۰

  لامصبا دیگه پولشو واریز کنید. بخدا دیگه تحمل ندارم یه هفته دیگه خودمو میکشم با این وضعم

 • یسنا
  ۰ ۳

  س من سهامم از این یک میلیون تومانی ها بود الان ارزشش شده 38 میلیون کسی خواست فروش فوری 35 میدم همه کاراشم کردم آزاد سازی و ارزشش هم در آوردم همون 18 میلیون بوده

 • ناشناس
  ۱ ۰

  OK

 • 6037691665739165
  ۶ ۲

  من یک زن بی سرپرستم با سه دختر مجرد که سنشون از ازدواج گذشته به خاطر فقر تنگدستی دخترام نتونستن جای خوب ازدواج بکنند .پانزده سال شبانه روز پای تربیت و تحصیل دخترام نشستم که امروز من به سایه انها بشینم و زندگی کنم.ما از شهریور ماه سی درصد سهام های خودم دخترهامو فروختیم که با پولش یک خونه شصت متری در یک گوشه ای از شهر ثروتمند از لحاظ گاز و نفت یاسوج خونه ای رهن کنیم حداقل از فشار بدختی اجاره بها در بیایم ولی بانک صادرات از خدا بی خبر همراه سامانه سعدی و فارابی سهام های ما را قبضه کردند نه خودشون فروختند نه گذاشتند ما تغییر ناظر بدیم در کارگزاری سهام عدالتی که در اون موقع هر سی درصد نزدیک با پانزده میلیون می شود .اینقد نریختن به حسابمون تا همون سی درصد به پنج میلیدن رسیده. تمام امید ارزوهامون بر باد رفت.نه سی درصد اول برامون ریخون به حساب سی درصد دوم هم انباشته شد روی سی درصد دوم.خدا راضیش نیست که ما پنج نفر توی یک زیر زمینی زندکی کنیم و سبزی برای مغازها پاک کنیم.و شب از بوی تند سبزی ها خاب به چشممون نره.
  اگر کسی این داستان زندگی ما را میخونه و درک میکنه صدای زجه ما را به گوش پولدران بانک صادرات و کارگزاری فارابی برساند و بگوید.ان خوشبختی که شما از دیر کرد سهام های من و دخترهام میخورید و راحت میخابید اون زجهای من و دخترهامه که از سر شب تا صب از سر نداری و خستگی مینالیم تا صبحی دیگر
  د....ف
  🤦‍♂️

 • 6073691665739165
  ۴ ۱

  من یک زن بی سرپرستم با سه دختر مجرد که سنشون از ازدواج گذشته به خاطر فقر تنگدستی دخترام نتونستن جای خوب ازدواج بکنند .پانزده سال شبانه روز پای تربیت و تحصیل دخترام نشستم که امروز من به سایه انها بشینم و زندگی کنم.ما از شهریور ماه سی درصد سهام های خودم دخترهامو فروختیم که با پولش یک خونه شصت متری در یک گوشه ای از شهر ثروتمند از لحاظ گاز و نفت یاسوج خونه ای رهن کنیم حداقل از فشار بدختی اجاره بها در بیایم ولی بانک صادرات از خدا بی خبر همراه سامانه سعدی و فارابی سهام های ما را قبضه کردند نه خودشون فروختند نه گذاشتند ما تغییر ناظر بدیم در کارگزاری سهام عدالتی که در اون موقع هر سی درصد نزدیک با پانزده میلیون می شود .اینقد نریختن به حسابمون تا همون سی درصد به پنج میلیدن رسیده. تمام امید ارزوهامون بر باد رفت.نه سی درصد اول برامون ریخون به حساب سی درصد دوم هم انباشته شد روی سی درصد دوم.خدا راضیش نیست که ما پنج نفر توی یک زیر زمینی زندکی کنیم و سبزی برای مغازها پاک کنیم.و شب از بوی تند سبزی ها خاب به چشممون نره.
  اگر کسی این داستان زندگی ما را میخونه و درک میکنه صدای زجه ما را به گوش پولدران بانک صادرات و کارگزاری فارابی برساند و بگوید.ان خوشبختی که شما از دیر کرد سهام های من و دخترهام میخورید و راحت میخابید اون زجهای من و دخترهامه که از سر شب تا صب از سر نداری و خستگی مینالیم تا صبحی دیگر
  د....ف
  🤦‍♂️

 • ناشناس
  ۹ ۳

  ‌سلام خدایا ماروازدست دزدهای دولتی نحات ده

 • خدابخش درزاده
  ۴ ۱

  من از روزی که سهام ثبت نام کردم ندارم جاشو هستم

 • محمد
  ۶ ۲

  س پس چی شده سهام عدالت فروخته شده چراواریزنمی کن این چه وضع مردم گذاشتن سرکارلطفارسیدگی کنید

 • ناشناس
  ۵ ۲

  من حاضرم کل سهام خودمو ۵ میلیون بفروشم بزرگترین اشتباه گول خوردیم سهام خودمون آزاد سازی کردیم جز اینکه کلی پول ریختیم تو جیبشون این جوری باید بدویم دنبال پولش

 • سولمازاستادنصراله
  ۸ ۳

  سلام من. اصلا هیچ وامی هم تابه حال دریافت نکرده ام اگه. یه لطفی کنین به کمک مالی بهم بکنین

 • ناشناس
  ۷ ۰

  واقعا همتون دزد هستین سهام ده میلیونی دو ملیون دادن ب ما

 • معصومه اصغرپور
  ۳ ۰

  سلام من حدود ۳ ماه هست سهام خودم رو فروختم اما. ۳۰۰هزار تا حالا ریختن باید چکار کنم؟

 • نداحبیبی
  ۴ ۰

  سلام سهام من چندماه هست فروختم ولی پولش واریز نشده برای پول عملم میخوام

 • اقدس احمدی
  ۲ ۱

  سلام من درباره ۹۹/۵/۱۹سهام رو فروختم و هیچگونه واریزی نداشتم لطفا رسیدگی کنید

 • سمیه کریمی دمیرچی خرابسی
  ۱ ۱

  سلام سه ماهه پیش که من سهام عدالت خودرا فروختم نریختن ولی بقیه راریخته بودن خواهشن بررسی کنید

 • داوود
  ۳ ۰

  باسلام وقتی که ثبت نام سهام عدالت بوده من زندان بودم وسهام بهم ندادن تکلیف چیه لطفا راهنمایی کنید ما خانواده 4نفری ومستاجر هم هستیم ممنون

 • شیرمحمد
  ۲ ۲

  سلام من سهام عدالت فروختیم که پشتوانه‌ای برای ما باشد اما حالا خیلی پشیمان شدم که این وضعیت ادامه دارد خداحق ماروبگیره من منتظرم شما پول واریز نکردی چرااینجوری می کنی ما گناه داریم توراخدا پول واریز کنید ممنون میشم لطف کنید بقیه پول مارو واریز کنید

 • مظلوم
  ۲ ۰

  تا الان ۷۱۳۴۲۳ریال واریز شده یارب این مشکل ومظل کی تمام میشودبفکرمظلومین باشید

 • سعیدعشیراوی
  ۰ ۰

  پول برام وازیز نکردی

 • ابولفضل
  ۰ ۰

  احمدی

 • ناشناس
  ۰ ۰

  من ۶۰درصدازسهامم روفروختم یه هزاری نگرفتم چه داشته باشی چه نه فرقی نمیکنه هرکس این بدبختیارواورده تواسش روپس میده صددرصد

 • وحید
  ۰ ۶

  بخوام‌سهام بفروشم باید کجا مراجعه کنم

 • علی
  ۱ ۱

  خوب چه سود برای ما داره اصل سهام رو بکنن صدمیلیون وقتی جلوی خرید فروشش روگرفتند ونمیتونیم بفروشیم چه سودبرای ماداره...

 • موسی ملایی تازه کند
  ۱ ۰

  پس چرا برای من ار این سهام و یارانه و بسته معیشتی و پول بنزین و ،وام ،و ۰۰۰۰۰۰۰۰نمیدهند؟؟؟؟

 • علی
  ۲ ۰

  پس سود سهام راکه مستقیم است چی میشه لطفا رسیدگی کنید

 • ناشناس
  ۱ ۰

  از مسعولان درخواست عاجزانه داریم که کسانی که از سهام عدالت جا موندن نام نویسی مجدد کنن ممنون

 • غلامحسین
  ۲ ۱

  سلام تورو خدا زودتر واریز کنید سهام هارو مردم پول میخواهندندارند زودتر بدهید خب

 • ناشناس
  ۱ ۰

  سلام من سهام م را کارت کردم رفتم برا سود سهام ثبت نام کنم میگه نمیشه فعلان کسانی ک سهام خودشون ازاد کردن چیزی بهشون تعلق نمی گیره لطفان. راهنمایی کنید ممنون

 • اذرسینا هستم
  ۳ ۲

  باسلام خدمت دوستان عزیز چرا پول را واریز نمی کنید بخدا لازم دارم

 • زهرامجمدزاده
  ۲ ۰

  سلام من می.می خواهم سهام میایم.رابه غیرمستقیم تعیردهمنون راهنماییم کنیید

 • حمید
  ۰ ۰

  من می‌خوام سهام عدالت رو واگذار کنم.لطفا راهنمایی کنید
  با سپاس

 • محمد کریمی گنج آباد
  ۰ ۰

  سهام عدالت

 • الهام
  ۲ ۰

  ۶۰ سهام عدالت رو فروختم کامل برای من پرداخت نکردن

 • سرگل
  ۲ ۰

  سلام وام سهام عدالت می خواهم

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام من پنج ماه فروختم فقط 350هزار اومده توحساب باید چیکار کرد

 • حمیدبابایی
  ۰ ۰

  می‌خوام سهام عدالت رو یکجا بفروشم.لطفا راهنمایی کنید.چیکار باید بکنم

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام من که سهام عدالت ندارم چون تعاونی که ثبت نام کرده فامیلی من را اشتباه نوشته ما که هیچی نداریم سهام هم نداریم

 • ناشناس
  ۰ ۰

  دولت نابكار سهام نا عدالت مستحق تر از مردم فقير

 • عيسى سبتاوى
  ۰ ۰

  من به دليل شكستگيه لگن بيكارميباشم

 • Shahram
  ۱ ۰

  پول سهام کی واریز میشه خسته شدیم

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام من فقیرم اصلان زندگیم با قرض از مردم می گذره به خاطر شادی روح سردار سلیمانی یا به همه بدید یابه همه ندید چرا یکی به رخ دیگری می کشه نگاه سهام عدالت گرفتم یکی هم مثل من حسرت میکشه

 • ناشناس
  ۰ ۱

  سلام کاش سهام عدالت نبود یکی میگیره یکی نمیگیره اصلان دارم میمیرم همه فامیل پولدارند سهام عدالت دارند من گدا ندارم شما را به ابو الفضل یا همه یا هیچ کس سهام عدالت می خوام سهام عدالت می خوام

 • ناشناس
  ۰ ۱

  سردار سلیمانی به دادم برس به من سهام عدالت ندادند سهام عدالت می خوام سهام عدالت می خوام ههه

 • ناشناس
  ۰ ۰

  من وام اولی کرنائی رانگرفتم ولی تمام قسطاشوازم کم کردن ولی واو دومی راگرفتم

 • ح
  ۰ ۰

  حداقل بخاطر معنی عدالت هم شده، این کلمه را از توزیع سهام حذف کنید، خداییش اینهمه بیعدالتی را سهام عدالت نامگذاری نکنید،واقعا چه کسانی این تصمیمها را میگیرند؟ یعنی اینقدر قحط رجال است؟

 • مهدی عرب
  ۱ ۰

  خدا کنه با این ریزش های اخیر بورس و کاهش شدید ارزش سهام عدالت تا چند وقت دیگه چیزی بدهکار این دولت مزخرف نشیم

 • محمدعلی شمعی نصفچی
  ۲ ۰

  عدالتی ندیدم در دادن سهام به من معلول.

 • رقیه جهانشاهلو
  ۲ ۱

  وقت ثبت نام جدید باز ماندگان از سهام عدالت کی هستش

 • مجید
  ۰ ۰

  سهمام.عدالت.میفروشم

 • ناشناس
  ۱ ۰

  سلام سود سهام عدالت کی واریز میشود هفت ماه فروش گذاشتم خبری نیست

 • سمیه اکبری
  ۳ ۲

  سلام من ۶۰ درصد سهام عدالتم فروختم فقط ۲ تومان برام امده من پول لازم دارم چرا بقیه پول من نمیریزن به کی باید بگم

 • ناشناس
  ۲ ۰

  چرا روزی یه داستان سرهم میکنید مردم نیاز داشتن سهامشونو فروختن حالا شما هم لطف کنید پول سهامشونو بصورت کلی ویه جا بدید که لااقل چشمشون چیزی ببینه

 • وحید آل جعفر
  ۰ ۰

  چرا من ندارم باید به همه مردم سهام عدالت بدن

 • عباس حسنی
  ۱ ۱

  سلام جناب بنده قبلا کارگر ساده بودم به علت پا درد چهار ساله که دیگه نمیتونم کار کنم عضو و یا زیر پوشش هیچ ارگانی هم نیستم چرا بنده و امثال بنده رو ثبت نام نمیکنید مگه سهام عدالت نیست چرا اصلا عدالت درش رعایت نمیشه ما هم بنده های خیلی خیلی خیلی گرفتار خدا هستیم به همون خدا ، اه مون هم بشدت گیراست چون توی اینهمه فشار و گرونی اشکمون درامده

 • aaaaa
  ۰ ۱

  سلام.من هنوز سهامم ازاد نکردم نمیدونم خوبه یا نه؟ به نظر شما چکار کنم ایا ازادش کنم؟

 • حیدر
  ۱ ۰

  سلام چرا به من راننده تاکسی .کمک معیشتی نمدهد پس به چه کسانی میدهند فقط خانواده دولت

 • غلامعلی زارعی
  ۲ ۱

  چگونه میتوانم د سهام عدالت ثبت نام کنم

 • محمد بخت قاره
  ۱ ۱

  سلام به همه و سلام درود فراوان به روح پاک اش یعنی سردار زحمت کش این وطن حاج قاسم سلیمانی روحش شاد قولی که میداد انجام میکرد امروز مد شده مسولین کشور شهر به شهر میگردن مشکلات مردم از نزدیک ببین بخدا کشتن نیازی نیست مگه ریس مجلس نمیداند مشکل مهم این مردم همین سهام عدالت است دولت تو فروش سهام عدالت به مردم چه کرده

 • عبدل
  ۰ ۱

  سهام راکه بفروشیم

 • ناشناس
  ۴ ۰

  سلام من فروش سهام رو به بانک ملی سپردم بعد از پنج ماه هیچ خبری نیست چه باید بکنم بانک هم میگه ربطی به ما نداره

 • طاهره خردپیشه
  ۱ ۰

  سلام طاهره خردپیشه هستم میخوام در سهام عدالت ثبت نام کنم

 • شهریار
  ۰ ۰

  ایا من سهام عدالت دارم

 • ناشناس
  ۱ ۰

  پول مردم و بدین.خجالت بکشین.

 • شعیب میر
  ۰ ۰

  دریافت وام 10میلیون تومان

 • زینت مختار سیاهمزگی
  ۱ ۰

  کی جواب میدین من رو از نگرانی در بیارین ممنونم

 • محمد محمد جانی
  ۱ ۰

  مردم و فریب میدن ک بفروشین ..مردم بدبخت هم میفروشن ولی ب راحتی پولشونو میخورن ..دزدا تو خیابون نیستن ..دزدای اصلی تو دولت هستن

  • ناشناس
   ۲ ۱

   بابا بخدا این سهام چرا نمیریزید خسته شدیم ازذبس زنگ زدیم کارگزاری مبین دروغ بما میگن میریزن چهار ماه این حرف میزنن

  • ناشناس
   ۱ ۱

   سهام عدالت خودم وپسرم را فروختم 60درصد شو هنوز هیچ مبلغی را برایمون واریز نکردن 5ماه من یک کارگرم چکار کنیم چرا کسی نیست به داد ما قشر پایین نمی رسین تا کی صبر کنیم الان تمام 60درصد سهام برابر یک حلب روغن کردید تو رو خدا مسولین به داد این مردم بی گناه برسید

 • فریبرز
  ۰ ۰

  جاماندگان سهام عدالت کی علام میکنند

 • امنه محمدیان هلالی
  ۰ ۱

  سهام عدلت دارم یا نه

 • ۰ ۰

  اینجا که همتون دردتونو نوشتین چرا کسی جوابتونو نمیدن

 • برمهانی
  ۰ ۰

  باسلام من سال گذشته سهام عدالتم را آزاد کردم آیا دوباره باید ثبت نام کنم

 • خدیجه لطیفی
  ۰ ۰

  ثبت درسجام

 • محمود
  ۰ ۰

  سلام این دولت فقط به جیبه خودشه نه این ملت بیچاره روز به روز ارزش سهام میارن پاین

 • زهرازارع
  ۰ ۰

  سلام چرا برای من هیچ پولی به حساب نیومده از سهام عدالت

 • بازنشسته
  ۰ ۰

  سلام پس سهامدار روش مستقیم چطور سهامش روبفروشه لطفا جواب بدید

 • ناشناس
  ۰ ۰

  فردای قیامت جلو تک تک انهایی که به ما ظلم کردند خدا میگیرد وباید جوابگو باشند وما از یک جو نمیگذریم خدا بزرگ است

  • پیرمرد
   ۱ ۰

   اتفاقا انقده دوس دارن بشینیم مث پیرزنا آه و نفرین کنیم...!

 • سوران بهرامی نیا
  ۰ ۰

  ۱۳۷۴۱۲۶

 • ناشناس
  ۰ ۰

  لطفا به عملکرد ناطران توجه شود ونسبت بدارایی انها سوال شود 80 درصد ناظران بورس غرق درفساد هستن وتاکنون سازمذان هیچ اقدامی در عملکرد انها نداشته که این موضوع خود جای نگرانی مضاعف دارد

 • جواد کربلایی 6199671163
  ۰ ۰

  خدا وکیلی امسال نیست من که در این آسمان پر ا ز ستاره هیچی ندارم،رایانه ندهید.خدا،،، خدا،،،،خدا

 • امیر
  ۰ ۰

  توروخدا بفروشین سهام مارو طبق قیمت روز هرقیمتی هستش ملت مشکل دارن وگرنه کلا سهام رونمیفروختیم توروخدا زودتر بفروشین تموم شه

 • ناشناس
  ۰ ۰

  آقا یون مسئول نامسئول ، چرا حق مردم رو میخورید ، چقدر دزدی ، چقدر فساد ، بخدا حق این ملت خوردن نداره

 • سید جواد یوسفی
  ۰ ۰

  ۷یا۸ماه پول نریختن فقد یک برنامه وسل کردن برام داخل گوشیم هروقد نگاه میکنم فرقی نکرده

 • ناشناس
  ۰ ۰

  فقط میگن سهام کدام سهام کجابوداین عدالت یکی داره میخوره تاخداتومان امایکی اینجوری هرروزبه گوشی نگاه میکنه تاشایدفرجی بشه اس ام اس بانک بیادتابتوان مشکل خودشناحل کن

 • ناشناس
  ۱ ۰

  من و شوهرم سهام عدالت خودمون رو مهر ماه فروختیم ولی الان ازمن یک میلیون وپانصد ریخته واز بقیه پول خبری نیست ولی از شوهرم ای چی نریخته ما به این پول نیاز داشتیم که فرو ختی م درمعرض نداشتیم تو رو خدا پیگیری کنی

 • جلیل محمدی فارس
  ۰ ۰

  یک سال است در بانک ملت سهام فروختم ولی هیچ پولی به حساب من واریز نشده لطفا بررسی کنید

 • حمیدرضا
  ۱ ۰

  قیمت اعلام میشه سهام یک میلیونی شده 21 و خورده ایی ولی مال من که 15 و خورده ایی هست.معلومه جریان چیه؟البته حتما سهام نور چشمی ها اون مقدار ارزشش هست

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام . بانک ملی من 19مرداد 30درصد سهام و فروختم ولی فقط 400هزار اونم تیکه تیکه برام واریز کردین . پس بقیش چی شد ؟ کی واریز میشه ؟

 • محمود
  ۱ ۰

  چرابقیه فروش سی درصدسهام مامدتی است واریز نمیشود.سپه شعبه اسلامبولی

 • بازنشسته تامین اجتماعی
  ۱ ۰

  سلام . خواهشا منت مناسبت ۲۲بهمن سر ملت شهید پرور ایران نگذارید . بگید سهام عدالت فلان و فلان . به وعده هایی که میدهید عمل کنید . ما بدبختای باز نشسته را دریابید .

 • ۲
  ۱ ۰

  همین باپوله مردم صد میلیارد می شد
  باباپ‌وله سهامه مردم را بدید

 • سبد کالا بهزستی
  ۰ ۱

  مرتض ملکی

 • ناشناس
  ۲ ۰

  کی واریز میشه بالاخره

 • قدرت الله عباسی
  ۰ ۰

  آیا من سهام عدالت به من تعلق میگیره یا نه

 • علی
  ۰ ۰

  از اسمش معلوم است دیگه : عدالت . می دونین عدالت یعنی چه؟ یعنی همین دیگه !😆

 • داوودرضایی
  ۲ ۱

  داوودرضایی

  • مسعود خورشیدی
   ۰ ۰

   چرا سهام عدالت نمیزنی بخدا مردم حران هست پیگیر کن ممنون

 • علی آبرفت
  ۰ ۰

  چرا سهام‌من واریز نمکنن خداوکیلی بریزین فقط ۱۶۰ تومن سودی واریز شد دیگه هیچی ندادن پیگیری کنین

 • علي
  ۱ ۰

  روحانی تو کمتر از چند ماه نصفی از سهام ملته از جیبشون در آورد سهام یک نیلیونی را کرد 500هزار تومن ، راستی چرا سهام 500هزار تومتنی نصف نشد بایستی آنها هم 250هزار تومن میدادن دیگه !!!!

 • منو چهر
  ۰ ۰

  چرا تا الان چهار ماه من سهام فروختم پولش پرداخت نمی کنید آقایان مسول نمیخواد شما دلسوز من باشید قیمت گم یا زیاد من راضیم نیاز دارم ی باز نوشتم اجاره خونه دارم چطوری باید حالتون کنم

 • ناشناس
  ۰ ۰

  ایناچرت پرت سهام عدالت کجاست؟

 • شیوا
  ۰ ۰

  سلام من چندماه است که اسم^مو نوشتن همه کارهاشو انجام دادم هروقط رفتم بانک میگن/فعلن اسمت سبت نشود لصفن/بهم بین چکارکنم

 • ناشناس
  ۰ ۰

  من میخوام سهام عدالت منو بفروشم باید کجابرم پولش لازم دارم بایدچکار کرد

 • ناشناس
  ۰ ۰

  که واریز میشه خیلی بهش احتیاج دارم.خدای لطفا ج بدید

 • مجیداذرشب
  ۰ ۰

  تاحالاهیچ سهم عادلت دریافت نکردیم بااینکه ثبت کردیم اماوارد سامانه نکردن تخصیرماچی

 • حسین دریانوش
  ۱ ۰

  سلام من سی درصد سهامم رو دوره اول،برج ۴ بفروش گذاشتم کلا یک و نیم دادن باقی پول سهامم رو ندادن و میخوام بدونم مثل سال گذشته واسه باقی سهامم که نفروختم آخر سال سودی واریز میشه یا نه؟؟؟؟

  • دنیا
   ۱ ۰

   سهام عدالت نه ازاد میشه نه پولی میدن همش سر کاری بخدا قسم

 • الهه
  ۱ ۰

  قبلا هر ماه پول واریز میشد الان چرا نمیشه

 • ابراهیم
  ۰ ۰

  من سهام رو آزادسازی کردم چطور باید بفروشمش

 • احمدیان
  ۰ ۰

  یه روز بعداز هرگز

 • قنبر
  ۱ ۰

  اینا خون ملت رو دارن میخورن بعد شما ها دنبال سهام هستین من نمیدونم این سهام اصلا چیه من ضایعات جمع میکنم میفروشم از سهامی که اینا وعده وعید میدن بیشتر درمیارم که شب گرینه نخوابم

 • ناشناس
  ۰ ۰

  حداقل یک میلیون برای خرید عید واریز کنید از سهام سی درصد دوم بقیه ش مال شما

 • علی
  ۰ ۰

  چرابه ماکه خانوادروستایی هستیم و5نفرهستیم سهام نمیدهید

 • ناشناس
  ۰ ۰

  همه سرکارین

 • ناشناس
  ۰ ۰

  اونهایی که سهامشان را نفروخته اند چطوری سو د خودشان را خواهند گرفت

 • میلاد یاوری
  ۱ ۰

  من دو تا برگه سهامدارم یک میلیونی و پنصد هزاری هردو صددر صد میفروشم زیر قیمت 09381...برای خرید تماس بگیریدد وکالتی میفروشم رو هرکدوم حداقل 5میلیون سود کنید چون پول لازمم جهت خرید و هماهنگی تماس بگیرید

 • اسماعیل سلیمی از تبریز
  ۰ ۰

  جامانده از سهام عدالت _ فرزند شهید هستم

  • ناشناس
   ۰ ۰

   سلام چندوقت فرش گذاشتم سهامم راامایه هزاری نریختن برایم

 • رمضان شیخ ثانی
  ۰ ۰

  سلام چرا سهام عدالت جامانده ها پیگیری نمیشود .من با۶نفر باید بکجا رجوع کنم لطفا مرا راهنمایی بفرمایید

 • میلاد دردور
  ۰ ۰

  تروقران بفکره ماهم که ثبت نام نکردیم باشید
  ..الان من بچه این مملکت نیستم؟؟؟ادم نیستم؟؟؟؟

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام میخواستم بدونم کسانی که تاحالانتونستن برای سهام عدالت ثبت نام کن چیکاربایدبکنن

 • محمد رحیمی
  ۰ ۰

  به خدا پول ندارم زودتر لطفاً سهام مارو بدید

 • مهدی
  ۰ ۰

  خدا لعنت کنه هر کی مردوم رو به این روز انداخت

 • حمید عیان
  ۰ ۰

  سهام

 • حمید
  ۰ ۰

  من کد بورسی هم دارم تمام کارهاش انجام دادم آیا با این حال سهام من تو بازار فروش هست

 • شهرام
  ۰ ۰

  تو خداسهم.مارا بدید زنم ازم طلاق. گرفت چون بیگارم بادوم بچه دختر

 • اسلام پیروزی
  ۰ ۰

  کی به حساب مان میریزی سهام عدالت به خدا مردم گرفتار هستن

 • عبدالله
  ۰ ۰

  من وخانواده ام سهام عدالت داریم باید چکارکنم راه حلی وجود داره مارو راهنمای کنید

 • حسین اصغرنیکونژاد
  ۰ ۰

  سلام من هنوزازاد سازی نکردم به خاطرپول ندارم چکارکنم ممنون

 • سپهدار حیدری خشتی
  ۰ ۰

  امکان تغییر تصویب و ابلاغ افزار های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ره و بهزیستی کشور که ازقلم افتاده آنهایی که ندایشان به حضرت حق تعالی نزدیک گوش شنوایی دارای امکانات سیاسی و سیاستمدار ایرانی در شنیدن صدای ناله های مختلف ازدرد دلهای محرومان محدودیتی وجود وبا سخنرانی یکی درصدا و سیما پخش وانها را مت

 • ناشناس
  ۰ ۰

  چرا مردم رو سر کار میگذارین مگه صدقه میدین پول کجا واریز میشه چرا دروغ به همه میگین

 • منصوره سازمند
  ۰ ۰

  چراازاولیکه من سهامموآزاکردم هیچی به حسابم نریختین

 • معصومه ریگی فعال
  ۰ ۰

  من شش ماهه سهامم را فروختم چرا سود سهاممو نمیریزید لطفا پی گیر باشید ممنون میشم

 • فاطمه
  ۰ ۰

  سهام عدالت

عناوین بیشتر