کد خبر 470664

اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

سهام عدالت (قیمت روز)

ارزش پرتفوی سهام عدالت در بیست و چهارمین روز خرداد ماه ۱۴۰۰ اعلام شد.

برای عضویت در کانال تلگرام اقتصادآنلاین اینجا کلیک کنید

آخرین اخبار مربوط به «سهام عدالت» را اینجا بخوانید

برای اطلاع از موجودی سهام عدالت خود اینجا کلیک کنید

ارزش سهام عدالت من ( ۲۴ خرداد ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۴درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۴۵۴هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۶۹۳هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۲۷۲هزار تومان رسیده است. 

ارزش سهام عدالت من ( ۲۳ خرداد ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۷درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۳۱۲هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۴۲۶هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۱۸۷هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من ( ۲۲ خرداد ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز چهارشنبه (۱۹ خردادماه)، ۰.۶درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۳۸۷هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۵۶۶هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۲۳۲هزار تومان رسیده است. 

ارزش سهام عدالت من ( ۲۰ خرداد ماه)

در پایان معاملات این هفته بازار سهام، ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۴۴۷هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۶۷۹هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۲۶۸هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من ( ۱۹ خرداد ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۸درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۴۴۷هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۶۷۹هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۲۶۸هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من ( ۱۸ خرداد ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۳درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۵۳۴هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۸۴۲هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۳۲۰هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من ( ۱۷ خرداد ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با چهارشنبه (۱۲ خردادماه)، ۰.۶درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۵۰۱هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۷۸۱هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۳۰۰هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من ( ۱۳ خرداد ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات این هفته بازار سهام  ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۴۳۶هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۶۵۹هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۲۶۱هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من ( ۱۲ خرداد ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، یک درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۴۳۶هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۶۵۹هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۲۶۱هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من ( ۱۱ خرداد ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۵درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۳۳۲هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۴۶۳هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۱۹۹هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من ( ۱۰ خرداد ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، یک درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۳۸۴هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۵۶۱هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۲۳۰هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من ( ۹ خرداد ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۲.۱درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۴۹۳هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۷۶۶هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۲۹۵هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من ( ۸ خرداد ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با چهارشنبه (۵ خردادماه)، ۴درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۲۷۴هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۳۵۴هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۱۶۴هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من ( ۶ خرداد ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین، در پایان آخرین روز معاملاتی بازار سهام در این هفته، ارزش سهام عدالت افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۹ میلیون و ۸۸۲هزار تومان و ۱۸ میلیون و ۶۱۶هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۵ میلیون و ۹۲۹هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من ( ۵ خرداد ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین، در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۹درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۹ میلیون و ۸۸۲هزار تومان و ۱۸ میلیون و ۶۱۶هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۵ میلیون و ۹۲۹هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من ( ۴ خرداد ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۲.۶درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۹ میلیون و ۷۹۳هزار تومان و ۱۸ میلیون و ۴۴۹هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۵ میلیون و ۸۷۵هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من ( ۳ خرداد ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۶درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۵۴هزار تومان و ۱۸ میلیون و ۹۴۰هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۳۲هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من ( ۲ خرداد ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۲.۶درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۲۱۳هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۲۳۹هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۱۲۷هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من ( ۱ خرداد ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با چهارشنبه (۲۹ اردیبهشت ماه)، ۲.۹درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۴۸۳هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۷۴۶هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۲۸۹هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من ( ۱۵ اردیبهشت ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز دوشنبه (۱۳ اردیبهشت ماه)، ۱.۰درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۷۶۹هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۲۸۷هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۴۶۱هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من ( ۱ اردیبهشت ماه)

به گزارش اقتصاد آنلاین، در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۷درصد (۱۸۷هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۷۵هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۸۶۴هزار تومان رسید.با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۶۴۵هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۲۷ اسفند ماه)

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ارزش سهام عدالت در مقایسه با سه شنبه (۲۶ اسفند ماه)، ۲.۷درصد (۳۳۰هزار تومان) افزایش یافت.ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۵۰۸هزار تومان و ۲۳ میلیون و ۵۵۹هزار تومان رسید.ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۵۰۴هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من (۲۹ بهمن ماه)

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۲درصد (۱۳۲هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۳۰۴هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۲۹۲هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۷۸۲هزار تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

 • ناشناس
  ۷۹ ۶

  کی واریز میشه اذیت شدیم بخدا

  • ناشناس
   ۳۱ ۱۲

   هیچ کس نمیتونه به این سوال پاسخ بده کاملا عشقی است!!!!!!

  • ناشناس
   ۳۱ ۱۵

   کی واریز میشه

  • ناشناس
   ۱۵ ۱

   ای وز

 • حسامی
  ۵۱ ۴

  سلام.. واقعا که مردم رو گول زدن.. از 20 میلیون سهام الان داره نصف میشه..واقعا متاسم واسه سامانه سهام و کسانی که دارن ظلم م از مردم..خدا خوشش نمیاد والا ایجوری مردم رو اذیت میکنین..

  • زهرا
   ۴۲ ۴

   بخدا مردم گرفتارن پول نیاز دارن اگر پول به مردم نمیدید چرا به مردم گفتید سهام خودرا بفروشند تو رو خدا بریزید توی این وضع گرونی

 • ناشناس
  ۴۸ ۲

  نصف پول سهام ۳۰ درصد ما رو خوردن خدا ازشون نگذره

 • ناشناس
  ۳۹ ۵

  چراسرماروکلاه گذاشتین چراگفتین سهام عدالتوآزادسازی کنین کلی پول دادیم تاآزادش کنیم روزانه داره کم میشه خداحق ماروازتون بگیره

 • ناشناس
  ۴۲ ۵

  سهام چطوری واقعا من فروختم 30درصد حدود2500اومد ولی بعضی حدود 6ملیون اومده جریانش چیه گارگزارا پیگیری کنن

 • نگین
  ۴۰ ۶

  لطفاً محض رضای خدا سهام عدالت ارجاع بدین قوه قضائیه کارگزاری مفید پول ما رو ب یغما برده و زنگ میزنم کارگزاری گوشی قطع می کنن

 • مهسا
  ۳۹ ۱۲

  ببخشید چطور بفروشیم سهام عدالتمونو

 • فرید
  ۳۵ ۹

  آزاد سازی کجاش بود؟؟؟
  تیتر زرد نزنید لطفا

 • احمدرضا
  ۲۳ ۵

  سلام اگه ارزش سهام 60درصدش نه میلیون هست چرا بانک صادرات فقط دونیلیون ششصدریخته اون هم خورده ..لطفا جواب ازشون بخواهید

 • ناشناس
  ۲۶ ۴

  کسی نمیدونه پول فروش سهام عدالت کی واریز میشود اصلأ بانک ها واریزی دارند

  • ناشناس
   ۱۶ ۴

   سلام مهنازهستم واریزیزسهام عدالت چه وقت هست

  • ناشناس
   ۴ ۰

   سلام پس کی واریز میکنین

  • ناشناس
   ۵ ۱

   روزقیامت پرداخت میشه خاطرجمع باشیدقیامت کامل میریزه بحساب شمادلتون خوشه به سهام دارن همون سودسهام خودمون میخورن

 • فاطمه نظام
  ۱۹ ۵

  چرابانک پارسیان نمیریزه پول ۳۰درصددیگرفروختیم یک ماه گذشت

 • یاور
  ۱۶ ۱۱

  سلام کی دوباره ازاد سازی انجام میشه

  • علی ثابت
   ۷ ۲

   خیلی با همین پول زندگی دارن میکنند پول برای عید به دست ما برسونید خواهشن

  • مهدی
   ۳ ۰

   چرا سایت فوتها باز نمیشه

 • مهدی
  ۱۷ ۳

  ما که نتونستیم آزاد سازی کنیم الان باید چکار کنم

  • علی مردمی
   ۱۱ ۲

   عدالت دارم می فروشم سه نفر

  • عبود
   ۶ ۲

   از وقتی سهام فروختم برج 2 فقط 3000000گرفتم وتاهالا هچی واریز نشد

 • vahid
  ۲۰ ۲

  سلام مااصلا سهام عدالت نگرفتیم که بایدثبت نام بازبشه مابگیریم لطفاجواب بدید

  • ناشناس
   ۸ ۲

   ما سهام عدالت نگرفتیم باید چکار کنیم متشکرم جواب دهید

 • محمود
  ۲۲ ۵

  سلام من ۲ماه سهامم رافروختم ولی هنوزهیچ پولی برام واریزنشده لطفاپیگیری کنید

 • ناشناس
  ۳۰ ۹

  من سهام خودمو آزاد سازی نکردم. الان نیاز دارم بفروشم چه باید کرد؟

 • وحید امانی
  ۲۸ ۵

  سلام من ۳۵سالمه سهام عدالت ندارم تورو خدا جواب بدید ۱۰بار هم ثبت نام کردم

 • ناشناس
  ۲۰ ۳

  بابا فقط پولمونو واریز کنید بخدا اذیتمون کردین اشتباه کردیم فروختیم به کارگذاری بانک ملت میگه هنوز اجازه ندادن بفروشیم مسخرمون کردین

  • اقبال سایگانی
   ۶ ۳

   سلام علیک من هیچ درآمدی ندارم چرابه من سهام تعلق نمیگیرد

 • ناشناس
  ۲۲ ۲

  سلام از کارگزاری بانک ملی خواهش میکنم پول سهام عدالت را واریز کن برج سه سهام عدالت افروختیم همش 450 هزارتومان واریز کرده خسته نباشی

 • سعید
  ۱۲ ۰

  باسلام آقاچقدربایدبگم منوراهنمایی کنیدمن ثبت نام کردم نمیدونم دیگه بایدچیکارکنم اگه کسی میدونه بگه

  • حسامی
   ۱۳ ۳

   سلام..ثبت نام سجام منظورته..بعد ثبت نام ودریافت کد میتونی تو سایت فروش سعدی بفروشیش..

 • علی شاه پسندی
  ۱۶ ۱

  چرا سهام عدالت من فروش رفته و پول فروش رفت یکجا واریز نمیکنن سه هزار ریال و ده هزار ریال واریز میکنن

 • ناشناس
  ۱۵ ۵

  چطوری بایدثبت نام کنیم

 • فریباریوندی
  ۲۰ ۲

  توروخدازودترواریزکنید که تواجاره کم اوردم

 • مسعود پرکان
  ۲۰ ۲

  بخدا چرا واریز نمی‌کنین اینقدر مردم اذیت نکنین تواین گرونی بخدا واریز کنین

 • ناشناس
  ۷ ۰

  ماکه نتونستیم سهاموآزادکنیم چ بایدبکنیم

  • ناشناس
   ۱۰ ۱

   سلام منم بخدا گرفتارم مال منم هنوز واریز نشده

 • علی محمدی
  ۱۲ ۲

  سلام من الان 2ماه سهاممو فروختم به طور مستقیم به بانک ملت هربارم رفتم با بی ادبیو پروی به من گفتن به ما ربطی نداره اگه واقعا ربطی نداره !!خب خیلی اشتباه کردی قبول کردی بفروشی واسم.من واقا نمیدونم کی باید جواب بده به من

 • نسیم فراهانی
  ۹ ۲

  قصد فروش سهام ودارم

 • فاطمه نظام
  ۶ ۲

  بانک پارسیان حضوری یک ماه زیاده ۶۰ درصدفروختم یک میلیونی است توراخداسهامم فروختم لازم دارم اذیت نکنید

 • حسن اراسته ف حسین اراسته
  ۱۱ ۳

  من تابحال اصلن یارانه نگرفتم وبعدازیازده سال کدرزندان بودم زنم باپسرم ترکم کردالان درروستادیک منزل کرایه

  • داود از ماکو
   ۸ ۰

   جناب آراسته این مشکل جنابعالی چه ربطی داره به سهام عدالت لطفا واضح تر فرمایش تون مطرح فرما

 • حسن اراسته ف حسین اراسته
  ۸ ۷

  یک پسردارم یازده سال درزندان موندم زنم پسرم راورداشت ترکم کردبعدازاتمام زندان دوباره بایه دختره یتیم ازدواج کردم

 • آفتابه بیارید بورس بشویم
  ۱۲ ۴

  آفتابه بیارید بورس را بشویم

 • ناشناس
  ۴ ۳

  سلام من ک نمیتونم سهام وبفروشم چون میگن دیگه آزادسازی تموم شده ولی من میخوام بفروشم

 • ناشناس
  ۸ ۷

  من ۶۰ درصدفروختم نزدیک سه ملیون واریزبرام کردن.یعنی کل سهام من همین بوده

 • مریم
  ۲۰ ۴

  پدرم فوت شده ومیخاهیم سهامش بفروشیم امانمیدونیم چطور

  • مراد
   ۶ ۰

   سلام دوستان من کارمند بانڪ صادرات هستم
   فردا ساعت ۱۲:۲۵دقیقه شب سهام عدالت واریز میشه مبلغش هم 20000000ملیون تومان هست

 • علی دهقانی
  ۸ ۱

  چه قدر هست پولش

 • هادی خویی
  ۱۲ ۲

  آیامیشودالعان سهام عدالتم راآزادکنم؟

  • آسیه
   ۹ ۰

   سلام من برج ۵سی درصد سهامم روفروختم و متاسفانه هیچ واریزی ازسودش برام انجام نشده لطفاپیگیری کنید

 • شهرام
  ۹ ۹

  سعدی پول سهام کارابده الان سه ماه شده باپول ملت داری چکارمیکنیدخدانشناسها

 • محمد
  ۹ ۲

  من چهارماه سی درصد سهام عدالتم رو فروختم ولی تاکنون یک میلیون واریزی ازبانک سپه شعبه خالد اسلامبولی داشتم. شماهای که نفروختید کارخوبی کرده اید نفروشید چون وعده هاشون الکیه.اعتماد نکنید

 • عدالت
  ۵ ۲

  سلام خدمت تمام عزیزانی که این پیام رو میخونن این سهام عدالت نیست به این میگن سهام بی عدالتی

 • ناشناس
  ۱۰ ۴

  پول سهام که داره روزبه روز کم خوردن نداره داره هر روز کم میشه

 • رامین هاشمیان
  ۴ ۲

  سلام رامین هاشمیان هستم من سهامم آزاد کردم الان میتونم‌بفروشمش با این کاهش بورس نمیشه سهامم ۲۵۰ هزارتومانی هست پولش چقدره ۳۰ درصد لطفا بگید

 • نایله
  ۵ ۲

  سهام عدالت

  • فرزاد
   ۶ ۲

   چه کمکی میتونم

 • بهروز
  ۷ ۲

  سهام عدالت دوماه به بالافروختم اگرم لازم نداشتم نمیفروختم چرا پولش نمیدین

 • فرهادفعله گری
  ۱۲ ۰

  سلام نزدیک 3ماه شد60درصدفروختم یک ریال نیومد حسابم.به شرافتم به ناموس هرچه مرده .سرطان خون دارم ازتون خاهش مکنم برام واریز کنید خرج شیمی درمانیم کنم .شماره ملی 4011176257

 • عارف باقري
  ۱۰ ۳

  سلام در روش فروش به صورت غير مستقيم 60 در صد را يكجا ميدن يا تيكه تيكه

  • ناشناس
   ۱۰ ۱

   تیکه تیکه تیکه!

 • ناشناس
  ۸ ۵

  سلام
  من سهام خودمو آزاد نکردم الان واقعا احتیاج دارم چطوری میتونم بفروشم

  • مهرشاد
   ۸ ۱

   نفروشین هرکسی که سهام داره نفروشه قیمتش از 17 میلیون اومده 9 میلیون

 • ناشناس
  ۷ ۳

  خواهشا اگر کسی این نظرهارو میخونه حداقل جواب مردمو بدید ممنون

 • مریم
  ۶ ۵

  بسه دیگه بسه دیگه توروبه همه اعتقادتون قسم بسه ی جواب درستی به مردم بدین ولی اینقدر مردم رو این ملت ستم دیده تحقیر نکنید

 • علی
  ۶ ۱

  همین فرمون بریم جلوتاعیدیه چیزیم بدهکار میشیم

 • نعمت قدیمی بندبونی
  ۴ ۲

  ماهای که سهام خود بخوایم مستقیم تعغیر بدیم یا بفروشیم کی این اجازه به ماها داده میشه

 • حسام
  ۶ ۱

  بانک سپه کلا سرمون گذاشته وقتی ارزش سهام بالا بود هیچی برام واریز نکرده الان که قیمت آمده پایین پنج هزار تومانی فقط واریز میشه

 • ناشناس
  ۳ ۲

  سرانجام سهام ب کجا رسید.ایا باخت یا برد ترامپ تاثیرگذار است.

 • محمدعظیم
  ۲ ۱

  چراتوحساب مال سهام است قابل برداشت نیست

 • ناشناس
  ۷ ۱

  واقعن که از تیرماه برای فروش گزاشتیم الان میگن چقدر ارزون شده و کسانی که تا شهریور برای فروش گزاشتمنهمه تسویه شده این دروغا برای چیه جمع کنید اینکارا روو تمام کنید

 • ناشناس
  ۲ ۱

  پس این همه خودرو را کی میگیرد .من که نیاز دارم و خودرو هم ندارم به نامم در نمیاد

 • ناشناس
  ۵ ۴

  تاکی میتونید دروغ بگید

  • علی
   ۲ ۲

   من‌میخام‌بفروشم

 • فرهاد
  ۱ ۰

  قصدفروش دارم

 • ناشناس
  ۲ ۲

  به خدا سه ماه ما گرفتارین پولشو نداد

 • ناشناس
  ۴ ۰

  پس چرا کار گذاری میگه هنوز فروش نرفته ۳۰ درصد دوم ما باید چیکار کنیم

 • یونس
  ۳ ۳

  سهام

 • مرتضی
  ۳ ۴

  واریز

 • زهرازنگنه
  ۶ ۰

  پول سهام اعدالت رو بریزید

  • سعید
   ۰ ۰

   من میفروشم

 • وحید سا عی فر
  ۳ ۰

  لطفا ارزش سهام عدالت را ۲۰۰ میلیون به انجام دهید

 • جواد
  ۳ ۱

  به خدا دیوانه شدم یه جواب درست نمیدن به ادم این همه هزینه کردم حرصه ورثه مانه گرفتیم الکی

 • ابی
  ۱ ۱

  من ثبت نام کردم نه شغلی دارم نه خونه ای نه بیمه ای اصلا چرا به ما ندادن مثل اینکه ما که اصلا جز آدمهای این مملکت نیستیم .....

 • بهنام مشهوری
  ۱ ۱

  سلام ارزش سهامم۱میلیونیه آزاد سازی نکردم ۶۰درصدشو میخواستم آزاد سازی کنم غیرمستقیم خوبه یا مستقیم؟
  کی آزاد سازی شروع میشه ؟

 • مریم یوسفی سادات
  ۸ ۳

  من اصلا به سهام عدالت ثبت نام نکردم ازشما خواهش می کنم ازماراهنمای گنید

 • محسن کول
  ۴ ۱

  س من ۶۰ درصد گذاشتم برای فروش هنوز خبری نیست

 • ناشناس
  ۳ ۱

  من ثبت نام کردم آزادش هم کردم این حدود۶ماهه هیچ پولی برام واریزنشده

 • فافا
  ۶ ۲

  سلام من سهامم فروختم ۶ماهه هیچ پولی برام نیومده چرالطفاپیگیری کنید

  • ناشناس
   ۲ ۱

   آقااین سهام عدالت چرا نمیذارم حساب این یک دورغ است

 • حیدر
  ۵ ۲

  سهام

 • سعید
  ۰ ۱

  سلام.من سال اول ثبت نام و دفترچه یا ته چک گرفتم ولی در سیستم اسم من ثبت نشده خواهشمندم مسولین محترم فکری بحال ما بیندیشند یک ریال نگرفتم وخانواده4نفره هستم.09373366264

 • سعید
  ۰ ۲

  سلام من سال اول ثبت نام شدم وته چک گرفتم ولی شعبه میگه اسم شما درسیستم ثبت نشده.خواهشمندم اقدام بفرمائید.4نفرهستیم.

 • سعید نجفی
  ۰ ۱

  آزاد سهام

 • محمد
  ۱ ۱

  باباتورخدامن اصلا یارانه معیشتی سبدکالا سهام عدالت هیچ را نگرفته ام تاحالا کی مسئوله به دادمابرسه

 • محمد بوسه
  ۲ ۴

  برای یارانه معیشتی وسبدکالا فرستادم

 • عبدالرضا بالدی
  ۲ ۲

  چطور سهم عدالت خودرابفروشم

 • عاطفه
  ۵ ۱

  قصد فروش سهام دادم

  • ناشناس
   ۱ ۴

   نفروش

 • وحید
  ۳ ۱

  سلام خسته نباشید الان چند ماه سهام عدالت گذاشتم بفروشم تو کارگزاری بانک ملی خبری نیست

 • ناشناس
  ۳ ۳

  سهام 1ملیونی دارم همه کارهاش رو کردم اگر کسی خریدار باشه میدم10ملیون ...

 • زهراپاکباز
  ۵ ۳

  سلام من سهام‌یک تومنی دارم اما دوساله هیچ پولی واریز نشده به حسابم لطفا پیگیری کنید

 • حسین
  ۴ ۳

  ازادکردن سهام

  • نعمتی ما سهام آزاد نکردیم الان چکار باید کنیم
   ۱ ۱

   ماسهام آزاد نکردیم الان چکار کنیم

 • هرچی
  ۳ ۱

  والا الان خیلی پشیمونم ازفروشم اصلا پول رو واریز نمیکنن

 • ناشناس
  ۲ ۲

  ببخشید قیمت امروز بازار سهام عدالت ۳۰% چقدر است

 • ژیلامحرمنژاد
  ۱ ۳

  سهام مر.خانواده ام را بدهند لازم داریم

 • علب
  ۵ ۲

  سلام دوستان از طریق کار گذاری بانک مسکن اقدام کنید من اینجا فروختم سودش یک جا آمد برام

 • ناشناس
  ۲ ۰

  لامصبا دیگه پولشو واریز کنید. بخدا دیگه تحمل ندارم یه هفته دیگه خودمو میکشم با این وضعم

 • یسنا
  ۰ ۳

  س من سهامم از این یک میلیون تومانی ها بود الان ارزشش شده 38 میلیون کسی خواست فروش فوری 35 میدم همه کاراشم کردم آزاد سازی و ارزشش هم در آوردم همون 18 میلیون بوده

 • ناشناس
  ۱ ۰

  OK

 • 6037691665739165
  ۹ ۲

  من یک زن بی سرپرستم با سه دختر مجرد که سنشون از ازدواج گذشته به خاطر فقر تنگدستی دخترام نتونستن جای خوب ازدواج بکنند .پانزده سال شبانه روز پای تربیت و تحصیل دخترام نشستم که امروز من به سایه انها بشینم و زندگی کنم.ما از شهریور ماه سی درصد سهام های خودم دخترهامو فروختیم که با پولش یک خونه شصت متری در یک گوشه ای از شهر ثروتمند از لحاظ گاز و نفت یاسوج خونه ای رهن کنیم حداقل از فشار بدختی اجاره بها در بیایم ولی بانک صادرات از خدا بی خبر همراه سامانه سعدی و فارابی سهام های ما را قبضه کردند نه خودشون فروختند نه گذاشتند ما تغییر ناظر بدیم در کارگزاری سهام عدالتی که در اون موقع هر سی درصد نزدیک با پانزده میلیون می شود .اینقد نریختن به حسابمون تا همون سی درصد به پنج میلیدن رسیده. تمام امید ارزوهامون بر باد رفت.نه سی درصد اول برامون ریخون به حساب سی درصد دوم هم انباشته شد روی سی درصد دوم.خدا راضیش نیست که ما پنج نفر توی یک زیر زمینی زندکی کنیم و سبزی برای مغازها پاک کنیم.و شب از بوی تند سبزی ها خاب به چشممون نره.
  اگر کسی این داستان زندگی ما را میخونه و درک میکنه صدای زجه ما را به گوش پولدران بانک صادرات و کارگزاری فارابی برساند و بگوید.ان خوشبختی که شما از دیر کرد سهام های من و دخترهام میخورید و راحت میخابید اون زجهای من و دخترهامه که از سر شب تا صب از سر نداری و خستگی مینالیم تا صبحی دیگر
  د....ف
  🤦‍♂️

 • 6073691665739165
  ۵ ۱

  من یک زن بی سرپرستم با سه دختر مجرد که سنشون از ازدواج گذشته به خاطر فقر تنگدستی دخترام نتونستن جای خوب ازدواج بکنند .پانزده سال شبانه روز پای تربیت و تحصیل دخترام نشستم که امروز من به سایه انها بشینم و زندگی کنم.ما از شهریور ماه سی درصد سهام های خودم دخترهامو فروختیم که با پولش یک خونه شصت متری در یک گوشه ای از شهر ثروتمند از لحاظ گاز و نفت یاسوج خونه ای رهن کنیم حداقل از فشار بدختی اجاره بها در بیایم ولی بانک صادرات از خدا بی خبر همراه سامانه سعدی و فارابی سهام های ما را قبضه کردند نه خودشون فروختند نه گذاشتند ما تغییر ناظر بدیم در کارگزاری سهام عدالتی که در اون موقع هر سی درصد نزدیک با پانزده میلیون می شود .اینقد نریختن به حسابمون تا همون سی درصد به پنج میلیدن رسیده. تمام امید ارزوهامون بر باد رفت.نه سی درصد اول برامون ریخون به حساب سی درصد دوم هم انباشته شد روی سی درصد دوم.خدا راضیش نیست که ما پنج نفر توی یک زیر زمینی زندکی کنیم و سبزی برای مغازها پاک کنیم.و شب از بوی تند سبزی ها خاب به چشممون نره.
  اگر کسی این داستان زندگی ما را میخونه و درک میکنه صدای زجه ما را به گوش پولدران بانک صادرات و کارگزاری فارابی برساند و بگوید.ان خوشبختی که شما از دیر کرد سهام های من و دخترهام میخورید و راحت میخابید اون زجهای من و دخترهامه که از سر شب تا صب از سر نداری و خستگی مینالیم تا صبحی دیگر
  د....ف
  🤦‍♂️

  • مجتبی فتحی
   ۰ ۰

   من سهام خودرا فروخته ام ندادند

 • ناشناس
  ۱۰ ۳

  ‌سلام خدایا ماروازدست دزدهای دولتی نحات ده

 • خدابخش درزاده
  ۴ ۲

  من از روزی که سهام ثبت نام کردم ندارم جاشو هستم

 • محمد
  ۶ ۲

  س پس چی شده سهام عدالت فروخته شده چراواریزنمی کن این چه وضع مردم گذاشتن سرکارلطفارسیدگی کنید

 • ناشناس
  ۵ ۲

  من حاضرم کل سهام خودمو ۵ میلیون بفروشم بزرگترین اشتباه گول خوردیم سهام خودمون آزاد سازی کردیم جز اینکه کلی پول ریختیم تو جیبشون این جوری باید بدویم دنبال پولش

 • سولمازاستادنصراله
  ۸ ۳

  سلام من. اصلا هیچ وامی هم تابه حال دریافت نکرده ام اگه. یه لطفی کنین به کمک مالی بهم بکنین

 • ناشناس
  ۸ ۰

  واقعا همتون دزد هستین سهام ده میلیونی دو ملیون دادن ب ما

 • معصومه اصغرپور
  ۳ ۰

  سلام من حدود ۳ ماه هست سهام خودم رو فروختم اما. ۳۰۰هزار تا حالا ریختن باید چکار کنم؟

 • نداحبیبی
  ۷ ۰

  سلام سهام من چندماه هست فروختم ولی پولش واریز نشده برای پول عملم میخوام

 • اقدس احمدی
  ۳ ۲

  سلام من درباره ۹۹/۵/۱۹سهام رو فروختم و هیچگونه واریزی نداشتم لطفا رسیدگی کنید

 • سمیه کریمی دمیرچی خرابسی
  ۱ ۲

  سلام سه ماهه پیش که من سهام عدالت خودرا فروختم نریختن ولی بقیه راریخته بودن خواهشن بررسی کنید

 • داوود
  ۳ ۰

  باسلام وقتی که ثبت نام سهام عدالت بوده من زندان بودم وسهام بهم ندادن تکلیف چیه لطفا راهنمایی کنید ما خانواده 4نفری ومستاجر هم هستیم ممنون

 • شیرمحمد
  ۲ ۲

  سلام من سهام عدالت فروختیم که پشتوانه‌ای برای ما باشد اما حالا خیلی پشیمان شدم که این وضعیت ادامه دارد خداحق ماروبگیره من منتظرم شما پول واریز نکردی چرااینجوری می کنی ما گناه داریم توراخدا پول واریز کنید ممنون میشم لطف کنید بقیه پول مارو واریز کنید

 • مظلوم
  ۲ ۱

  تا الان ۷۱۳۴۲۳ریال واریز شده یارب این مشکل ومظل کی تمام میشودبفکرمظلومین باشید

 • سعیدعشیراوی
  ۱ ۰

  پول برام وازیز نکردی

 • ابولفضل
  ۰ ۰

  احمدی

 • ناشناس
  ۱ ۰

  من ۶۰درصدازسهامم روفروختم یه هزاری نگرفتم چه داشته باشی چه نه فرقی نمیکنه هرکس این بدبختیارواورده تواسش روپس میده صددرصد

 • وحید
  ۰ ۷

  بخوام‌سهام بفروشم باید کجا مراجعه کنم

 • علی
  ۱ ۱

  خوب چه سود برای ما داره اصل سهام رو بکنن صدمیلیون وقتی جلوی خرید فروشش روگرفتند ونمیتونیم بفروشیم چه سودبرای ماداره...

 • موسی ملایی تازه کند
  ۱ ۰

  پس چرا برای من ار این سهام و یارانه و بسته معیشتی و پول بنزین و ،وام ،و ۰۰۰۰۰۰۰۰نمیدهند؟؟؟؟

 • علی
  ۲ ۰

  پس سود سهام راکه مستقیم است چی میشه لطفا رسیدگی کنید

 • ناشناس
  ۱ ۰

  از مسعولان درخواست عاجزانه داریم که کسانی که از سهام عدالت جا موندن نام نویسی مجدد کنن ممنون

 • غلامحسین
  ۲ ۱

  سلام تورو خدا زودتر واریز کنید سهام هارو مردم پول میخواهندندارند زودتر بدهید خب

 • ناشناس
  ۲ ۰

  سلام من سهام م را کارت کردم رفتم برا سود سهام ثبت نام کنم میگه نمیشه فعلان کسانی ک سهام خودشون ازاد کردن چیزی بهشون تعلق نمی گیره لطفان. راهنمایی کنید ممنون

 • اذرسینا هستم
  ۳ ۴

  باسلام خدمت دوستان عزیز چرا پول را واریز نمی کنید بخدا لازم دارم

 • زهرامجمدزاده
  ۳ ۱

  سلام من می.می خواهم سهام میایم.رابه غیرمستقیم تعیردهمنون راهنماییم کنیید

 • حمید
  ۰ ۰

  من می‌خوام سهام عدالت رو واگذار کنم.لطفا راهنمایی کنید
  با سپاس

 • محمد کریمی گنج آباد
  ۱ ۱

  سهام عدالت

 • الهام
  ۳ ۱

  ۶۰ سهام عدالت رو فروختم کامل برای من پرداخت نکردن

 • سرگل
  ۳ ۰

  سلام وام سهام عدالت می خواهم

 • ناشناس
  ۰ ۱

  سلام من پنج ماه فروختم فقط 350هزار اومده توحساب باید چیکار کرد

 • حمیدبابایی
  ۰ ۰

  می‌خوام سهام عدالت رو یکجا بفروشم.لطفا راهنمایی کنید.چیکار باید بکنم

 • ناشناس
  ۲ ۰

  سلام من که سهام عدالت ندارم چون تعاونی که ثبت نام کرده فامیلی من را اشتباه نوشته ما که هیچی نداریم سهام هم نداریم

 • ناشناس
  ۱ ۰

  دولت نابكار سهام نا عدالت مستحق تر از مردم فقير

 • عيسى سبتاوى
  ۰ ۱

  من به دليل شكستگيه لگن بيكارميباشم

 • Shahram
  ۱ ۰

  پول سهام کی واریز میشه خسته شدیم

 • ناشناس
  ۰ ۱

  سلام من فقیرم اصلان زندگیم با قرض از مردم می گذره به خاطر شادی روح سردار سلیمانی یا به همه بدید یابه همه ندید چرا یکی به رخ دیگری می کشه نگاه سهام عدالت گرفتم یکی هم مثل من حسرت میکشه

 • ناشناس
  ۰ ۱

  سلام کاش سهام عدالت نبود یکی میگیره یکی نمیگیره اصلان دارم میمیرم همه فامیل پولدارند سهام عدالت دارند من گدا ندارم شما را به ابو الفضل یا همه یا هیچ کس سهام عدالت می خوام سهام عدالت می خوام

 • ناشناس
  ۱ ۲

  سردار سلیمانی به دادم برس به من سهام عدالت ندادند سهام عدالت می خوام سهام عدالت می خوام ههه

 • ناشناس
  ۰ ۱

  من وام اولی کرنائی رانگرفتم ولی تمام قسطاشوازم کم کردن ولی واو دومی راگرفتم

 • ح
  ۰ ۰

  حداقل بخاطر معنی عدالت هم شده، این کلمه را از توزیع سهام حذف کنید، خداییش اینهمه بیعدالتی را سهام عدالت نامگذاری نکنید،واقعا چه کسانی این تصمیمها را میگیرند؟ یعنی اینقدر قحط رجال است؟

 • مهدی عرب
  ۱ ۰

  خدا کنه با این ریزش های اخیر بورس و کاهش شدید ارزش سهام عدالت تا چند وقت دیگه چیزی بدهکار این دولت مزخرف نشیم

 • محمدعلی شمعی نصفچی
  ۲ ۰

  عدالتی ندیدم در دادن سهام به من معلول.

 • رقیه جهانشاهلو
  ۳ ۱

  وقت ثبت نام جدید باز ماندگان از سهام عدالت کی هستش

 • مجید
  ۰ ۰

  سهمام.عدالت.میفروشم

 • ناشناس
  ۱ ۰

  سلام سود سهام عدالت کی واریز میشود هفت ماه فروش گذاشتم خبری نیست

 • سمیه اکبری
  ۳ ۲

  سلام من ۶۰ درصد سهام عدالتم فروختم فقط ۲ تومان برام امده من پول لازم دارم چرا بقیه پول من نمیریزن به کی باید بگم

 • ناشناس
  ۲ ۰

  چرا روزی یه داستان سرهم میکنید مردم نیاز داشتن سهامشونو فروختن حالا شما هم لطف کنید پول سهامشونو بصورت کلی ویه جا بدید که لااقل چشمشون چیزی ببینه

 • وحید آل جعفر
  ۱ ۰

  چرا من ندارم باید به همه مردم سهام عدالت بدن

 • عباس حسنی
  ۱ ۱

  سلام جناب بنده قبلا کارگر ساده بودم به علت پا درد چهار ساله که دیگه نمیتونم کار کنم عضو و یا زیر پوشش هیچ ارگانی هم نیستم چرا بنده و امثال بنده رو ثبت نام نمیکنید مگه سهام عدالت نیست چرا اصلا عدالت درش رعایت نمیشه ما هم بنده های خیلی خیلی خیلی گرفتار خدا هستیم به همون خدا ، اه مون هم بشدت گیراست چون توی اینهمه فشار و گرونی اشکمون درامده

 • aaaaa
  ۰ ۲

  سلام.من هنوز سهامم ازاد نکردم نمیدونم خوبه یا نه؟ به نظر شما چکار کنم ایا ازادش کنم؟

 • حیدر
  ۳ ۰

  سلام چرا به من راننده تاکسی .کمک معیشتی نمدهد پس به چه کسانی میدهند فقط خانواده دولت

 • غلامعلی زارعی
  ۳ ۱

  چگونه میتوانم د سهام عدالت ثبت نام کنم

 • محمد بخت قاره
  ۱ ۱

  سلام به همه و سلام درود فراوان به روح پاک اش یعنی سردار زحمت کش این وطن حاج قاسم سلیمانی روحش شاد قولی که میداد انجام میکرد امروز مد شده مسولین کشور شهر به شهر میگردن مشکلات مردم از نزدیک ببین بخدا کشتن نیازی نیست مگه ریس مجلس نمیداند مشکل مهم این مردم همین سهام عدالت است دولت تو فروش سهام عدالت به مردم چه کرده

 • عبدل
  ۱ ۱

  سهام راکه بفروشیم

 • ناشناس
  ۴ ۰

  سلام من فروش سهام رو به بانک ملی سپردم بعد از پنج ماه هیچ خبری نیست چه باید بکنم بانک هم میگه ربطی به ما نداره

 • طاهره خردپیشه
  ۲ ۰

  سلام طاهره خردپیشه هستم میخوام در سهام عدالت ثبت نام کنم

 • شهریار
  ۱ ۱

  ایا من سهام عدالت دارم

 • ناشناس
  ۱ ۰

  پول مردم و بدین.خجالت بکشین.

 • شعیب میر
  ۱ ۰

  دریافت وام 10میلیون تومان

 • زینت مختار سیاهمزگی
  ۱ ۰

  کی جواب میدین من رو از نگرانی در بیارین ممنونم

  • ناشناس
   ۰ ۰

   ماآدمهای بدبختی هستم چرا این سوده سهام عدالت زود زود واریز نمی کنند پسرم ۳۰درضدفروخت هیچ پولی براش واریز نشده مگر قبل عید قرارنبو د۲۰۰تومان واریز کنته پس چی شده چرا ۹۸تولدته

 • محمد محمد جانی
  ۱ ۱

  مردم و فریب میدن ک بفروشین ..مردم بدبخت هم میفروشن ولی ب راحتی پولشونو میخورن ..دزدا تو خیابون نیستن ..دزدای اصلی تو دولت هستن

  • ناشناس
   ۲ ۲

   بابا بخدا این سهام چرا نمیریزید خسته شدیم ازذبس زنگ زدیم کارگزاری مبین دروغ بما میگن میریزن چهار ماه این حرف میزنن

  • ناشناس
   ۱ ۱

   سهام عدالت خودم وپسرم را فروختم 60درصد شو هنوز هیچ مبلغی را برایمون واریز نکردن 5ماه من یک کارگرم چکار کنیم چرا کسی نیست به داد ما قشر پایین نمی رسین تا کی صبر کنیم الان تمام 60درصد سهام برابر یک حلب روغن کردید تو رو خدا مسولین به داد این مردم بی گناه برسید

 • فریبرز
  ۱ ۰

  جاماندگان سهام عدالت کی علام میکنند

 • امنه محمدیان هلالی
  ۰ ۱

  سهام عدلت دارم یا نه

 • ۱ ۰

  اینجا که همتون دردتونو نوشتین چرا کسی جوابتونو نمیدن

 • برمهانی
  ۰ ۰

  باسلام من سال گذشته سهام عدالتم را آزاد کردم آیا دوباره باید ثبت نام کنم

 • خدیجه لطیفی
  ۰ ۰

  ثبت درسجام

 • محمود
  ۰ ۰

  سلام این دولت فقط به جیبه خودشه نه این ملت بیچاره روز به روز ارزش سهام میارن پاین

 • زهرازارع
  ۰ ۱

  سلام چرا برای من هیچ پولی به حساب نیومده از سهام عدالت

 • بازنشسته
  ۰ ۰

  سلام پس سهامدار روش مستقیم چطور سهامش روبفروشه لطفا جواب بدید

 • ناشناس
  ۰ ۰

  فردای قیامت جلو تک تک انهایی که به ما ظلم کردند خدا میگیرد وباید جوابگو باشند وما از یک جو نمیگذریم خدا بزرگ است

  • پیرمرد
   ۲ ۰

   اتفاقا انقده دوس دارن بشینیم مث پیرزنا آه و نفرین کنیم...!

 • سوران بهرامی نیا
  ۰ ۰

  ۱۳۷۴۱۲۶

 • ناشناس
  ۰ ۰

  لطفا به عملکرد ناطران توجه شود ونسبت بدارایی انها سوال شود 80 درصد ناظران بورس غرق درفساد هستن وتاکنون سازمذان هیچ اقدامی در عملکرد انها نداشته که این موضوع خود جای نگرانی مضاعف دارد

 • جواد کربلایی 6199671163
  ۰ ۰

  خدا وکیلی امسال نیست من که در این آسمان پر ا ز ستاره هیچی ندارم،رایانه ندهید.خدا،،، خدا،،،،خدا

 • امیر
  ۰ ۰

  توروخدا بفروشین سهام مارو طبق قیمت روز هرقیمتی هستش ملت مشکل دارن وگرنه کلا سهام رونمیفروختیم توروخدا زودتر بفروشین تموم شه

 • ناشناس
  ۰ ۰

  آقا یون مسئول نامسئول ، چرا حق مردم رو میخورید ، چقدر دزدی ، چقدر فساد ، بخدا حق این ملت خوردن نداره

 • سید جواد یوسفی
  ۰ ۱

  ۷یا۸ماه پول نریختن فقد یک برنامه وسل کردن برام داخل گوشیم هروقد نگاه میکنم فرقی نکرده

 • ناشناس
  ۰ ۰

  فقط میگن سهام کدام سهام کجابوداین عدالت یکی داره میخوره تاخداتومان امایکی اینجوری هرروزبه گوشی نگاه میکنه تاشایدفرجی بشه اس ام اس بانک بیادتابتوان مشکل خودشناحل کن

 • ناشناس
  ۱ ۰

  من و شوهرم سهام عدالت خودمون رو مهر ماه فروختیم ولی الان ازمن یک میلیون وپانصد ریخته واز بقیه پول خبری نیست ولی از شوهرم ای چی نریخته ما به این پول نیاز داشتیم که فرو ختی م درمعرض نداشتیم تو رو خدا پیگیری کنی

 • جلیل محمدی فارس
  ۰ ۰

  یک سال است در بانک ملت سهام فروختم ولی هیچ پولی به حساب من واریز نشده لطفا بررسی کنید

 • حمیدرضا
  ۱ ۰

  قیمت اعلام میشه سهام یک میلیونی شده 21 و خورده ایی ولی مال من که 15 و خورده ایی هست.معلومه جریان چیه؟البته حتما سهام نور چشمی ها اون مقدار ارزشش هست

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام . بانک ملی من 19مرداد 30درصد سهام و فروختم ولی فقط 400هزار اونم تیکه تیکه برام واریز کردین . پس بقیش چی شد ؟ کی واریز میشه ؟

 • محمود
  ۲ ۱

  چرابقیه فروش سی درصدسهام مامدتی است واریز نمیشود.سپه شعبه اسلامبولی

 • بازنشسته تامین اجتماعی
  ۱ ۰

  سلام . خواهشا منت مناسبت ۲۲بهمن سر ملت شهید پرور ایران نگذارید . بگید سهام عدالت فلان و فلان . به وعده هایی که میدهید عمل کنید . ما بدبختای باز نشسته را دریابید .

 • ۲
  ۱ ۰

  همین باپوله مردم صد میلیارد می شد
  باباپ‌وله سهامه مردم را بدید

 • سبد کالا بهزستی
  ۰ ۱

  مرتض ملکی

 • ناشناس
  ۲ ۱

  کی واریز میشه بالاخره

 • قدرت الله عباسی
  ۰ ۰

  آیا من سهام عدالت به من تعلق میگیره یا نه

 • علی
  ۰ ۰

  از اسمش معلوم است دیگه : عدالت . می دونین عدالت یعنی چه؟ یعنی همین دیگه !😆

 • داوودرضایی
  ۲ ۲

  داوودرضایی

  • مسعود خورشیدی
   ۰ ۱

   چرا سهام عدالت نمیزنی بخدا مردم حران هست پیگیر کن ممنون

 • علی آبرفت
  ۰ ۰

  چرا سهام‌من واریز نمکنن خداوکیلی بریزین فقط ۱۶۰ تومن سودی واریز شد دیگه هیچی ندادن پیگیری کنین

 • علي
  ۱ ۰

  روحانی تو کمتر از چند ماه نصفی از سهام ملته از جیبشون در آورد سهام یک نیلیونی را کرد 500هزار تومن ، راستی چرا سهام 500هزار تومتنی نصف نشد بایستی آنها هم 250هزار تومن میدادن دیگه !!!!

 • منو چهر
  ۱ ۰

  چرا تا الان چهار ماه من سهام فروختم پولش پرداخت نمی کنید آقایان مسول نمیخواد شما دلسوز من باشید قیمت گم یا زیاد من راضیم نیاز دارم ی باز نوشتم اجاره خونه دارم چطوری باید حالتون کنم

 • ناشناس
  ۱ ۰

  ایناچرت پرت سهام عدالت کجاست؟

 • شیوا
  ۱ ۰

  سلام من چندماه است که اسم^مو نوشتن همه کارهاشو انجام دادم هروقط رفتم بانک میگن/فعلن اسمت سبت نشود لصفن/بهم بین چکارکنم

 • ناشناس
  ۰ ۰

  من میخوام سهام عدالت منو بفروشم باید کجابرم پولش لازم دارم بایدچکار کرد

 • ناشناس
  ۰ ۰

  که واریز میشه خیلی بهش احتیاج دارم.خدای لطفا ج بدید

 • مجیداذرشب
  ۰ ۰

  تاحالاهیچ سهم عادلت دریافت نکردیم بااینکه ثبت کردیم اماوارد سامانه نکردن تخصیرماچی

 • حسین دریانوش
  ۱ ۰

  سلام من سی درصد سهامم رو دوره اول،برج ۴ بفروش گذاشتم کلا یک و نیم دادن باقی پول سهامم رو ندادن و میخوام بدونم مثل سال گذشته واسه باقی سهامم که نفروختم آخر سال سودی واریز میشه یا نه؟؟؟؟

  • دنیا
   ۲ ۰

   سهام عدالت نه ازاد میشه نه پولی میدن همش سر کاری بخدا قسم

 • الهه
  ۱ ۰

  قبلا هر ماه پول واریز میشد الان چرا نمیشه

 • ابراهیم
  ۰ ۰

  من سهام رو آزادسازی کردم چطور باید بفروشمش

 • احمدیان
  ۰ ۰

  یه روز بعداز هرگز

 • قنبر
  ۱ ۰

  اینا خون ملت رو دارن میخورن بعد شما ها دنبال سهام هستین من نمیدونم این سهام اصلا چیه من ضایعات جمع میکنم میفروشم از سهامی که اینا وعده وعید میدن بیشتر درمیارم که شب گرینه نخوابم

 • ناشناس
  ۰ ۰

  حداقل یک میلیون برای خرید عید واریز کنید از سهام سی درصد دوم بقیه ش مال شما

 • علی
  ۰ ۰

  چرابه ماکه خانوادروستایی هستیم و5نفرهستیم سهام نمیدهید

 • ناشناس
  ۰ ۱

  همه سرکارین

 • ناشناس
  ۰ ۱

  اونهایی که سهامشان را نفروخته اند چطوری سو د خودشان را خواهند گرفت

 • میلاد یاوری
  ۲ ۰

  من دو تا برگه سهامدارم یک میلیونی و پنصد هزاری هردو صددر صد میفروشم زیر قیمت 09381...برای خرید تماس بگیریدد وکالتی میفروشم رو هرکدوم حداقل 5میلیون سود کنید چون پول لازمم جهت خرید و هماهنگی تماس بگیرید

 • اسماعیل سلیمی از تبریز
  ۱ ۰

  جامانده از سهام عدالت _ فرزند شهید هستم

  • ناشناس
   ۱ ۰

   سلام چندوقت فرش گذاشتم سهامم راامایه هزاری نریختن برایم

 • رمضان شیخ ثانی
  ۲ ۰

  سلام چرا سهام عدالت جامانده ها پیگیری نمیشود .من با۶نفر باید بکجا رجوع کنم لطفا مرا راهنمایی بفرمایید

 • میلاد دردور
  ۱ ۰

  تروقران بفکره ماهم که ثبت نام نکردیم باشید
  ..الان من بچه این مملکت نیستم؟؟؟ادم نیستم؟؟؟؟

 • ناشناس
  ۲ ۰

  سلام میخواستم بدونم کسانی که تاحالانتونستن برای سهام عدالت ثبت نام کن چیکاربایدبکنن

 • محمد رحیمی
  ۰ ۰

  به خدا پول ندارم زودتر لطفاً سهام مارو بدید

 • مهدی
  ۱ ۰

  خدا لعنت کنه هر کی مردوم رو به این روز انداخت

 • حمید عیان
  ۰ ۰

  سهام

 • حمید
  ۰ ۰

  من کد بورسی هم دارم تمام کارهاش انجام دادم آیا با این حال سهام من تو بازار فروش هست

 • شهرام
  ۱ ۰

  تو خداسهم.مارا بدید زنم ازم طلاق. گرفت چون بیگارم بادوم بچه دختر

 • اسلام پیروزی
  ۰ ۰

  کی به حساب مان میریزی سهام عدالت به خدا مردم گرفتار هستن

 • عبدالله
  ۰ ۰

  من وخانواده ام سهام عدالت داریم باید چکارکنم راه حلی وجود داره مارو راهنمای کنید

 • حسین اصغرنیکونژاد
  ۰ ۰

  سلام من هنوزازاد سازی نکردم به خاطرپول ندارم چکارکنم ممنون

 • سپهدار حیدری خشتی
  ۰ ۱

  امکان تغییر تصویب و ابلاغ افزار های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ره و بهزیستی کشور که ازقلم افتاده آنهایی که ندایشان به حضرت حق تعالی نزدیک گوش شنوایی دارای امکانات سیاسی و سیاستمدار ایرانی در شنیدن صدای ناله های مختلف ازدرد دلهای محرومان محدودیتی وجود وبا سخنرانی یکی درصدا و سیما پخش وانها را مت

 • ناشناس
  ۰ ۰

  چرا مردم رو سر کار میگذارین مگه صدقه میدین پول کجا واریز میشه چرا دروغ به همه میگین

 • منصوره سازمند
  ۱ ۰

  چراازاولیکه من سهامموآزاکردم هیچی به حسابم نریختین

 • معصومه ریگی فعال
  ۱ ۰

  من شش ماهه سهامم را فروختم چرا سود سهاممو نمیریزید لطفا پی گیر باشید ممنون میشم

 • فاطمه
  ۲ ۰

  سهام عدالت

 • حسین دلایی میلان
  ۳ ۰

  میخوام سهام عدالتم را به بفروشم

 • ز
  ۱ ۰

  سهام عام

 • مهدی
  ۲ ۰

  من اصلا سهام نگرفتم.اینا همش دروغه من تا حالا هزارتومان سهام نگرفتم .

 • M
  ۱ ۰

  سلام من جوری می توانم بفهمم ک سهام عدالت دارم یانه

 • ناشناس
  ۱ ۱

  سلام خدمت همه عزیزان ..خداوگیلی من 30درصد اول فرختم که مبلغ 23000/000واریزشد که قرار بود مبلغ58000/000واریزشه الان نزدیک به پنچ ماه است که دیکه ریالی واریز نشد ..مثل من هم زیادن که نریختن کی جواب کوهست ...مشکلات اقتصادی مردم رو باخاک یک سان کرده قدراین مردم ردبدونید خداوگیلی درست نیست

 • نیازمند
  ۱ ۰

  منم احتیاج به کمک دارم دوستان خیر کمک کنن واقعا نیازمندم
  603....41 شماره کارتم

 • ناشناس
  ۱ ۰

  این سود کی واریز میشه اخه

 • ناشناس
  ۱ ۰

  سلام من نزدیک به هفت ماه که سهام عدالتم رو فروختم قرار بود هفت تومن واریز کنن برام ولی همش دو تومن ریختن به خدا اونقدر مشکل داشتم که مجبور شدم سهام عدالتم رو بفروشم اگر مشکل نداشتم تو این وضعیت بد اقتصادی و گرونی هاو فشارهای زندگی نمیفروختم اخه مگه ما چه گناهی کردیم که باید اینجوری زندگی کنیم و تحمل بیاریم ای کاش دولت یه کاری بکنه برای مردیم

 • عبدالباسط
  ۱ ۰

  سلام.بانک سپه قبلاً خیلی اعتبار داشت جلوی مردم الان برای سهام عدالت بی اعتبارترین بانکه.ما از اول فروش سهام عدالت تا حالا فقط یکونیم دریافتی داشتیم اونم خرد خرد هفته‌ای ۵۰تا صد تومن الان که نزدیک دو ماهه اصلأ واریزی نداشتیم.بیکارم وضع مالی بد ،دوتا بچه ،برای نون شب موندیم .قیامتی هم هست .مواظب باشین.یا حق

 • م و
  ۳ ۰

  سلام کسی سی درصد سهام عدالت فروخته بانک ملی چطور میتونه کارت اعتباری بگیره؟

 • Mina
  ۰ ۱

  سلام ببخشیدسهام عدالت مارولطف کنیدبدین ماآزادنکرده ایم من یه پدرفلج دارم خواهش میکنم سهام من وخانواده ام رابدهید دم عیداست دستمون خالیست

 • ناشناس
  ۱ ۰

  خداازتون نگذره کارگزاری فارابی ومبین سرمایه همتون دروغگویید

 • نیما
  ۱ ۰

  اینم مثه سبد کالا ویارانه س دیگه کسی بفکر ما مردم بدبخت نیس صبرمون .صبر ایوب شد دیگه هر موقع واریز شد .شده دیگه . مر30

 • موسی صیفی
  ۰ ۰

  تاحالا سهام عدلت نگرفتم اثلن نمیدونم اسمم هست یانه .مستاجرم دوتابچه دارم ازقشرضعیف جامعه ام نمیدونم چطوروبه کجامراجعه کنم لطفا راهنماییم کنید.

 • کریم اشراقی
  ۰ ۰

  کریم اشراقی

 • بهنام
  ۱ ۰

  ارزش سود برگه یک میلیون تومانی چقد میشه و چرا به حساب اونی که برگه سهامش یک میلیون تومان هست ۹۸هزار تومان ریخته شده

  • امین
   ۰ ۰

   والا من زنگ زدم سامانه سجام گفتم سند دست من یک میلیون تومانی هست چرا 97ریختین گفت تو سیستم ما پانصدی هست. یعنی ارزش، سهام رو نصف کردن. وگفت دولت اعلام کرد همون موقع ارزش سهام نصف شده برگه ها دست مردم موند. واقعا سهام خجالته اومدن ارزش سهام ها رو نصف کردن و این سند یک ملیونی هیچ ارزشی نداره. تو سامانه شده 500هزار برا همه دزدی از این بزرگتر

 • یوسف محمدی قشلاقی
  ۰ ۰

  کد ملی 153364.. از شهریور سی درصد دوم فروختم هیچ واریزی ندارم تا الان عید رسیده به کجا شکایت کنم چرا بانک ملی جواب نمیده چرا دولت به فکر ما بدبخت ها نیست چرا .........

 • مهدی
  ۰ ۰

  آزادی مهرگانی

 • احمد فتاحی ببخشید ،سهام عدالت من کجاست
  ۰ ۰

  ببخشید سهام عدالت من کجاست

 • مهناز حقی برای سهام عدالت ثبت نام کردم دوبار یک بار در زمان آقای احمدی نژاد خبری نشد و دوباره ه سال پیش دوباره ثبت نام کردم بازم برای ما سهام ندادن علت ندان چی
  ۱ ۰

  لطفا برام جواب بدین چرا برای همه سهام عدالت دادین نمیدین ولی از مال ما اصلا خبری نیستخواهشا پی گیری کنی تا می پرسیم میگن سایت بسته است تا کی🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼ما هم حق سهام عدالت داریم

 • نشناس
  ۰ ۰

  چرا ما که یک میلیون یبودم ۵۰۰شدم چرا من

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام حدود6ماههست که سهام عدالت .من دربانک سپه فروش رفته وهیچ مبلغی واریزنشده.شما رابخدا رسیدگی کنید.من 4بچه یتیم دارم.

 • ناشناس
  ۰ ۰

  بازم خوشابحال دگران که فکرسهامند به من که یارانه هم نمیدن از94 قطع کردن

 • محرم
  ۱ ۱

  بزارین مردم زندگیشون رو بکنن اخه چرا هر روز نمک بزخم ما میزنید اقاجون نخواستیم.تا میخواهیم فراموشش کنیم ی خبر دروغ دیگه پخش میکنید.اخه چی میخواهید از جون. ما..اصلا برا خودتون. فقط اسمشو نیارین دیگه

 • ابوالفضل مهرفر
  ۰ ۰

  من از اولین نفرات هستم که این نوشتم دبیر بازنشسته تا امروز ریالی سود سهام ندادن رفتم دوباره شماره شبا ،کارت ملی و....دادم به بچه هام ۹۰ تومان دادن به من ندادن.چرا؟

 • علیرضا شمسی زالی
  ۱ ۰

  کارت اعتباری سهام عدالت

 • ناشناس
  ۰ ۰

  کدوم سهام عدالت آخه به حال ما چه فرقی میکنه هرروزمینویسین ارزش سهام این مبلغ شده وآن مبلغ وقتی نمیدن دیگه ارزش چی مینویسین مردم روآزارمیدین

 • امیررضارمضانی
  ۰ ۰

  ۲۱

 • milad
  ۰ ۰

  سلام کسی اگه سهام خواست میفروشم

 • سعیدغفاری
  ۳ ۰

  کسانی که هنوزموفق براثبت نام سهام عدالت نشدن چه بایدکرد

 • احسان
  ۱ ۰

  آقایی ک ادعای باخدایی وپیروپیغمبر میزنی،تاحالا شده صاحب خونه واس کرایه خونش بیاد درخونت نه ندیدی چون ازمردم نیستی زجرکشیده باشی. بجای اینکه ب ریشت برسی بدرد مردم گوش کن.منی که سهام عدالت ندارم بایدبمیرم.واس وام گرفتن باید ۷خان رستم وبگذرونم.ازمردم خوب ایران سوءاستفاده نکن

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام سهام عدالت متوفیان کی تقسیم میشه بین وراث کل مراحل طی شده بيش خوان میگه سایت باز نشده

 • ناشناس
  ۰ ۱

  آیا من که با دوتا پسر بچه سهام عدالت ندارم چکنم این عدالت است کجا برم ثبت نام کنم ممنونم راهنمایی کنید

 • بهروزقنبری
  ۰ ۰

  میخوام ببینم تازه سهام عدالت را ثبت نام کردم تکلیفم چی میشه سودهای عقب افتاده بحساب میادیانه؟

 • شعیب میر
  ۰ ۰

  ارزش سهام عدالت من چقدر است

 • کرم پور
  ۰ ۰

  با سلام چطوری میتوانم برای بچم ثبت نام کنم

 • اکبر
  ۰ ۰

  پس 40 میلیون بقیهء ملت چی میشن ؟
  چرا سهام عدالت تعلق نگرفت؟
  مسئولین سه تا نقطه ؛ .....

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سهام عدالت سرکارمون گذاشته

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام سهام عدالت که واریز میکنین ما گرفتاریم

 • ناشناس
  ۰ ۰

  بابا بریزیم دیگه ما که موردییم

 • عدد1
  ۰ ۰

  آیا فقط ب سرپرست خانوار کارت اعتباری تعلق میگیرد؟

 • ناشناس
  ۲ ۰

  حرف احمدی نژاد است برای سرگرمی مردم.

 • مهدی
  ۰ ۰

  باسلام،دراوایل تصویب سهام عدالت بنده متأهل دارای یک فرزنددختر۱۶محصل،مستأجرفرم راکه درشرکت وکارخانه مشغول که برشکستشدکارخانه وبیماری حاد شده ام و سهام عدالت را درآن زمان به اداره کارواموراجتواعی داده شده ولی بعد اصلا پیگیرشدم مهمان سطل زباله شده حال بنده نه سهام دارم و بعلت بیماری وقلب عمل جراحی ودچاربیماری اعصاب معلولیت شده و عاجزانه تقاضامندم جهت اعطای نام وثبت دستورات لازم رامبذول بفرمایید.

 • حسین
  ۱ ۰

  ما جامانده های سهام عدالت چه باید بکنیم کسی جواب گو نیست

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام دوستان.سهام عدالت عدالت افرادی که ازاد کردن فروشش متوقف شده از پارسال برج 7 متوقف شده علتشم اینه که همه فروشنده هستن و بازار بورس بهم میریزه...مورد دوم افرادی که ازاد نکردن یا روش غیرمستقیم که این سهام ها فروش میرن یکجا هم فروش میرن چون من زیاد فروختم.ولی قیمت هایی که اینا میگن نیست خیلی کمتر فروش میره مثلا سهام 520 تومنی برای فروش امروز 5 میلیون و سیصد فروش میره...

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام دوستان.سهام عدالت عدالت افرادی که ازاد کردن فروشش متوقف شده از پارسال برج 7 متوقف شده علتشم اینه که همه فروشنده هستن و بازار بورس بهم میریزه...مورد دوم افرادی که ازاد نکردن یا روش غیرمستقیم که این سهام ها فروش میرن یکجا هم فروش میرن چون من زیاد فروختم.ولی قیمت هایی که اینا میگن نیست خیلی کمتر فروش میره مثلا سهام 520 تومنی برای فروش امروز 5 میلیون و سیصد فروش میره...

  • ناشناس
   ۰ ۰

   واقعا فکر میکنم بهتر است که در جریان کار

 • دیبا
  ۰ ۰

  من سرپرست خانوارم و سهام عدالت ندارم جالبه آنان که به رحمت خدا رفته اند هم سهام عدالتشون به وراث رسید اما هنوز فکری برای کسانی که سهام عدالت دریافت نکردن نشده ،

 • ناشناس
  ۰ ۰

  خداازتون نگذره حق ملتوخوردین انشاالله پول دارودکترخودتون خانوادتون بشه

 • فریبا
  ۱ ۰

  من نتوستم سهام عدالت ثبت نام کنم دوتابچه یتیم دارم بزرگ شدن ولی حق منم هست سهام داشته باشم

 • سجاد ممبنی
  ۰ ۰

  باسلام .میگم تکلیف ماچیه ک ندادن بهمون نه کار دولتی داریم بگی حقوقمون بالاست نه خونه ای داریم و داشتیم ن هیچی خلاصه .بنظرم اینقدرپیشرفته شدن ک توی توهماتمون توویلاولب دریارودید زدن.معیشتی هم بمانمیدن فقط ماهی ۱۳۶۵۰۰ تومان یارانه خودموخانمم وبچه رومیدن ک ۳۵۰۰۰ تومنش روبابت وام یتومنیه کم میکنن یعنی ۱۰۱۵۰۰تومن بمن یارانه میدن.احساس گدابودن بهم میده یروزدرمیون نهایتن دوروزی یدونه شیرخشک یه مای بیبی میشه ۱۴۰ تومن.دیگه چیزی نمیگم...

 • ننگ برشما
  ۰ ۰

  م،چرا پول سهام عدالت مردم را نمیدین؟خدا نشناسها،،

 • mojtaba
  ۰ ۰

  سلام اقا من شاطرنانوایی هستم جلوی دستگاه پخت نان روزی۶۰تومن الان از روزی که فروش ازادشدثبت نام کردم برگه من یک تومنه همش ۲تومن واریزکردن تکلیف دوتا بچه هام وخانمم چی میشن من به درک توروخداسهام عدااااااااالت رو برامون واریز کنین بخواهی سری قبضها موندم آب برق گاز چه خاکی تو سرم بریزم

 • فرامرز قربانی
  ۰ ۰

  چجوری میشه من سی درصد فروختم نصف اش دادن

 • مهدی میرآخورلی
  ۰ ۰

  باسلام؛احترامأچندسال پیش چندسال درشرکت وبعدتاکسی برون شهری و۱۴سال بیمه تأمین اجتماعی تحت چندسال بودم وبرشکست شدم ودراوایل کاربه ادارهَٔ اجتماعی فرم پرنمودم و اصلا بعدچندسال متأهل انجام ندادن وحال ازسهام بهره مند نیستم،وبیماری قلب ومعلولیت عصبیوکبدی باپرونده پزشک قانونی نتیجه بیماری هست و چگونه نام نویسی نمایم.

 • مصطفی رمضانی ش،ش12344
  ۳ ۰

  سلام من سهام عدالت ندارم میشه الان ثبت نام کنم آخه خیلی ضعیف ام ازنظرمالی

 • محمدثمره بچاری۱۹۵۰۹۱۰۱۳۱
  ۰ ۰

  سلام سهام عدالت من هربرگی یک ملیون تمن هست چرا سود پانصد هزار تومانی بهم میدن

 • محمدثمره بچاری۱۹۵۰۹۱۰۱۳۱
  ۱ ۰

  سلام سهام عدالت من هربرگی یک ملیون تمن هست چرا سود پانصد هزار تومانی بهم میدن

 • ناشناس
  ۳ ۰

  چرا به خانوادهایی که سهام عدالت ندارن دولت دیگر ثبت نام نمیکنه چرا چرا

 • ناشناس
  ۱ ۰

  یه نوع سرگرمیه ،سهام عداوت .

 • علیرضا
  ۰ ۰

  چرا انقور دروغ ؟؟؟؟چرا از اول راستشو نمیگید؟مگه نمیگید دروغ حرام فلان بیسار چقدر دزدی باووو تورو به اون خدایی که میپرستید به مردم رایتشو بگید یروز ششملیونو خورده ای یه رور ۷ صد هزار تومن اخرشم۲/۵میریزید تا پولم برایه ازاد سازیش میگیرین چقدر هم تو چند مرحله یادمه پول گرفتید ایشالله که خدا ازتون نگذره بالاخره یروزی حقمونو ازتون خواهیم گرفت

 • ناشناس
  ۲ ۰

  سلام من هم دارای سهام عدالت هستم ولی هر بار که میگن سود واریز میکنیم برای من پیام واریز سود میاد ولی پولی به حساب بنده واریز نمیشود دفتری نیز درشهر محل سکونت بود که الان نیز بسته شده خدا وکیلی دیگه اینقدر دروغ نگویید دیگه حناشما برای ما رنگی نداره خواهشاً دیگه اینقدر فکرمون مخشوش نکنید

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام ما نداریم به همه چرا مدم اذیت میکنی سهام عدالت نداریم

 • صدرری رجبی
  ۰ ۰

  این سهام ما کی واریز میشه

  • سعید
   ۰ ۰

   سلام خسته نباشید با این سهام عدالت که درست کردی مردمو پیرشان کردی اگه واریز می‌کنی واریز کن نمیکنی بخر با قیمت بخر پول مردمو بده درست اگه نه قطع کن این سهام عدالت را این طوری بدرد هیچ کس نمیخوره

 • الیاس غمشادزهی
  ۰ ۰

  من یک ساهم‌ ۵۳۲ دارم‌میفروشم

 • یاسرفتحی جورابی
  ۰ ۰

  سهام عدالت من پرداخت نشده

 • ناشناس
  ۱ ۰

  تورا به خدا برای ما که سهام عدلت نگرفتیم فکری بکنید زن بی سر پرستی هستم

 • خدابخش اولادزاد
  ۱ ۰

  سلام ببخشید ضمن تشکر از لطف شما میخواستم درخواست کنم که کسانی که هنور ثبت نام نکردند ویاشماره شبا آنها تغییر کرده چه اقداماتی برای سودسهام عدالت که کارت یک میلیون تومانی دارند ولی تاکنون یکبار سود سهام عدالت گرفتند ویاکلا هنور ثبت نام نکردندوکارت سهام عدالت را تاگنون نگرفتند به کاراگاه وچه اقدامی باید انجام دهند. تشکر

 • ناشناس
  ۰ ۰

  منوالان سهام دارم ولی نمیدونم چیکار کنم که بتونم بفروشم یا ببینم چقدر

 • هوشنگ رستمی
  ۰ ۰

  من ازکارافتاده کلی هستم نه خونه دارم نه ماشین چندین سال است که نتونسته ام درسهام عدالت ثبت نام کنم هروقت رجوع کرده ام وعده ثبت نام درسال بعدرا شنیده ام ایا این عدالت جمهوری اسلامیست

 • هوشنگ
  ۰ ۰

  چندین ساله برای ثبت نام سهام عدالت رجوع میکنیم وعده ماه بعد وسال بعد رامیدهندایااین عدالت است؟کارگر ازکارافتاده کلی هستم ونیازمند چرا وکی عدالت اجرا خواهدشد؟برای ثبت نام کجابرم چیگار کنم همه چندین سال هستش گرفتن وبهرمندهستن به من مستحق نمیدین چرا؟

 • سعیدزمانی زاده
  ۰ ۰

  ممنون بیشتربریزید

 • علیفاتحی
  ۰ ۰

  سه نفر میفروشیم

 • عوان
  ۱ ۰

  سلام سهام عدالت کی واریز میشه همش دروغه

 • عبدالحمید
  ۰ ۰

  ارزش سهام عدالت من چقدر است

 • سلمه
  ۰ ۰

  ما اجاره نشین هستیم هیچ پولی ندارم و سهام عدالت را واریز نمی کنید این همه مردم را گول زدین یه نفر رو سیر کردند یکنفر رو گشنه خدا ازتو ن نگذرد

 • ناشناس
  ۰ ۰

  سلام قرار بود هر ماه این سود برای ما ریخته شود چندین سال این سهام را بنیاد جانبازان یک ملیون تومن دادند به جانبازان یکبار یه مقدار نا چیز به حساب من ریختند دیگه خبری نشد

 • زهرا
  ۰ ۱

  خوب واقعا مردم راستدمیگن پس کی مخوان بریزین تازه الانشم که مگه دگه ازاد سازی ندارن نمخرن پس اونایی که صی درصد فروختن چی الانم نمنونن بفروشن

 • ادریس
  ۰ ۰

  اقااینها همه چرت وپرت هست

 • ژیلا
  ۰ ۰

  سلام من سهامم رو شخصی کردم الان میخام همشو بفروشم چیکاربایدبکنم

 • سید فرزاد
  ۰ ۰

  بنده در کارگزاری سعدی برای فروش ثبت نام کردم و ارزش سهام عدالت بنده به صورت تقریبی هشت میلیون و چهارصد تومنه این یازده و سیصد و چهار تومن دقیقا کجاست با این جزئیات سوال اینجاست در کشوری که پراید 130 تومنه این چند میلیون واقعا عدالته! چرا دولت سهام عدالت رو وارد بورس کرده و ارزشش رو کمتر از نصف!

 • اسماعیل
  ۰ ۰

  سلام من الان 45 روزه که سهامم رو فروختم ولی هنوز برام پولش رو واریز نکردن بانک سپه

 • زهرا
  ۰ ۰

  اقا پول ما رو بدین هزار یک درد داریم ارزش پولمون بخوره تو سرمون ملت سرکار ندارین خدا رو خوش نمیاد مثل شما پولدار نیستیم صبر کنیم ارزش پول بیشتر بشه

 • علی خان
  ۰ ۰

  کی واریز میشه به خدا مردم گرفتارن

 • زهره نواب
  ۰ ۰

  سلام وقتتون بخیر بنده اصلا آزاد سازی نکردم سهام عدالت رو الان باید چکار کنم لطفا راهنماییم کنید ممنون میشم

 • سید
  ۰ ۰

  چراامروزوفردا خدالعنت کند باعث وبانی رامردم رابدبخت کردین

 • صفردهقانی
  ۰ ۰

  چرا برای معلمین واریزنمی شودچرابرای بعضی از بچه های معلمین واریزنمی شود

 • ناشناس
  ۰ ۰

  نامه ای برای بالا دستها

 • ساسان شهبازی لیچای.
  ۰ ۰

  سهام عدالتم که سی در صدش و فروختم.از طریق بانک تجارت.یک سال گذشت.۹۸۰۰۰ هزار تومن سود ریختن.مسعولین خجالت بکشین.بانک تجارت پولم و واریز کنید.

 • گمنام
  ۰ ۰

  شمافقط تنهاکاری که درحق کسانیکه واقعآمیخواهندسهام عدالت خودرابفروشندوواقعآبه پول آن نیازواجب دارنداین است که جلوی فروشش راآزادکنیدو۴۰درصدالباقی سهام راهم دراختیارخودشان بگذاریدتاکلآسهام خودرابفروشندآقایون مسئولین وریاست جمهوری مابه همین قیمت حال راضی هستیم لطفآجلوی فروش آن راآزادکنیدواصلآقصدانصراف نداریم تنهالطفی که شمادرحق ماقشرضعیف وکم درآمدمیتوانیدبکنیدهمین است، سودش مال خودتان!!!

 • ناشناس
  ۱ ۰

  سهام کجا بود تموم شد

 • مراد مرادی
  ۰ ۰

  باوجود
  کاهش بوجه سهام باز ازایرانی بودننگ میدانم تابامردن عربستان سعودی فقط میخواهم بدنم چرا ،

 • مصطفی
  ۰ ۰

  چگونه ارزش سهام را نگاه کنیم

 • علی
  ۰ ۰

  تا پول سهام عدالت رو نریزن ما هم رای نمیدهیم

  • ناشناس
   ۰ ۰

   هرچی سرتون بیاد حقتونه خودتون انتخاب کردید.باز برید رای بدید ..چرا بیدار نمیشیدید..اینا دویست تومن سودسهام مردمو خوردن .بخدا رای ندید

 • هیچ
  ۰ ۰

  ما هیچ وقت سهام عدالت نگرفتیم تا حالا

 • روح الله
  ۰ ۰

  سلام بچه ها دوروز پیش چهار تومان برام ریختن

 • ناشناس
  ۰ ۰

  چجوری دارید محاسبه می کنید من سهام عدالتم 492 تومنیه و ارزش با محاسبات کارگزاری هفت ملیون صده حالا 532 تومنی هم مقداری بیشتر ولی همون حول و حوش 7ی 8 تومن میشه شما زدید 10 تومن؟؟؟

 • اسلم
  ۰ ۰

   متن بخدا این سهام واریز کنی مردم گول نزنی از خدا خود بترسید

 • سیداحمدنبوی یزدی
  ۰ ۰

  باسلام من۶۷ساله مستمر بگیر سهام عدالت چه شده از کجا پیگیر شوم خودم و همسرم و۶نوه و

 • علیرضا غلامی
  ۰ ۰

  تکلیف ما که به هر دلیل نتوانستیم سهام عدالت ثبت نام کنیم وهیچ رابطه وپارتی هم نداشتیم چه میشه..ایا باید تا اخرعمر از داشتن این سهام محروم باشیم ویا اینکه ما تبعه کشور دیگری هستیم..ما ان موقع جایی کارگر بودیم وهر جا میرفتیم میگفتند همان شرکت که برایش کار میکنید اسامی شما را رد میکند برای سهام عدالت اخر هم ان شرکت قراردادش تمام شد ورفت وهیچ ثبت نامی هم صورت نگرفت وما ماندیم وکلاه گشادی که سرمون رفت الان با حقوق کارگری سه میلیون درماه از داشتن سهام عدالت محروم هستیم ومسولین هم گویا دستور سهام عدالت مانند قران یکبار از طرف خدا نازل شده ودیگر مثل ومانندی ندارد ونخواهد هم که بیاید وکلا سفره اش راجمع کردند ..فقط یه عده کرفتند وعده ای هم گویا اصلا در این مملکت زندگی نمیکنند وتعلق به ان ندارند واز همه چیز محروم هستند

 • حمیده اسفندیاری
  ۰ ۰

  سهام عدالت نداشتم یعنی جاموندم

 • ۰۹۱۳۶۶۶۰۳۸۹
  ۰ ۰

  ما که سهام داریم پولدار شدیم نوبت ش ما که سهام نداری فقط می گن ارزش سهامتون اینقدر دیگه خبری از پول نیسته وقتی که مردیم پول میدن حالا این هفتاد هزارتومان

 • انصاری
  ۰ ۰

  سهام ناعدالت اخه مردم ما چرا اینقد بیچاره ان نصف سودش میشه ۳۰هزارتومن با ۳۰هزارتومن میخای چکارکنید یجوری میگن کی واریز میشه انگارمیخان با۳۰هزارتومن چکارکنن

 • BEHROOZ
  ۰ ۰

  سلام چطوری اینترنتی سهام‌مو بفروشم