به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین

قیمت خودروهای سمند + جدول قیمت کامل (۱۸ آبان ۱۴۰۱)

در جدول زیر قیمت روز انواع سمند را در بازار مشاهده می‌کنید

قیمت خودروهای سمند + جدول قیمت کامل (۱۸ آبان ۱۴۰۱)
قیمت بازار انواع خودرو سمند (آبان ۱۴۰۱)
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
LX EF۷ ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
LX EF۷ ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
LX EF۷ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۱۵۸,۲۸۸,۰۰۰
LX EF۷ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
LX EF۷ دوگانه سوز ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
LX EF۷ دوگانه سوز ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
LX EF۷ دوگانه سوز ۱۴۰۰ | ایران خودرو - تاکسی صفر ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰
LX EF۷ دوگانه سوز ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۱۶۹,۳۳۰,۰۰۰
LX EF۷ دوگانه سوز ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
LX XU۷ ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
LX XU۷ ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
LX XU۷ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۱۶۰,۷۱۵,۰۰۰
LX XU۷ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۲۶۱,۴۲۲,۰۰۰
سورن پلاس ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما
ارسال نظر