کد خبر 532832

الان زمان مناسبی برای پرداختن به معرفی محصولات کمتر شناخته بیمه‌ای است

مدیرروابط عمومی و حوزه مدیریت شرکت بیمه دی، با بیان اینکه بهتر است تبلیغات به سمت معرفی محصولات جدید و کمتر شناخته شده برود، گفت: بخش گسترده‌ای از تبلیغات شرکت‌های بیمه‌ای در راستای معرفی برند خود در بازار بیمه‌ای موجود است و به نظر می‌رسد که هدف از این نوع از تبلیغات به جای گسترش بازار،تصاحب سهم همدیگر است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، "فرید میرموسوی"، گفت: صنعت بیمه برخلاف سایر صنایع تولیدی و خدماتی است و تبلیغات در این صنعت می تواند دووجهی باشد که یک بخش آن فرهنگ سازی بیمه ای است.

وی،با بیان اینکه محصول بیمه ای می تواند خوب به فروش رودکه با فرهنگ توسعه یافته و بومی هر منطقه همخوانی داشته باشد، افزود: بیمه کالای جوامع درحال توسعه و توسعه یافته است و گام اول برای فروش محصول بیمه ای ،ایجاد زیرساخت های فرهنگی و اقتصادی است.

مدیر روابط عمومی و حوزه مدیریت شرکت بیمه دی، تصریح کرد: تبلیغ و بازاریابی محصول بیمه ای می تواند توامان باهم باشد و درزمانی که صنعت بیمه تمایل به سوق دادن فرهنگ جامعه به سمت محصول خاصی داشته باشد،موافق حرکت جمعی شرکت های بیمه ای هستم.

میرموسوی،معتقد است که شرکت های بیمه ای برای آشنایی جامعه با محصولی خاص می توانند به صورت جمعی، یک کار فرهنگ سازی، نه تبلیغاتی انجام دهند که آشنایی افراد با بیمه و خدمات آن بیشتر شده و رویکرد مثبتی درآن بخش ایجاد شود.

وی، خاطرنشان کردکه بخش گسترده ای از تبلیغات برخی از شرکت های بیمه ای در راستای معرفی برند خود دربازار بیمه ای موجود و جامعه هدفی است که مشتریان بیمه بوده اند یعنی اینکه هدف این نوع از تبلیغات، گسترش بازار بیمه ای نیست.

مدیرروابط عمومی و حوزه مدیریت شرکت بیمه دی، با بیان اینکه تبلیغات می تواند به سمت معرفی محصولات جدید وکمتر شناخته شده ای که نیاز روز جامعه است برود،گفت: اینکه چه شرکتی این محصول را معرفی می کند مهم نیست، مهم اطلاع جامعه از وجود چنین بیمه نامه ای است.

میرموسوی، اذعان داشت که مصداق این موضوع بیمه نامه کرونا است که برخی از شرکت های بیمه ای در شرایط خاص پاندمی درکشور معرفی کردند که اینگونه محصولات می توانند بازار جدیدی را برای شرکت های بیمه ای ایجاد کنند.

وی، اظهار کرد: صنعت بیمه در بخش معرفی محصول جدید مطابق با نیاز روز جامعه کمتر از بخش های دیگر فعالیت کرده یعنی اینکه درحال حاضر جامعه به کدام سرویس بیمه ای نیاز بیشتری دارد و چه محصولی باید متناسب با آن طراحی شود و در نهایت این محصول را چگونه معرفی کند.

مدیرروابط عمومی و حوزه مدیریت شرکت بیمه دی، با بیان اینکه بیشترین فعالیت شرکت های بیمه ای درحوزه تبلیغات در زمینه معرفی نام خود و تصاحب کیک بیمه ای موجود بوده، افزود: درصورتی که الان زمان مناسبی برای پرداختن به معرفی محصولات جدید و کمتر شناخته شده است.

میرموسوی،گفت: اگر بسترلازم برای معرفی محصول آماده نباشد کارایی خوبی نخواهد داشت زیرا فرهنگ سازی لازم انجام نشده و معرفی محصول نتیجه مطلوبی نخواهد داد.

ارسال نظر