کد خبر 559839

توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس؛

گزارش بررسی کسری بودجه سال۱۴۰۰ منتشر شد

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قالب طرحی ضمن بررسی کسری بودجه سال ۱۴۰۰، راهکارهای مواجهه با این وضعیت را در قالب پیشنهادات قانونی تهیه و منتشر کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، در این طرح به مفاهیم کسری بودجه شامل کسری بودجه مطلوب ونامطلوب، دلایل وعوامل کسری بودجه، کسری بودجه ۱۴۰۰، راهبردهای نادرست در مواجهه با کسری بودجه و راهبردها و راهکارهای پیشنهادی مواجهه با کسری بودجه پرداخته شده و در نهایت در قالب نتیجه گیری برخی پیشنهادات تقنینی ارائه شده است.
در این طرح که در قالب گزارش علمی منتشر شد، همچنین تحلیلی از شرایط اقتصادی کشور به همراه راهکارهای پیشنهادی نیز ارائه شد.متن کامل این طرح را در اینجا ببینید.

متن کامل قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۶ اسفندماه تصویب و در شامگاه روز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه تأیید شورای نگهبان را به دست آورده بود نیز در همان روز تأیید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به روحانی، رییس جمهور ابلاغ شد.

ارسال نظر