کد خبر 549230

مشکل رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور

طرح روی جلد شماره جدید هفته نامه اکونومیست با عنوان امیدهای از دست رفته مشکل رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور منتشر شد.

ارسال نظر