طی هفته گذشته با رشد ۵.۶درصدی شاخص بورس بیشترین بازدهی نصیب سرمایه‌گذاران بازار سرمایه شد. (منبع)

 

ارسال نظر