شامخ ساختمان
  • در شهریورماه امسال؛

    بررسی‌های آماری حوزه ساختمان در شهریورماه نشان می دهد عدد شامخ کل ساختمان در ماه مذکور ۴۷.۷۳ بوده که نشان از افزایش…

  • اتاق تعاون ایران اعلام کرد: فعالیت‌های ساخت وساز تخصصی ساختمان در طرح «شامخ» کل مردادماه با قرارگیری در نقطه ۳۸.۵۷…

  • شامخ ساختمان مرداد منتشر شد

    نتایج آماری از فعالان ساختمانی نشان می دهد که شامخ ساختمان ۵۲.۹۴بوده است که نشان‌دهنده ثبات رو به بهبود وضعیت صنعت…

  • شامخ کل اردیبهشت ماه در عدد ۶۰.۵۵ قرار گرفت که نشان‌دهنده بهبود وضعیت بخش ساختمان دراردیبهشت ۹۹ نسبت به ماه قبل است.

عناوین بیشتر