برادر کشی
  • مردی که پس از قتل برادرش با گذشت اولیای دم از قصاص رهایی یافته بود به لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه شد.

  • همزمان با انتشار خبر آزادی یک زندانی با رضایت اولیای دم، زن میانسالی که پسرش به قتل رسیده بود نیز با مراجعه به دادگاه…

  • میثم ۴۰ساله ۲۲مرداد سال ۹۲برادر بزرگش به نام مسعود را در مغازه فرش فروشی در بازار تهران با شلیک گلوله کشت و همان جا از…

  • دادستان عمومی و انقلاب شوش جزئیات دو مورد برادرکشی در این شهرستان را تشریح کرد.

عناوین بیشتر